Forbrukslån med medsøker

Vurderer du å skaffe forbrukslån sammen med en annen søker? Da burde du lese videre for å lære mer om fordelene og ulempene.

Hvorfor skaffe forbrukslån med medsøker?

Forbrukslån med medsøker

Forbrukslån med medsøker

Å skaffe forbrukslån kan være en tidkrevende og ofte frustrerende prosess dersom man ikke er kjent med systemet på forhånd. De som låner ut penger velger å premiere søkerne i henhold til en kredittvurdering, og denne inkluderer alt fra betalingshistorikk til årlig inntekt og gjeldsgrad. Hvor god din private økonomi er kan ha store utslag på den effektive renten du oppnår, og den vil også påvirke tilgjengelig lånesum og vilkår for nedbetaling. Det er nettopp her det kan være en fordel å inngå lånet sammen med en annen, og spesielt dersom det gjelder finansiering av et delt formål.

Å søke lån med medsøker er noe som ofte benyttes på boligmarkedet. Foreldre har et ønske om å hjelpe barna og er derfor villige til å tilby banken sikkerhet og pant i sine egne eiendeler. Det benyttes også til andre formål, som mobilabonnementer og kredittkort. Grunnen til dette er at søkeren på egenhånd ikke kan vise til en nødvendig betalingsevne for å oppnå høy nok lånesum. Så hva kan du spare på å ha med en annen person når du søker et slikt lån?

Invester i noe dere begge benytter

Når du har en medsøker vil banken vurdere begge individers inntekt og gjeldsgrad. Sistnevnte refererer til det prosentmålet man oppnår dersom man deler formuen med alle forpliktelser. Unge mennesker i etableringsfasen har for eksempel en svært høy gjeldsgrad som ofte overstiger alle eiendelene. For å kunne forbedre denne velger de derfor å søke lån med foreldrene som er i en mer stabil finansiell situasjon. Å skaffe medsøker er til samme tid en ideell løsning for ektepar.

Når to partnere søker om et lån til forbruk vil banken føle seg sikrere på at det betales tilbake. To personer kan ha den samme gjeldsgraden, men sjansen for tilbakebetaling vil likevel øke ved at to personer betjener lånet samtidig. For ektepar kan det være et par fordeler med dette. For det første kan de benytte pengene til investeringer i eiendeler de begge benytter. Klassiske eksempler på dette er lån til oppussing og kjøp av ny innredning. Dette er noe begge parter får glede av og det gjør det lettere å inngå avtale som medsøker.

Det er likevel et par aspekter man burde være klar over før man velger å skaffe medsøker.

Ulemper for forbrukslån med medsøker

For det første må man være klar over at lån til forbruk ikke stiller krav til benyttelsesområde. Det betyr ganske enkelt at långiver ikke legger seg bort i hva pengene benyttes til. Når et ektepar skaffer lån til boligkjøp settes pengene inn på sperret konto, for deretter å bli overført til meglerens konto. Poenget er at man som garantist må kunne stole på den andre personen og at pengene benyttes fornuftig til et avtalt formål.

Det neste er ikke nødvendigvis en ulempe, men det er viktig å være klar over konsekvensene ved utestående betaling. Dersom den opprinnelige søkeren ikke dekker det avtalte beløpet blir medsøkeren automatisk ansvarlig. Det er viktig å huske på at medsøkeren er bundet juridisk og dermed pliktig til å dekke inn långivers utestående saldo. Det er eksempler fra tidligere hvor slike avtaler har blitt inngått med katastrofale følger for medsøkeren. Som oftest skyldes dette at medsøkeren ikke har vært klar over visse aspekter av avtalen eller ignorert advarsler på forhånd.

En annen ulempe er problemene som oppstår dersom man skiller lag og skal splitte beløpet. Det må i utgangspunktet betales ned samlet før det regnes som innfridd. En situasjon hvor slike problemer oppstår er skilsmisser. Hvis et ektepar deler et lån til forbruk kan det være vanskelig å få begge parter til å dekke sine forpliktelser. Som oftest følger det krangling og andre ulemper i kjølvannet av en skilsmisse og det handler ofte om finansielle spørsmål. Derfor er det viktig at ektepar og samboere for den skyld har klare avtaler som viser til hvordan slike eiendeler skal fordeles i etterkant. Man kan ikke dele et bad i to og deretter gi ektefellene hver sin bit. Det må fremgå i detalj hvordan en slik tvist skal løses.