Komplett tilbyr deg et av markedets beste lån

Et fleksibelt lån fra Komplett Bank hjelper deg oppfylle de drømmer du sitter med. Lave renter og høy lånesum gjør dette lånet gunstig.

Komplett BankEff. 16,9%, 65K 5år, Kost. 29 333, Totalt 94333

Komplett Bank


  • Fleksibel nedbetalingstid
  • Tillater medsøker
  • Konkurransedyktig rente

Fleksibel tilbakebetaling

Lån 10 000 kr til 400 000 kr
Søk her!
Annonse

Fordeler med et fleksibelt lån

komplett-bank-forbrukslanKomplett Bank er kjent som en profesjonell og veldreven aktør på det norske markedet for utlån av penger. De har også spesialisert seg på forbrukslån, og kan i skrivende stund tilby et av markedets beste rentenivåer. Selskapets hovedprodukt heter «fleksibelt lån», og benyttes i dag av et høyt antall Nordmenn med gode tilbakemeldinger. For det første har du tilgang på inntil kr 400 000 som ligger høyere enn markedsgjennomsnittet. Vi har gjort en del vurderinger av andre banker, og de færreste kan skilte med en lånesum i dette området.

Med en tilgjengelig lånesum på kr 400 000 står du fritt til å kjøpe hva du selv ønsker. Banken stiller ingen krav til bruksområde for pengene, og pengene vil derfor ikke utbetales med noen form for restriksjoner. Lån til forbruk har fri disposisjonsrett som betyr at banken ikke legger seg opp i hvilke tjenester eller produkter du kjøper. Dette står i sterk kontrast til andre typer lån, hvor boliglån muligens er det beste eksempelet. Når du låner penger til kjøp av bolig vil banken kreve pant i eiendommen som betyr at eiendommen kan tvangsselges i de tilfeller hvor man ikke betaler renter og avdrag på lånet i tide. Med et fleksibelt forbrukslån fra Komplett Bank stilles det ingen krav til sikkerhet og bruksområde.

Rentenivået er også særdeles gunstig på dette lånet. Komplett Bank gjør det klart på sin hjemmeside at et endelig rentenivå vil avhenge av søkerens individuelle økonomiske situasjon. Banken vil ta en titt på søkerens inntekt, gjeld og formue for å danne seg et bilde av kredittverdigheten. Sistnevnte gjenspeiles i en såkalt kredittscore, som er et nummer mellom 1-100, hvor et høyt tall indikerer en høy betalingsevne. Har du en høy score kan Komplett Bank tilby deg nominelle renter helt ned mot 7,9%, som er blant markedets desidert beste vilkår.

For å illustrere hvor mye penger du kan spare med dette lånet har vi valgt på sette opp et enkelt regnestykke. I det første tilfellet blir du tilbudt et fleksibelt lån av Komplett Bank med en effektiv rente på 14,5%. Du låner kr 100 000 som skal nedbetales over en periode på 10 år. Merk deg at den effektive renten inkluderer etableringsgebyret og terminkostnaden. I dette tilfellet ender du opp med å betale en totalsum på kr 189 938. Isolerer du selve rentekostnaden ender du opp med kr 89 939, som er avgiften for å låne selve pengene. Velger du å ta opp et forbrukslån hos en annen bank vil beløpet derimot kunne være mye høyere. En økning fra 14,5% til 20,50% vil medføre at totalkostnaden stiger til kr 235 898. Her kan du se at en økning på magre 6% medfører store ekstrakostnader for lånet.
Et fleksibelt lån fra Komplett Bank ville i dette tilfellet ha spart deg for hele kr 45 959. Videre skal vi ta en titt på selve produktvilkårene og hva du kan forvente.

Komplett BankEff. 16,9%, 65K 5år, Kost. 29 333, Totalt 94333

Komplett Bank


  • Fleksibel nedbetalingstid
  • Tillater medsøker
  • Konkurransedyktig rente

Fleksibel tilbakebetaling

Lån 10 000 kr til 400 000 kr
Søk her!
Annonse

Et gunstig forbrukslån

Komplett Bank skiller seg ut ved å tilby svært gunstige rentenivåer til sine kunder. I skrivende stund opplyser de på sin nettside at en kunde kan oppnå en nominell rente mellom 7,9% og 19,9%. Dette ligger mye lavere enn hva en del andre aktører på lånemarkedet krever, og hjelper trekke opp vurderingen av banken og det fleksible forbrukslånet. Det er viktig å skille mellom nominelle og effektive renter, ved at sistnevnte også inkluderer en god del andre kostnader.

