Aconto – en kunnskapsrik lånemegler

Aconto blander profesjonelt design med gode tekniske løsninger. De hjelper deg spare både tid og penger da du søker om forbrukslån.

Tilbud på lån fra Aconto17,8% 65K 5år Kost30872 Tot95872

Lån fra Aconto


  • Aldersgrense: 23 år
  • Lånebeløp: 5 000 – 500 000
  • Få tilbud om lån av flere banker

Gir deg det beste tilbudet!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr Søk her!
Annonse

Slik fungerer Aconto

aconto-logoSom en lånemegler står selskapet ansvarlig for å videreføre søknader på dine vegne som kunde. Med én enkel søknad kan du derfor nå ut til et stort antall banker i Norge, som igjen sparer deg for tid. Tenk om du skulle skrevet én søknad til hver bank for å finne ut hvilket tilbud de kan gi deg? En slik løsning er ikke særlig praktisk, og det er i slike tilfeller du burde benytte Aconto. Mange spør seg hvorfor man trenger å bruke en lånemegler når bankene allerede har rentene sine listet på hjemmesiden. Svaret er ganske enkelt, ved at bankene gir hver kunde en individuell rente basert på sin kredittvurdering. Derfor er det mulig å oppnå både bedre og dårligere vilkår på de lånene du søker om. I slike tilfeller er det lurt å sende et stort antall søknader, da bankene konkurrerer med hverandre om ditt kundeforhold.

Det første som utmerker seg hos Aconto er den profesjonelle lånekalkulatoren på forsiden. Skal du låne penger for første gang er det en stor fordel å kunne anslå kostnadene på forhånd. Med denne kalkulatoren kan du skrive inn ønsket lånesum og nedbetalingstid. Selskapet gir deg deretter tre anslag basert på forskjellige rentenivåer. De fleste lånemeglere opererer i dag med kun én rente, som baserer seg på deres egne anslag. Dette er upraktisk ettersom kundenes kredittverdighet og betalingsevne varierer i stor grad. Løsningen til Aconto er foretrekkes derfor siden kostnadene reflekteres på en mer variert måte. De opererer som sagt med tre rentenivåer og disse er følgende: 7,9%, 14% og 18,5%. I dag vil de fleste banker tilby renter rundt 20%, så det anbefales at du forholder deg til det siste alternativet på listen.

Her kan du også søke om mer enn kun forbrukslån, da de tilbyr refinansiering og smålån i tillegg. Du velger det produktet du ønsker ved å klikke på toppmenyen på forsiden. Aconto markedsfører seg selv med en lynrask behandlingstid, og dette gir de utrykk for på sin hjemmeside. Her sier de at bankene vil vurdere en søknad innen 60 minutter, og at det første svaret kommer inne 5 minutter. Vi har ikke sjekket om dette stemmer med virkeligheten, da det ville krevd innsending av en virkelig søknad. Likevel er dette en imponerende statistikk, såfremt tallene stemmer.

Noe av det som skiller seg ut med Aconto er det rene designet og fokus på god kundeservice. Du kan ringe kundeservice alle dager mellom kr 08-20.00 på telefon 05005. De fleste lånemeglere vil i dag kun tilby kundeservice på vanlige hverdager, og dette trekker opp vurderingen av Aconto betraktelig. Som en lånemegler er de også underlagt en del restriksjoner, og de følger det gjeldende regelverket for låneagenter. Når du skal søke er det viktig å vite om de kravene som stilles til de. For det første må du ha fylt 18 år, og dermed være i myndig alder. I tillegg må du ha en minimum brutto inntekt på kr 200 000 hvert år, og være bosatt i Norge. Er du utenlandsk statsborger med opphold i landet, må du ha skattet til riket i minst 3 år i forveien. For næringsdrivende stilles det også krav om at du kan vise til regnskap for de 3 siste årene. Du kan heller ikke ha noen betalingsanmerkninger eller inkassosaker stående på det tidspunktet du søker. Disse kravene stilles med for å sortere ut de som har en antatt dårlig betalingsevne. Nå skal vi snakke mer om hvilke produkter du kan søke om hos Aconto, og fordelen med hver enkelt.

