Finansiering24 er en uvanlig lånemegler

Finansiering24 markedsfører seg selv som et sikkert og robust alternativ for tilgang på lån i Norge. Stemmer det med virkeligheten?

Tilbud på lån fra nova finansEff. rente 15,8%, 65.000 kr. over 5 år, etablering 950,-, Totalt: 92.354 kr.

Lån fra Nova Finans


  • Uforpliktende og gratis
  • Lånebeløp: 5 000 – 500 000
  • Få tilbud om lån av flere banker

Enkelt skjema!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr Søk her!
Annonse

Slik fungerer tjenesten

Hjemmesiden til Finansiering24 - Viser det enkle søknadskjemaet.

Hjemmesiden til Finansiering24 – Viser det enkle søknadskjemaet.

Når det er snakk om lånemeglere er det lett å bli forvirret på grunn av alle de involverte partene. Du har en lånemegler, bank og kunde som alle samarbeider om å finne fram til en akseptabel løsning. Finansiering24 er navnet på et selskap som operer innen dette markedet, men med en ganske uortodoks metode. Selskapet er en videreformidler til lånemeglere, som betyr at hele fire forskjellige ledd er involvert i søkeprosessen. Forvirret? Heng med for det ligger mer bak dette som du burde være klar over.

Når du søker hos Finansiering24 blir du bedt om å oppgi en god del informasjon om deg selv og din generelle livssituasjon. Etter å ha testet tjenesten kom vi frem til at den er omtrent identisk med det normale lånemeglere kan tilby. Spørsmålet blir hvilke fordeler du får som kunde ved å benytte denne tjenesten? Vi har kun kommet frem til en enkel fordel ved denne tjenesten, som handler om rekkevidde. Ettersom de samarbeider med flere lånemeglere vil de også kunne eksponere deg mot et større antall banker. Antall samarbeidspartnere hos norske lånemeglere varierer, og de har avtaler med forskjellige banker og kredittytere. Blir lånet videreformidlet til flere lånemeglere er derfor sjansen større for at du mottar et bedre tilbud.

Dette er likevel ikke nok til å anbefale tjenesten, da det virker til å være «smør på flesk» som man sier på godt norsk. Man kan spørre hva som er poenget med å oppgi informasjonen inntil 3 ganger. Enda lånemeglere mottar såkalte «salgsleads» fra andre selskaper vil de omtrent alltid komme til å stille egne spørsmål til kunden i etterkant. Dette kommer på toppen av den dokumentasjonen banken krever, og det kan virke både strevsomt og unødvendig å gjøre dette tre ganger. For det andre ser vi liten hensikt i å utelukke lånemeglere da dette er den jobben de har spesialisert seg på i første omgang.

Gjennom tjenesten kan du søke om lån mellom kr 5 000 og kr 400 000, og dette gjenspeiler de tilgjengelige beløpene hos samarbeidspartnerne. Det er kun et produkt å velge, som er forbrukslån, og du har derfor en mye dårligere valgmuligheter. Nettsiden er derimot enkel, og har en kundevennlig infrastruktur. Navnet Finansiering24 spiller på antallet timer i døgnet, og er ment å vise til en døgnåpen tjeneste. Dette er ikke noe vi har hengt oss opp i grunnet at andre tjenester også benytter tallet. Det vi skal snakke om videre er forbrukslån og noen av de vilkårene som gjelder.

Forbrukslån hos Finansiering24

Lånesummen har vi allerede snakket om, og den ligger litt under det maksimale beløpet man finner en del andre steder. Ettersom søknaden må videresendes til andre lånemeglere tilkommer det en del ekstra tidskostnader. Med flere parter involvert vil det trekke ut i tid å motta et tilbud fra relevante banker, og det fremkommer ikke hvem du må kommunisere med. Nettsiden er riktignok enkel å benytte, men det mangler en del elementær informasjon om tjenesten og hvordan den fungerer.

På nettsiden har selskapet listet et låneeksempel for kundene, hvor det fremkommer hva et typisk forbrukslån vil koste. Her låner man kr 65 000 over en periode på 5 år med en effektiv rente på 19,74%. I denne prisen er det også inkludert en etableringsavgift på kr 950 som samsvarer med markedsgjennomsnittet. Her ender du opp med å betale tilbake totalt kr 99 348 over lånets løpetid, som betyr at den isolerte rentekostnaden beløper seg til kr 34 348. Dette anslaget er litt mer realistisk enn det man finner andre steder, hvor lokkepriser ofte benyttes for å skaffe nye kunder.

