Opp Finans

Opp Finans er en av de største aktørene innen lån til forbruk og refinansiering i Norge. Lær mer om selskapets historie og vilkår her.

Forbrukslån fra Opp Finans

OPP Finans Eff. 18,35%, 65 000,- o/5 år.Kost 32 784,- Totalt 97 784 kr.

OPP Finans


 • God minimumsrente
 • Tilbyr refinansiering
 • Mulighet for lang nedbetalingstid

Lav nominell rente

Lån 10 000 kr til 350 000 kr
Søk her!
Annonse

opp-finans-forbrukslanOpp Finans har på få år rukket å bli en av norges mest populære tilbydere av forbrukslån. Dette skyldes varierte grunner, hvor én er den høye tilgjengelige lånesummen. Selskapet tilbyr en sum inntil kr 500 000 i forbrukslån, og kun et fåtall andre selskaper på markedet kan skilte med det samme. Dette gjør Opp til et yndig alternativ for de Nordmenn som har solid privatøkonomi, men samtidig ønsker å låne større summer til forbruk. En annen grunn er selskapets aggressive markedsføringskampanje, hvor de har fremhevet de fordelene forbrukslånet kan tilby. Blant disse fordelene finner man den lave effektive renten som ofte ligger under 20%. Som i andre tilfeller vil renten avhenge av søkerens private økonomi. Likevel ligger rentenivået hos Opp lavere enn det man finner hos de fleste konkurrenter.

Det stilles krav om at søker må være fylt 21 år ved lånetidspunktet, i tillegg til en minimum årsinntekt på kr 200 000. Utenom dette er det viktig at søkeren ikke har noen betalingsanmerkninger registrert hos norske inkassoselskaper. På hjemmesiden til Opp finner man en enkel søketjeneste som lar deg taste inn ønsket sum og nedbetaling. Dette gjør det enklere å bestemme hvor mye man ønsker å låne, samt hvilke renter man oppnår. Det endelige rentenivået bestemmes av kundebehandleren, og dette er en prosess som involverer et stort antall variabler.

Du tilbys maks nedbetaling på 13 år, og en nominell rente så lav som 7,5%. Det er viktig å merke seg at den nominelle renten kun gir en indikasjon på den isolerte rentekostnaden. Når man vurderer lånekostnaden er det derfor bedre å støtte seg på den effektive renten. Vi fortsetter med å ta et enkelt regneeksempel på et forbrukslån hos selskapet. På selskapets hjemmeside finner man et eksempel hvor kunden låner kr 65 000 over en 5 års periode. Lånets vilkår inkluderer krav om en etableringsavgift på kr 950 samt en månedlig avgift på kr 50. I dette låneksempelet opererer selskapet med en effektiv rente på 18,35%. Dette medfører en totalkostnad på kr 97 784, hvor grunnbeløpet på kr 65 000 er inkludert. Den effektive renten ligger noe høyere enn hva andre selskaper kan tilby, men er likevel å regne som særdeles gunstig. Samtidig er det fullt mulig å oppnå en lavere effektiv rente dersom man har en solid privatøkonomi og fast inntektsstrøm.

Det er verdt å merke seg tilbudet om låneforsikring hos Opp. Når man låner penger til forbruk vil det ofte gå over en lang tidsperiode. Hvis kunden velger å nedbetale lånet over 13 år (som er makstilbudet) kan det fort oppstå problemer i mellomtiden. Det er vanskelig å spå hva som skjer i framtiden, og alt fra sykdom til ulykker kan ramme låntakeren. I slike tilfeller kan det være smart å tegne en forsikring, slik at man slipper unna i de tilfeller hvor lånet ikke lenger kan betjenes. Selskapet tilbyr nettopp en slik forsikring hvor du har to alternativer å velge mellom. Den første typen heter låneforsikring pluss, og dekker låntaker i de tilfeller hvor sykdom, død eller tap av jobb skulle inntreffe. Dette alternativet gir best sikring, og man har i tillegg muligheten til å forsikre en medlåntaker. I skrivende stund kan man lese at selskapets priser for denne tjenesten koster 9,96% av terminbeløpet. Å forsikre en medlåntaker koster 11,85% av terminbeløpet. Dermed har man muligheten til å beskytte både seg selv og medlåntakeren til samme tid.

Det siste alternativet som tilbys heter låneforsikring, og dekker dødsfall. En slik forsikring gir dårligere dekning og man betaler av den grunn et lavere beløp. Med dette alternativet er det snakk om en merkostnad på 1,96% av terminbeløpet for låntakeren. Ønsker man å forsikre medlåntakeren koster det 3,86% av terminbeløpet, og man kan derfor se at dette alternativet er betydelig billigere enn det første. Likevel anbefales det at kundene benytter den fulle forsikringen ettersom den gir en større trygghet i hverdagen for låntakeren og den øvrige familien. Videre skal vi ta en titt på hvilke muligheter selskapet tilbyr for refinansiering av gjeld og de fordelene dette medfører.

Refinansiering med Opp Finans

OPP Finans Eff. 18,35%, 65 000,- o/5 år.Kost 32 784,- Totalt 97 784 kr.

