Nordax Finans

Nordax Finans er en nisjebank som tilbyr varierte tjenester innen forbrukerfinansiering. Les videre for å lære om bankens produkter.

pengiEff.rente 17,12% 15 000 o/1 år. tot.16 323

Pengi.no


  • Skreddersydde lån
  • Opptil 500 000 kr over 15 år
  • Velg det billigste lånet!

Høy lånesum!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr
Søk her!
Annonse

Forbrukslån fra Nordax Finans

nordaxSelskapet har base i Sverige, men tilbyr sine tjenester over hele Skandinavia samt Finland og Tyskland. Den norske kundebasen er relativt liten, men banken har kunnet vise til sterk vekst i kundeporteføljen de siste årene. Et av bankens mest profilerte produkter er forbrukslån. En av de fordelene som burde trekkes fra er den maksimale lånesummen. I skrivende stund har kundene mulighet til å låne inntil kr 400 000, som ligger godt over markedsgjennomsnittet. Dette gir deg bedre fleksibilitet til å realisere de ønsker og drømmer du måtte sitte med. For eksempel velger mange Nordmenn i dag å benytte slike lån til oppussing av hjemmet. Denne typen virksomhet er vanligvis svært kostbar, og derfor er det godt å ha et høyt tilgjengelig lånebeløp. Videre skal vi snakke mer om de generelle vilkårene du får med lån hos banken.

promo-tlg-041214For det første har de satt den maksimale nedbetalingstiden til 12 år, som ligger innen normalsjiktet på markedet. Videre har de en enkel lånekalkulator tilgjengelig som gjør det lettere å illustrere kostnaden. Banken skriver at det tilkommer et etableringsgebyr på kr 1475, samt et månedlig gebyr på kr 65. Dette legges inn i prisen, med en nominell rente som varierer mellom 7,9% og 18,9%. Det er viktig å merke seg at den nominelle renten ikke inkluderer alle kostnader og gebyrer. Man burde alltid forholde seg til det effektive rentenivået, enda denne fastsettes på en individuell basis. Når du søker om lån hos Nordax, vil en kundebehandler gå gjennom flere dokumenter som omhandler din personlige økonomiske situasjon. Sitter du med en stabil og jevn inntekt med relativt lav gjeld er det mye enklere å oppnå gode vilkår i låneavtalen. For å illustrere kostnaden med lånet har vi benyttet et vanlig eksempel fra forbrukerombudet.

Her velger man å låne kr 65 000 over en periode på 5 år. Her blir den effektive renten 18,09% med en nominell rente på 14,90%. I dette tilfellet ender man opp med å betale en totalkostnad på kr 98 580. Den isolerte kostnaden for lånet ender derfor opp med å være kr 33 580. Det er viktig å merke seg at denne kan variere og at banken kan tilby deg bedre vilkår dersom økonomien din er stabil og forutsigbar.

Du har også muligheten til å tegne en låneforsikring gjennom banken. Denne beskytter deg mot tilfeller hvor du ikke lenger kan betjene gjelden på normal måte. I skrivende stund tilbyr forsikringen beskyttelse mot ufrivillig tap av arbeid, sykmeldinger, dødsfall og sykehusinnleggelse. Dette gir deg ekstra sikkerhet i hverdagen ved at du kan sikre deg mot tap i framtiden. Ulykker kan fort inntreffe og det verste som kan skje er at man havner i en situasjon som umuliggjør tilbakebetalingen av et lån. Prisen for tjenesten er helt grei, og ligger på 9,5% av dine månedlige betalinger. Det betyr at dersom du betaler kr 2 000 hver måned vil det tilkomme kr 190 i forsikringskostnad. Det er ikke Nordax som selv utsteder denne forsikringen, men et selskap som kalles Genworth Financial. Selskapet er registrert i Storbritannia og underlagt det britiske Finanstilsynet. Les mer om fobrukslånet til Nordax.

pengiEff.rente 17,12% 15 000 o/1 år. tot.16 323

Pengi.no


  • Skreddersydde lån
  • Opptil 500 000 kr over 15 år
  • Velg det billigste lånet!

Høy lånesum!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr
Søk her!
Annonse

Sparing hos Nordax Finans

promo-customer-041214For en lenger periode valgte banken å kjøre en kampanje for å skaffe nye innskuddskunder i Norge. Ordningen var spesiell ved at de ga norske kunder en rente som lå inntil 1 prosentpoeng høyere enn det man ville oppnådd hos andre banker i landet. I diverse norske kåringer ble banken likevel utelukket da de ikke oppfylte kravene til en vanlig sparekonto. Du kan lese mer om dette i en artikkel utgitt av Dine Penger, hvor økonomimagasinet redegjør for sitt valg. (link: http://www.dinepenger.no/forbruker/fond/tilbyr-4-prosent-innskuddsrente/582497). På dette tidspunktet kunne banken lokke med en 4% innskuddsrente, men dette har siden falt til omtrentlig 2,25%. Likevel er det viktig å påpeke noen av problemene som oppstår ved slik sparing.