Selskapet mangler en lånekalkulator som gjør det mulig å bryte ned kostnadene på lånet. Renten som tilbys av hver individuelle bank vil variere i henhold til søkerens betalingsevne, men det er fortsatt gunstig å kunne bryte ned kostnadene på forhånd. De fleste som søker om slike lån mangler kunnskapen til å kalkulere kostnadene på et annuitetslån som strekker seg over tid. I et lån burde man også kunne isolere kostnadene hver for seg, ved å vise til hvilke summer som dekker nedbetalingen, terminkostnaden og rentebetalingen.

Når du skal skaffe lån er det viktig at du kjenner til de kravene som stilles for dokumentasjon. Vanligvis blir du bedt om å oppgi kopier av dine to siste lønnsslipper samt forrige års selvangivelse. Kravet stilles for at bankene skal kunne danne seg et korrekt bilde av din kredittverdighet, og du finner ingen banker som vil sløyfe dette. I tillegg er det viktig at du ikke har noen betalingsanmerkningen registrert på navnet ditt og det samme gjelder løpende inkassosaker. Det kan gjøres et unntak for sistnevnte i de tilfeller hvor du ønsker refinansiering og har betalingsevne til å dekke de nye rentekostnadene. Uheldigvis er ikke refinansiering en del av den pakken som tilbys hos Finansiering24.

Søker du lån gjennom denne siden vil du mest sannsynlig settes i kontakt med selskaper som støtter Bank-ID. Vi fant ikke noen informasjon om dette på selskapets side men de fleste banker har i dag egne systemer for elektronisk identifisering. En slik løsning gjør at du sparer tid og krefter på lånesøknaden ved at du unngår en lang og tidkrevende postgang. Vi er derimot usikre på hvem du vil settes i kontakt med så fort søknaden er blitt behandlet. Er det bankene, lånemegleren eller Finansiering24 som tar seg av kundepraten? Dette er viktige spørsmål som selskapet burde avklare på sin hjemmeside. I tillegg burde man legge inn mer utfyllende informasjon om kunders angremulighet og generelle rettigheter.

Litt om selskapet

Som lånemegler plikter man å registrere seg som en finansagent hos Finanstilsynet. Dette kravet stilles til de selskaper som videreformidler søknader direkte til bankene. Dette handler om tillit ved at bankene må forsikre seg om at informasjonen de mottar stemmer med virkeligheten. Det er uvisst hvorfor Finansering24 ikke videreformidler disse lånene direkte på egenhånd. Muligens har de valgt en tredjeparts løsning med hensikt å komme seg unna kravene i finansavtaleloven. Uansett hva hensikten måtte være er det viktig at man stiller et kritisk blikk til slike tjenester. De som søker om lån kan naturligvis velge å oppgi uriktig informasjon i søknaden. Likevel vil en autorisert låneagent som regel kunne vise til seriøs forretningsdrift.

Selskapet eies av Leads AS, som er et markedsføringsselskap rettet mot webtjenester. Selskapet ble opprettet i 2011, og har sin adresse på Skedsmokorset. Eieren av virksomheten heter Rune Lied, og det antas at han styrer selskapets daglige virke. De har et uttalt mål om å skape merverdi for sine kunder ved å videreformidle kjøpshenvendelser til norske bedrifter. Det er i prinsippet en god ide, men det stilles spørsmål ved hvor praktisk det er for kunden tilslutt. Et aspekt som trekker opp vurderingen av siden er de rådene man finner som låntaker. De har en egen side dedikert til nyttige råd og veiledning for de som skal søke lån. Her finner man mye viktig informasjon omkring den prosessen som gjennomføres, samt tips til hvordan man øker mulighetene for gjennomslag på søknaden.

Som med andre liknende tjenester genereres inntektene ved å kreve et gebyr fra de som mottar henvendelsen. Får du lånet innvilget vil Finansiering24 motta en del av fortjenesten ettersom du søkte om lån gjennom de. Selskapet kan vise til variert kundeservice som er viktig. Vi har ikke testet denne på egenhånd, men det fremgår både telefonnummer og epost som kontaktmetoder. Det er viktig at man som kunde har flere kanaler å kontakte selskapet gjennom i de tilfeller hvor man har spørsmål.

Tilbud på lån fra nova finansEff. rente 15,8%, 65.000 kr. over 5 år, etablering 950,-, Totalt: 92.354 kr.

Lån fra Nova Finans


  • Uforpliktende og gratis
  • Lånebeløp: 5 000 – 500 000
  • Få tilbud om lån av flere banker

Enkelt skjema!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr Søk her!
Annonse