OPP Finans


 • God minimumsrente
 • Tilbyr refinansiering
 • Mulighet for lang nedbetalingstid

Lav nominell rente

Lån 10 000 kr til 350 000 kr
Søk her!
Annonse

Refinansiering er en ypperlig løsning for de som befinner seg i en økonomisk knipe. Ofte kan det være tusenvis av kroner å spare hvert år på en slik løsning. Fordelene med refinansiering er mange, hvor lavere kostnader er det som først burde fremheves. Skylder du mange små beløp er det vanlig at disse har en høyere effektiv rente. Det kan være vanskelig å administrere kravene, og så fort de går til inkasso blir nye kostnader lagt til. For eksempel har mange nordmenn valgt avtaler om nedbetaling av hvitevarer og elektronikk på et senere tidspunkt. Slik kjøpsfinansiering har endt med finansielle problemer for mange kunder de siste årene, hvor kostnadene baller på seg med tiden. Blandet man dette med mobilregninger, kredittkort og boliglån kan utgiftene fort komme ut av kontroll. Enda du sliter med å få endene til å møtes er det fortsatt gode muligheter for å refinansiere hos Opp. Mange som sitter med slike små lån har i utgangspunktet en solid personøkonomi. Problemene oppstår først når rentekostnadene spiser opp det man behøver til livsopphold. Derfor er lurt å vurdere refinansiering fra Opp Finans og de fordelene dette kan tilby.

Selskapet vil først ta en titt på inntektene dine, og hvorvidt denne har holdt seg stabil over en lengre tidsperiode. Videre vil de kreve innsyn i den gjelden du sitter med og hvilke rentenivåer du har på de løpende forpliktelsene. Hensikten med å gjennomføre en refinansiering er at Opp tilbyr deg et enkelt lån hvor du sletter alle utestående gjeldsforpliktelser. I slike tilfeller er det fullt mulig å oppnå vilkår som hjelper deg med å spare penger. I tillegg er det viktig å huske at en refinansiering fører til forminsket arbeidsmengde. Nå behøver du kun å forholde deg til én långiver framfor et stort antall brev og krav.

Når du skal refinansiere hos Opp vil dette gjøres ved hjelp av et forbrukslån. Selskapet lar deg signere avtalen elektronisk ved hjelp av Bank ID, og dette hjelper deg unngå tidkrevende postgang. Husk at selskapet kan kreve visse ting på forhånd. For eksempel vil de kunne forlange at lånebeløpet går med til nedbetaling av alle små lån framfor forbruk på andre ting. Dette skyldes at de ikke ønsker å tape penger, som er sannsynlig dersom pengene ikke benyttes til riktig formål. I tillegg gjelder de samme kravene til kredittsjekk og dokumentasjon som ved andre låneformer. Vær forberedt på å måtte oppgi kopier av siste års selvangivelse og lønsslipper for flere måneder. Har du betalingsanmerkninger stående er også et slikt lån utelukket.

Historien til Opp Finans

OPP Finans Eff. 18,35%, 65 000,- o/5 år.Kost 32 784,- Totalt 97 784 kr.

OPP Finans


 • God minimumsrente
 • Tilbyr refinansiering
 • Mulighet for lang nedbetalingstid

Lav nominell rente

Lån 10 000 kr til 350 000 kr
Søk her!
Annonse

Merkenavnet Opp Finans er relativt ungt og ble registrert i år 2012. Derimot var selskapet tidligere kjent som Citibank. Sistnevnte er et Amerikansk finanskonsern med tilstedeværelse i store deler av verden og de satset sterkt i Norge på begynnelsen av nittitallet. De valgte til slutt å selge sin virksomhet innen forbrukslån til Gjensidige Bank ASA. Sistnevnte er et av Norges største finanskonsern og er listet på Oslo Børs under handelsnavnet: GJF. Gjensidige er i hovedsak fokusert på forsikring, og for å unngå forvirring valgte de å skille ut virksomheten med forbrukslån ved å benytte et annet navn. Dette skyldes at varemerket Citibank er beskyttet, samt at navnebruken kunne føre til forvirring hos kundene.

Etter fullførelsen av salget ble Citibank forbrukslån derfor omdøpt til Opp Finans, som i dag er en integrert del av det norske morselskapet. Til forskjell fra mange andre banker og finansinstitusjoner velger selskapet utelukkende å fokusere på virksomhet innen lån til forbruk og refinansiering. Med et slikt fokus er de i bedre stand til å forstå kundenes behov, samt rette alle ressurser mot denne spesifikke delen av markedet.

Selskapet holder til i Oslo med brukervennlig kundeservice. Det er enkelt å komme i kontakt med selskapet enten ved hjelp av telefon eller epost. På selskapets hjemmesider kan man lese mer om filosofien bak virksomheten. Der heter det blant annet at selskapet skal tilby kundene lån til konkurransedyktige priser. Selskapet har også fokus på ansvarlig långivning hvor etikk spiller en sentral rolle i bedriftens daglige virke. I tillegg kan man lese at selskapet ønsker å tilby lån som er tilpasset kundenes private økonomi.

OPP Finans Eff. 18,35%, 65 000,- o/5 år.Kost 32 784,- Totalt 97 784 kr.

OPP Finans


 • God minimumsrente
 • Tilbyr refinansiering
 • Mulighet for lang nedbetalingstid

Lav nominell rente

Lån 10 000 kr til 350 000 kr
Søk her!
Annonse