Tilbud på lån fra Aconto17,8% 65K 5år Kost30872 Tot95872

Lån fra Aconto


  • Aldersgrense: 23 år
  • Lånebeløp: 5 000 – 500 000
  • Få tilbud om lån av flere banker

Gir deg det beste tilbudet!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr Søk her!
Annonse

Produkter hos Aconto

Du kan blant annet sende inn en søknad om refinansiering. Dette fungerer på samme måte som med forbrukslån, hvor alle samarbeidende banker har muligheten til å vurdere tilbudet. Her kan du også benytte lånekalkulatoren som gjør det enklere å finne et godt tilbud. Dette produktet har mange fellestrekk med vanlige forbrukslån, men kan være en del enklere å oppnå i visse tilfeller. Det er ikke uvanlig at Nordmenn som sitter med høy inntekt fortsatt sliter med å dekke sine finansielle forpliktelser. Har du havnet i en felle hvor det strømmer på med betalingskrav med høy effektiv rente burde refinansiering vurderes. Forskjellen er at banken vil se at du allerede klarer å betjene dine utestående fordringer, som gjør det enklere å ta en beslutning. Målet med å refinansiere er å samle alle finansielle forpliktelser under en långiver til en lavere effektiv rente. Har du mye gjeld vil kun noen få prosentpoeng kunne få et stort utslag på gjelden. Ofte er den andre gjelden man sitter med sikret ved hjelp av bolig eller andre eiendeler. Derfor vil det være lettere i noen tilfeller å få en slik løsning innvilget.

Du har også muligheten til å søke om et såkalt smålån. Dette er en type lån som vanligvis beløper seg til et sted mellom kr 5 000 og kr 50 000. I dag er det vanskelig å finne forbrukslån under kr 10 000, og de alternativene man har er ofte svært dyre. Aconto hjelper deg finne fram i mengden banker, og du kan fort spare tusenlapper på å benytte tjenesten. Et smålån passer i de tilfeller hvor du har behov for en liten mellomfinansiering, eller ønsker dekke opp husholdningsbudsjettet. Vær likevel forberedt på at kostnadene for dette produktet kan være høyere enn vanlig, og at et etableringsgebyr vil tilkomme i prisen.

For å presentere den vanlige kostnaden relatert til forbrukslån hos Aconto har vi valgt å benytte et regneeksempel fra selskapets hjemmeside. Her låner kunden kr 65 000, med en nedbetalingstid på 5 år. Det opplyses ikke hvorvidt ekstra gebyrer er lagt til i denne prisen, men den effektive renten er satt til 14,00%. Når du har nedbetalt hele lånet vil den totale summen beløpe seg til kr 89 093. Her vil den isolerte rentekostnaden være kr 34 093, og viser til det du betaler utelukkende for å låne penger. Husk at tidsperioden og årlig inflasjon vil gjøre at den reelle summen faller noe nedenfor. Vi tror ikke at 14% er et særlig realistisk anslag på normale rentekostnader, da kunder vanligvis må belage seg på å betale over 20% effektiv rente. Denne summen vil riktignok variere i henhold til din betalingsevne og gjeldsgrad. Husk at din kredittscore har mye å si i slike tilfeller, og at en høy kredittverdighet gir deg billigere tilgang på lån.