Der de fleste banker krever høye etableringsgebyr for de lånene som tilbys har Komplett Bank valgt en annen tilnærming. Hos de vil kostnaden for etablering variere i henhold til hvor mye penger kunden ønsker å låne, og de er helt alene om en slik løsning på det norske markedet. Derfor blir du ikke straffet for å låne mindre summer av gangen, og dette står i godt samsvar med konseptet om fleksibilitet. Beløpet du betaler for etablering vil variere mellom kr 490 og kr 1 1950 avhengig av hvor mye penger du ønsker å låne til et gitt tidspunkt. I tillegg er terminkostnaden lavere enn markedsgjennomsnittet. Dette er den kostnaden som påløper hver måned og er ment å dekke administrasjonen. Komplett Bank krever kun kr 35 i termingebyr sammenligner med standarden på kr 50.

En annen ting som gjør dette lånet gunstig er muligheten for refinansiering. Her kan du samle alle dine eksisterende regninger og fordringer og deretter betale ned hele beløpet ved hjelp av et fleksibelt forbrukslån. Dette er en særdeles god løsning for de som sitter med en høy gjeldsbyrde. Det finnes et høyt antall Nordmenn som i dag sitter med dyr kredittkortgjeld og andre finansielle forpliktelser. For det første vil dette føre til mye ekstra arbeid som følge av kravet til administrasjon av lånepapirene. For det andre er det unødvendig å betale høye rentesummer dersom du kan oppnå et bedre tilbud andre steder. La oss ta et regneeksempel for å se hvilken besparelse du kan oppnå med et fleksibelt forbrukslån som benyttes til å refinansiere eksisterende gjeld.

I dette eksempelet sitter man med kr 40 000 i kredittkortgjeld og kr 82 000 i andre finansielle fordringer. Dette utgjør en totalsum på kr 122 000, og den gjennomsnittlige effektive renten er utregnet til å være 35% med en løpetid på 5 år. Å regne et gjennomsnittlig rentenivå betyr ganske enkelt at man sammenligner alle de forskjellige rentenivåene og finner ut hvor mye de koster samlet sett. Lånene blir vektet på individuell basis og lagt sammen med de resterende fordringene. Dersom du betaler ned denne gjelden over den fastsatte tiden vil du ende opp med å punge ut hele kr 260 000.

Velger du derimot et fleksibelt lån fra Komplett Bank kan denne summen falle betraktelig. La oss si at du får innvilget en refinansiering av denne gjelden med en effektiv rente på 17%. Grunnsummen og nedbetalingsperioden holdes konstant i samsvar med tidligere regneeksempel. Her ender du i stedet opp med å betale kr 182 000 totalt. Med andre ord vil en refinansiering hos Komplett Bank spare deg for hele kr 78 000 kun ved hjelp av noen enkle grep.

Les videre for å lære mer om bankens filosofi og hvordan de behandler sine kunder.

Litt om banken

Komplett Bank ble stiftet i 2014 som en naturlig utvidelse av varemerket Komplett. De fleste Nordmenn kjenner i dag igjen dette navnet fra nettbutikken komplett.no, hvor man finner elektroniske artikler til sterkt reduserte priser. Grunntanken bak «Komplett konseptet» er å tilby varer til svært gunstige priser slik at alle Nordmenn kan ta glede av det. Dette er også grunnen til at Komplett Bank ble stiftet, ettersom markedet med forbrukslån mangler konkurranse.

En fordel med Komplett Bank som burde utheves er muligheten for å signere elektronisk ved hjelp av Bank-ID. Dette er en kodebrikke som lar deg identifisere deg selv på nett, og dermed signere et bindende juridisk dokument. I dag er markedet omtrent delt med tanke på hvilke banker som støtter elektronisk signering. Det burde derfor fremheves at denne løsningen er tilgjengelig hos Komplett Bank, og at den hjelper deg få utbetalt pengene raskere.

Når du søker om et fleksibelt lån er det oftest ønskelig at pengene utbetales så raskt som mulig. Ettersom banken støtter Bank-ID vil du få pengene utbetalt innen et par virkedager. Sammenligner man dette med normal postgang er det lett å se hvorfor man burde velge en løsning med Bank-ID. I tillegg tilbyr banken en god kundeservice og det er lett å komme i kontakt med en av selskapets ansatte enten ved hjelp av telefon eller epost.

Vi anbefaler det fleksible forbrukslånet fra Komplett på grunn av de lave rentene. I tillegg verdsetter vi den kundeservice og oppfølging de tilbyr alle lånekunder. Velg et fleksibelt lån i dag og ta kontroll over den økonomiske hverdagen.

Komplett BankEff. 16,9%, 65K 5år, Kost. 29 333, Totalt 94333

Komplett Bank


  • Fleksibel nedbetalingstid
  • Tillater medsøker
  • Konkurransedyktig rente

Fleksibel tilbakebetaling

Lån 10 000 kr til 400 000 kr
Søk her!
Annonse