Fordeler med forbrukslån

Forbrukslån har flere fordeler og noen av disse er skjulte. Lær mer om disse her og hva du kan dra nytte av med slike lån.

Har forbrukslån lav rente?

Fordeler-med-forbrukslånSvaret på dette er ganske enkelt ja. Det er en myte at forbrukslån er mye dyrere enn andre alternativer. Faktisk er det godt mulig å skaffe en nominell rente under 10% i dagens marked så fremt man har en solid personlig økonomi. Sammenlignet med en del andre alternativer kan slike lån tilby svært gode rentebetingelser. Det mest vanlige er en nominell rente omkring 15%, og dette kan sammenlignes med kredittkort og andre smålån som ofte har renter langt over 30%. Av den grunn er dette en fordel som burde utpekes da du sparer store summer på lån til forbruk. I tillegg har de en annen fordel relatert til kreditthistorie.

Når du låner penger og betaler innen de fastsatte tidsfristene vil banken kunne spore dette i sine systemer senere. Dette hjelper deg med å bygge en kreditthistorie som gir deg fordeler med tanke på framtidige lånesøknader. I dagens samfunn er man som oftest helt nødt til å skaffe lån for kjøp av bolig og bil. Når banken vurderer en slik søknad vil en av de viktigste faktorene være hvorvidt de kan stole på at du betaler regningene dine i tide. Har du en lang og solid kreditthistorie vil det tale til din fordel, og du får det lettere med å skaffe de lånene du trenger. Utenom dette er det viktig å merke seg at slike forbrukslån ikke er sikret, og hvilke fordeler dette har.

Forbrukslån er ikke sikret

Når et lån er sikret betyr det at banken har en heftelse på en eller flere av dine eiendeler. Dette er noe som omtrent alltid benyttes for huskjøp, hvor banken har et pantedokument med mulighet for innfrielse dersom du misligholder lånet. I et slikt tilfelle kan boligen din bli tvangssolgt på det åpne markedet slik at kreditor får dekket sine utestående beløp. Lån til forbruk har derimot ingen slike krav og gis utelukkende basert på tillit og håp om at du betaler tilbake i tide. Dette skaper også en interessant konflikt mellom dine långivere. Dersom bank A har et pantedokument på boligen, og bank B har utestående beløp for lån til forbruk varierer det hvordan de løser dette seg i mellom. Bank A vil ikke ha et ønske om å tvangsselge huset så lenge de får betalt sine renter og omkostninger i tide. Bank B vil heller ikke få dekket inn sitt beløp med mindre boligverdien overstiger belåningsgraden.

Ettersom lånet ikke er sikret kan ikke långiver dermed automatisk kreve tvangssalg av dine eiendeler. Dette gir deg som låntaker litt bedre sikkerhet, men betyr ikke at du skal ignorere forpliktelsene dine. Betaler du ikke tilbake i tide vil du få en betalingsanmerkning og denne gjør det tilnærmet umulig å oppnå lån i framtiden samme hva det gjelder. Et usikret lån skjermer likevel deg og dine eiendeler til en viss grad, og gir deg ekstra tid til å dekke forpliktelsene dine. Den neste fordelen med slike lån handler om tiden og vilkårene du får for nedbetaling.

Forbrukslån har gode nedbetalingsvilkår

Forbrukslån har som oftest svært gode ordninger for nedbetaling av utestående gjeld. Dette står i sterk kontrast til andre typer smålån hvor du oftest må dekke inn utestående beløp én gang i måneden. Dersom dette ikke innfris vil du måtte betale skyhøye renter og omkostninger. Med lån til forbruk er det vanlig å kunne nedbetale lånet over en lengre tidsperiode, og det er ikke uvanlig med 5-10 år av gangen. Dette medfører at du nedbetaler mindre beløp hver måned, og lånet blir dermed lettere å håndtere. Med lav rente og lang nedbetalingstid har du bedre fleksibilitet og evne til å håndtere den økonomiske belastningen. Utenom dette er det viktig å merke seg en siste ting.

Når du låner penger til forbruk stilles det ingen krav til hva du bruker pengene på. Med lån til bil, hus og en del andre ting plikter du å benytte pengene på akkurat dette. Forbrukslån kan dermed benyttes for en etterlengtet familieferie, eller finansiering av oppussing. Dette er muligens en av de viktigste fordelene med et slikt lån ettersom du er fristilt i hva du bruker pengene på. Enda pengene utbetales til en egen konto kan du overføre disse til et debetkort eller andre steder ettersom hva du selv foretrekker. Det er dermed mulig å ha pengene tilgjengelig på hånd til enhver tid.