Når du søker om lån vi det stilles en god del spørsmål. Du blir blant annet bedt om å oppgi en del personlig informasjon om slike ting som navn, adresse, personnummer. Deretter blir du bedt om å oppgi informasjon om inntekt, gjeld, arbeidsforhold og eventuell sykdom. Grunnen til at det stilles såpass detaljerte spørsmål er bankenes ønske om en skikkelig vurdering. Desto mer detaljert og konsis informasjon de har om din betalingsevne og livssituasjon, jo enklere er det å fatte et endelig vedtak om lån. Kravene til informasjon står i samsvar med det man finner hos andre låneformidlere. Her ligger også den store fordelen ved å benytte seg av lånemegler. Se for deg at du måtte oppgi denne informasjonen 10 ganger for hver individuelle bank. Slikt tar lang tid, og du sparer derfor store ressurser på prosessen. Videre skal vi snakke litt om selskapets historie, styresett og forretningsstrategi.

Litt om Aconto

Bankene Aconto samarbeider med

Dette er bankene Aconto samarbeider med for å formidle forbrukslån, smålån og refinansiering.

Det som skiller Aconto fra de fleste andre lånemeglere er størrelsen på selskapet. Som en av de største aktørene innen låneformidling i Norge har de et stort antall ansatte som sørger for en rask behandling av lånesøknadene. I skrivende stund kan selskapet vise til 10 fulltidsansatte søknadsbehandlere som hjelper deg skaffe lån på rekordlav tid. Med andre ord er Aconto et selskap som setter kunden i fokus ved hjelp av rask tilbakemelding på søknadene de mottar. Dette er viktig ettersom de fleste som søker om forbrukslån har et ønske om å få pengene utbetalt så fort som mulig.

Som en finansagent mottar de provisjon fra bankene målt i størrelsen på de lånene som innvilges. Hvor mye Aconto tjener er ikke godt å vite, men det antas at de har en svært profitabel forretningsstrategi som følge av den store etterspørsel etter slike produkter. Jamfør finansavtalelovens § 88 kan de ikke kreve betaling fra de som søker, og kun bankene kan betale provisjon for inngåtte avtaler. De samarbeider med et stort antall banker og finansinstitusjoner. I skrivende stund har de et samarbeid med DNB Finans, Svea Finans, Collector, yA Bank, Komplett Bank, BB FinansSantander og Ekspress Bank. Med et større antall samarbeidspartnere øker også sjansen for at du som kunde mottar bedre vilkår på det lånet du søker om.

Husk at du har full angrerett på disse produktene, og at du kan sende inn angrerettskjema inntil 2 uker etter at pengene er utbetalt. I et slikt tilfelle er det viktig at du sender inn skjemaet skriftlig og at du betaler tilbake hele summen umiddelbart. Husk at det kan påløpe rentekostnader for den tiden du har hatt pengene stående på konto, men at du ikke skal belastes for andre gebyrer eller avgifter.

Hvilket lån du søker om gjennom Aconto vil avhenge av den finansielle posisjonen du befinner deg i. Som kunde vil det gjennomføres en vurdering av din betalingsevne, og det er fullt mulig å oppnå bedre vilkår på låneavtalen såfremt du har lav kredittrisiko og fast inntekt. Det skal også fremheves at Aconto lar deg signere med Bank-ID på en lang rekke av de lånene som tilbys. Dette forkorter utbetalingen betraktelig sammenlignet med ordinær post. Der man tidligere måtte vente i ukesvis på en langsom postgang får man i dag lånet omtrentlig umiddelbart.

Selskapets fulle navn er Aconto Capital AS, og de holder til på adressen Stortingsgata 4, 0158, Oslo. Med sitt fokus på god kundeservice, fornuftige vilkår og rask tilbakemelding har de lyktes i sin strategi i Norge. Det antas at selskapet vil ønske å utvide virksomheten med andre finansielle produkter i framtiden.

Tilbud på lån fra Aconto17,8% 65K 5år Kost30872 Tot95872

Lån fra Aconto


  • Aldersgrense: 23 år
  • Lånebeløp: 5 000 – 500 000
  • Få tilbud om lån av flere banker

Gir deg det beste tilbudet!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr Søk her!
Annonse