Banker med lave renter på boliglån

Her har vi vurdert fem norske banker og vilkårene de gir på boliglån. Fellesnevneren er lave rentekostnader og enkel tilbakebetaling.

Vilkår for undersøkelsen

Her har vi basert oss på opplysninger som stammer fra Finansportalen.no som er en offentlig nettside med informasjon om banker og de som driver utlån av penger. I vår undersøkelse har vi tastet inn følgende informasjon:

  • Alder: 27 år.
  • Belåningsgrad: 80%.
  • Nedbetalingstid: 15 år.
  • Lånesum: kr 2 000 000.
  • Boligverdi: Kr 2 500 000.

Den første banken som dukker opp på listen vår er Tysnes Sparebank. De kan tilby det som kalles Tysnes Ungdomslån for alle i alderen 18-34 år. Det er ingen etableringsavgift og du får inntil 5 år avdragsfrihet. Banken ligger helt i topp på kåringen, og dette skyldes den lave effektive renten. I skrivende stund tilbyr banken sine kunder en effektiv rente på kun 1,80%, som er lavere enn alle andre banker på markedet. Derimot finnes det en ulempe, og det er kravet til bosetting i Tysnes. Kommunen ligger i Hordaland, og for å få tilgang på lånet må du melde flytting til kommunen. Boliglånet er muligens skapt som et incentiv for å øke tilflyttingen til kommunen. Det neste lånet vi skal ta en titt på har de samme vilkårene vi nevnte tidligere utenom en litt høyere rente. Lånet gis av Sparebanken Øst og er til gjengjeld landsdekkende.

Lån fra Sparebanken Øst

Sparebanken Øst

Sparebanken Øst

Hos banken får du tilgang på det som kalles «grønt boliglån». Dette er en svært gunstig pakke som er tilgjengelig for kunder i alle aldre. Med grønt boliglån må du betale en etableringskostnad på kr 750 og et depositum på kr 1 000. Til gjengjeld har det en maksimal løpetid på 30 år og gir inntil 5 års avdragsfrihet. Med dette boliglånet er det verdt å merke seg kravene som stilles for at lånet gis. Det kreves nemlig at lånet brukes til finansiering av såkalte «nullhus». Dette er betegnelsen på hus som møter en svært streng miljøsertifisering, og som har et lavt karbonavtrykk. Slik hus er ofte dyrere å sette opp, så i teorien vil besparelsen på lånet være noe lavere enn hva det gis inntrykk av. Den effektive renten er svært lav og ligger i skrivende stund på 2,28%.

Det neste lånet utstedes av Sparebank 1 Hallingdal og gis til medlemmer av LO favør. Dette er et fordelsprogram for de som er medlem i LO, og pakken kalles «boliglån LO favør». Vilkårene er de samme som nevnt tidligere, og personer i alderen 18 til 34 år har rett til å benytte pakken. Med dette lånet tilkommer det ikke etableringsgebyr og det samme gjelder depositumsavgiften. Lånet har en maksimal løpetid på 25 år og det tilkommer et termingebyr på kr 40 per måned. Denne avgiften er inkludert i den effektive renten som i skrivende stund beløper seg til 2,32%. Merk deg også kravet om etablering av kundeforhold, og at du oppretter en egen lønnskonto i banken. Dette er altså et lån som gis med forbehold om at du starter et kundeforhold hos Sparebank 1 Hallingdal. Det neste lånet vi skal se på utstedes av Danske Bank.

Boliglån hos Danske Bank

Danske Bank

Danske Bank

Dette lånet kalles «Boliglån ung 85% Akademikerne», og tilbyr en lav effektiv rente for de som er medlem av et utvalg organisasjoner. For eksempel vil medlemmer av norsk rektorlag, legeforeningen og juristforbundet ha tilgang på denne avtalen. Dette lånet krever ingen gebyr for etablering, og det samme gjelder depositum. Du får også en gunstig nedbetalingstid på 5 år, og kan få avdragsfrihet i inntil 10 år. Maksimal belåningsgrad er 85% og dette står i samsvar med reguleringene som nylig ble utstedt av Finansdepartementet. Lånet har i skrivende stund en effektiv rente på 2,32% som er lik det som tilbys av Sparebank 1 Hallingdal. Merk deg at tilbudet kun gjelder for de som er 18-34 år, og at du ikke kan søke med mindre du er medlem av en akademikerorganisasjon.

Det neste boliglånet på listen vår utstedes av Gjensidige Bank under navnet «Boliglån Ung». Dette er et gunstig tilbud som er skreddersydd for unge mennesker i etableringsfasen. For det første betaler du ikke for etablering og slipper å sette inn et depositum. Lånet har en maksimal løpetid på 30 år, og minimumskravet til egenkapital er 15%. Lånet er tilgjengelig for de som er mellom 18 og 33 år, og er knyttet opp mot medlemsorganisasjoner. Det stilles krav om at du er medlem av enten YS, Tekna eller Nito og at du benytter banken aktivt. Sistnevnte inkluderer bruk av banken for mottak av lønn og betaling av regninger. I skrivende stund har banken en effektiv rente på 2,34% som ligger kun 0,02% ovenfor de tidligere nevnte bankene. Med andre ord er dette et gunstig alternativ uavhengig av den lille renteforskjellen. Gjensidige er også kjent som et av norges største finanskonsern og har en sterk tilstedeværelse i landet. Du kan regne med å finne deres filialer i de fleste norske byer og tettsteder.