Forbrukslån eller kredittkort?

Forbrukslån og kredittkort er forskjellige på en del områder. Begge har fordeler og ulemper som du kan lære mer om her.

Forskjellen mellom forbrukslån og kredittkort

Forbrukerlån-eller-kredittkort

Forbrukslån eller kredittkort?

Den viktigste forskjellen mellom disse alternativene er rentenivået. Lån til forbruk har vanligvis en mye lavere effektiv rente enn kredittkort. Dette skyldes flere ting, men er i hovedsak et resultat av kredittkortenes lange løpetid. Sistnevnte betyr at kortet ikke slettes eller kanselleres, men kan gjenbrukes flere ganger uavbrutt.

En annen forskjell har å gjøre med betalingsområdene. Lån til forbruk krever grundig dokumentasjon av inntekt, selvangivelse og tidligere kreditthistorie. Pengene settes deretter inn på en konto, og må betales tilbake innen et fastsatt tidspunkt senere. Dette skiller seg fra kortene, ved at pengene står tilgjengelige som et eget betalingsinstrument. Man kan naturligvis omgjøre et lån til kontanter, men kredittkortene er likevel enklere å benytte. Det finnes også et par andre forskjeller du burde være klar over.

Mange av kortene på markedet tilbyr mer enn bare tilgang på kreditt. De inkluderer for eksempel ofte reiseforsikring og faste rabatter på en del produkter og tjenester. Reiseforsikring kan komme svært godt med for den det gjelder, ved at man sparer penger og er godt beskyttet mot svindel og tap. Lån til forbruk har derimot ikke slike fordeler, og man får kun pengene disponibelt på konto. Du kan sette de over til debetkortet eller ta ut kontanter, men det finnes ingen rabattordninger eller forsikringer inkludert. Det neste vi skal snakke om er kreditthistorie.

Begge hjelper deg bygge kreditthistorie

kreditthistorieMange Nordmenn undervurderer viktigheten av å bygge en god og stabil kreditthistorie. Når du låner penger og betaler tilbake i tide flere ganger vil det hjelpe banken med å vurdere deg som kunde. De vil se at du er en trofast betaler som har god vurderingsevne og overholder forpliktelser. I andre land er dette langt mer vanlig enn Norge. I USA er for eksempel mesteparten av lån og kredittilbud basert på søkerens kreditthistorie. Man har de siste årene sett en økning i denne praksisen i Norge, og stadig flere finansinstitusjoner baserer seg kreditthistorie når de vurderer søknader. Både kort med kreditt og lån til forbruk tilbyr muligheten til å bygge slik historikk som er en fordel.

Forskjellen ligger i at kort med kredittmuligheter trekkes flere ganger og betales normalt tilbake til et fast tidspunkt hver måned. Det benyttes ofte til å handle alt fra dagligvarer til feriereiser, og vil dermed inneholde langt flere transaksjoner. Dette står i kontrast til forbrukslån som må betales tilbake innen et visst tidspunkt, med krav til samme søknadsprosess før det fornyes. Det er også et par andre aspekt du burde merke deg før du velger ditt endelige alternativ.

Forbrukslån gir bedre finansiering

Som sagt har forbrukslån et lavere rentenivå enn kredittkort, og det gjør det billigere å låne penger. Til gjengjeld betaler du heller ikke noe særlig i renter og omkostninger dersom du betaler tilbake i god tid. Med lån til forbruk har du også muligheten til å låne større summer av gangen, og spesielt dersom du får med deg en annen person. Er du gift eller har samboer kan dere begge signere på låneavtalen. Dette gir tilgang på større summer kreditt og som oftest lavere renter. Husk at du som forbruker sitter med mye makt, og at konkurransen i bransjen er skarp mellom de forskjellige långiverne.

Som hovedregel kan vi si at kortene har raskere nedbetalingstid, høye renter og mer fleksibilitet. Lån til forbruk tilbyr derimot lave renter, mulighet for høyere summer og mindre gebyrer. Ingen av delene stiller noen krav til sikkerhet, men man må selvfølgelig sørge for å betale tilbake det man skylder i tide. Benytter du disse alternativene aktivt og gjør opp som avtalt vil du ha en mye lettere jobb med å sikre lån til hus, bil og andre utgifter.