Banken har gjort et bevisst valg om å stille seg utenfor det norske bankoverføringssystemet grunnet kostnadene det medfører. Det stilles krav om at man sender inn en skriftlig anmodning om uttak, hvor banken behandler denne innen 3-5 virkedager. Deretter vil pengene utbetales og settes inn på din norske konto. Husk også at banken er registrert i Sverige, og at den dermed ikke er medlem av det norske sikringsfondet. Skulle problemer oppstå må du derfor rette henvendelsen til det svenske Riksgälden for å kunne få penger tilbakeført. I Sverige gjelder også andre regler for beskyttelse av innskudd. Her får du kun dekket 100 000 Euro, som tilsier omkring kr 800 000. Dette skiller seg fra norske banker hvor man tilbys sikring på inntil kr 2 000 000.

Nå skal vi ta en nærmere titt på det sparealternativet banken tilbyr, og de vilkårene du må belage deg på. Du kan velge mellom to forskjellige sparealternativer hvor det første heter Sparekonto. Denne kontoen gir deg ubegrensede årlige uttak, og det tilkommer ingen gebyrer. Du kan spare inntil kr 750 000, og du mottar en årlig rente på 1,75%. Med de lavere rentesatsene i Skandinavia er ikke dette å regne som et dårlig alternativ. Det siste alternativet heter Kapitalkonto og tilbyr deg en årlig rente på 2,25%. Her tilbys du kun seks gebyrfrie uttak per år, og etter dette vil det tilløpe ekstrakostnader som i skrivende stund utgjør 1% av uttaksbeløpet. Du kan spare den samme summen med penger i Kapitalkontoen, og hele beløpet er sikret av den svenske stat.

Ettersom banken har tilhold i Sverige er den underlagt en del spesielle regler. For eksempel har du som kunde en angrerett på 30 dager ved inngåelse av avtaler med banken. Dette skyldes at tjenesten regnes som fjernsalg av varer, og at banken ikke har en fysisk filial i Norge. Har du for eksempel tegnet en forsikring vil du kunne sende inn et angrerettskjema innen 30 dager. I et slikt tilfelle vil den summen du har betalt for forsikringen tilbakeføres til kortet ditt i henhold til avtalen.

Verdt å vite om Nordax Finans

activityBanken er registrert i Sverige og har sitt hovedkontor i Stockholm. Banken ble startet av en gruppe økonomer med lang fartstid innen forbrukerkreditt. I dag opererer banken i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Tyskland. Banken har lagt vekt på ryddighet, og hjemmesiden er et godt eksempel på dette. Her er det enkelt å finne informasjon, samt å lese om de diverse produktene. Samtidig er de åpne om kunders rettigheter, med linker til nyttig informasjon. Man burde også merke seg lånekalkulatoren som gjør det lettere å forutsi kostnader på det lånet du vurderer.

Mange Nordmenn kvier seg mot å sette penger inn i utenlandske foretak. Det er viktig å merke seg at reglementet er omtrent like strengt i Sverige, og at dette er et av verdens tryggeste steder for plassering av penger. Hos Nordax er det også lett å holde oversikt over løpende saldoer så fremt du har en Bank-ID. Aberet med å sette penger inn i banken er tiden det tar å begjære uttak. Har du derimot god tålmodighet, og kan vente noen dager på å motta pengene burde det ikke stå noe i veien for dette. Ettersom selskapet er beskyttet av den svenske Riksgälden er det heller ingen risiko for å tape penger.

Nordax Finans markedsfører seg selv som en nisjebank, og det kommer med en del fordeler. Ettersom banken retter seg utelukkende mot forbrukslån har de en høyere margin på sine utlån i markedet. Konsekvensen av dette er muligheten for å tilby spareløsninger hvor kundene mottar høyere renter. Dette står i sterk kontrast til norske banker hvor man ofte taper penger ved sparing på grunn av den årlige inflasjonen.

Den 17 Juni 2015 valgte morselskapet Nordax Group å liste seg på børsen Nasdaq Stockholm. Dette gir private og institusjonelle investorer muligheten til å investere i selskapet. Som et børsnotert selskap stilles det også strenge krav til selskapets rapportering og regnskapsføring. Banken har en kundefokusert tilnærming, hvor ansvarlig långivning står i sentrum. I tillegg har de adoptert strenge interne reglementer som motvirker diskriminering og trakassering av ansatte. Kontrollmekanismene banken følger kalles ofte «de tre linjer», og er et kjent styringsprinsipp innen bedriftsøkonomien.

I dag kan selskapet vise til mer enn 95 000 kunder fordelt på Skandinavia, Finland og Tyskland. I tillegg har banken mer enn 200 ansatte, og alle er har tilhold i Stockholm. Banken er å regne som internasjonal, og det er imponerende hva de har klart å få til på kort tid. I framtiden er det ikke utenkelig at banken velger å utvide sine tjenester, med tilbud av lån til bolig som et eksempel.

pengiEff.rente 17,12% 15 000 o/1 år. tot.16 323

Pengi.no


  • Skreddersydde lån
  • Opptil 500 000 kr over 15 år
  • Velg det billigste lånet!

Høy lånesum!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr
Søk her!
Annonse