Svea Finans – finansprodukter av høy kvalitet

Svea Finans er et allsidig finansieringsselskap som tilbyr tjenester innen forbrukslån, fakturering, varekjøp og refinansiering.

Lån fra ZmartaEks. 65000 o/5år 16,6%, etabl.geb.950, Totalt 93730

Zmarta lånemegler


  • Aldersgrense: 18 år
  • Trygg og god oppfølging
  • Låneagent som innhenter tilbud

Lån på anbud!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr
Søk her!
Annonse

Forbrukslån fra Svea Finans

Svea-FinansSvea Finans er et av markedets mest allsidige finansselskaper, og tilbyr et bredt spekter av tjenester til sine kunder. Selskapet er muligens best kjent for sine forbrukslån, og de gode vilkårene som følger med disse. Når du skal låne penger hos Svea må du benytte deres hjemmeside til å sende inn søknaden. Som hos de fleste andre banker og kredittytere vil de gjennomføre en kredittsjekk av deg for å danne seg et bilde av din betalingsevne. Det er viktig at du ikke har noen utestående inkassosaker og betalingsanmerkninger registrert på navnet ditt. Søknadsprosessen er enkel, og alt gjøres elektronisk. Det er viktig at du har en Bank-Id tilgjengelig slik at du kan identifisere deg selv.

Hos Svea Finans stiller de ingen krav til hvordan du skal benytte de pengene du låner. Med andre ord har du full råderett over hvordan du ønsker å benytte lånebeløpet, og det tas ikke pant i noen av eiendelene dine. Du kan maksimalt låne kr 250 000 med en løpetid på 10 år. Denne summen er halvparten av den maksimale summen man finner andre steder i markedet. Kr 250 000 er likevel en betydelig sum og holder lenge med tanke på finansiering av de fleste formål og utgifter. Selskapet har en holistisk tilnærming til sine lånesøknader og vil bestemme ditt rentenivå i henhold til betalingsevnen. Med andre ord kan du oppnå bedre vilkår på lånet dersom du kan vise til en solid finansiell posisjon. Her har vi satt opp et kort regnestykke som et eksempel over hva du må betale for et typisk forbrukslån hos Svea Finans.

Her velger vi å låne kr 100 000 med en løpetid på 5 år. Dette kan sies å være et realistisk anslag i henhold til hva norske forbrukere vanligvis låner. I dette tilfellet har Svea 3 forskjellige rentesatser å vise til, og hvilken av disse du ender opp med vil avhenge av din betalingsevne. Det er viktig å huske at risiko samsvarer med kostnaden på slike lån, og at man premieres for en solid privatøkonomi. Vi har valgt det midterste alternativet som har en effektiv rente på 15,9%. I et slikt tilfelle vil du ende opp med å betale en månedlig kostnad på kr 2 481, som inkluderer både nedbetaling av lånet og renteutgifter. Informasjonen på selskapets hjemmeside sier at kunder som regel må betale et etableringsgebyr på kr 750, og dette er naturligvis inkludert i den effektive renten. Til gjengjeld lyktes vi ikke å oppdrive noen informasjon om eventuelle termingebyr, som kan tyde på at Svea ikke krever betalt for dette.

Når du søker om forbrukslån vil selskapet behandle søknaden svært raskt. De har rykte på seg for å være en svært solid og kunnskapsrik bank, og de har en moderne teknologisk infrastruktur. Hos Svea kan du søke på nett, og signere en eventuell låneavtale med Bank-ID. Dette er en elektronisk løsning som lar deg signere juridisk bindende dokumenter på internett, og det forkorter utbetalingsprosessen betraktelig. Det andre alternativet ville være å motta låneavtalen per post, men dette tar svært lang tid da den må sendes både til og fra långiver.

Husk at du også kan benytte et forbrukslån til refinansiering av andre finansielle forpliktelser. I dag er det ikke uvanlig at mange nordmenn sitter med gjeld hos et større antall selskaper. Ofte er hver individuelle gjeldspost liten og har en høy effektiv rente. En slik situasjon kan føre til frustrasjon og ekstra arbeidsmengder. Med forskjellige forfallsdatoer og rentenivåer er det vanligvis svært vanskelig å holde en god oversikt over lånene. Da burde du heller vurdere å benytte Svea Finans til å refinansiere disse lånene. Søk om ett større lån som du benytter til å slette alle dine andre forpliktelser. Her kan du nyte godt av et lavere rentenivå og en forminsket arbeidsmengde. Når du søker om lån hos banken er det viktig at du er i en alder mellom 20 og 70 år, og at du godkjennes ved en kredittsjekk. Ønsker du å ha medsøker må denne personen minimum ha en brutto inntekt på kr 90 000 per år. En medsøker kan øke sjansen for at lånet godkjennes ved at de selv påtar seg et personlig ansvar for lånesummen.

Svea tilbyr en lang rekke andre tjenester, som vi skal snakke mer om nedenfor.

Andre tjenester fra Svea Finans

Eier du din egen bedrift burde du vurdere et av selskapets fakturakjøps avtaler. Her kan du selge dine utstående fakturaer til selskapet, og da påtar de seg hele det finansielle ansvaret for innkreving og kommunikasjon med kunden. Dette kan være en smart løsning for de bedrifter som ønsker å forbedre sin kontantstrøm, og som leter etter fleksible løsninger. Utenom dette tilbyr selskapet egne inkassotjenester og faktoring av utestående beløp. Sistnevnte refererer til kjøp av utestående inkassobeløp til rabatterte priser. Svea påtar seg ansvaret for inndriving av summene, og kjøper de eksisterende fordringene til en rabatt. Både privatpersoner og bedrifter burde i tillegg vurdere å benytte seg av selskapets betalingsløsning ved navnet WebPay.

WebPay er en elektronisk betalingsterminal som driftes av Svea. Du installerer den i nettbutikken din, og kunder kan deretter benytte den for å gjennomføre sine kjøp av varer og tjenester. På markedet i dag finnes det et stort antall selskaper som tilbyr nettbetaling. Noen av disse er mer seriøse enn andre, og de færreste er norske. Velger du denne løsningen fra Svea vil du dra nytte av følgende fordeler som forenkler hverdagen din. For det første kan du kontakte kundeservice og snakke med saksbehandlere på norsk. For det andre har Svea et fullintegrert system som lar kunder handle med Bank-ID. Som følge av at kundene identifiserer seg elektronisk får du mindre svinn som følge av svindel og misbruk av kort. Spesielt i USA er dette et voksende problem, ved at uærlige kunder enten misbruker andres kort, eller hevder de aldri gjennomførte kjøpet. Med WebPay slipper du å uroe deg for dette problemet, da kundene er nødt til å personlig identifisere seg før kjøpet gjennomføres.

Du burde også vurdere selskapets løsninger for salgsfinansiering. Eier du en nettbutikk har du muligheten til å selge fordringer til Svea direkte i det kunden kjøper produktet ditt. Salgsfinansiering fungerer på følgende måte: Kunden går i nettbutikken din og velger faktura som betalingsmåte. Svea tar seg av innkrevingen av pengene og utstedelse av faktura. Til gjengjeld får du umiddelbart kontanter på hånd som du kan reinvestere i bedriften din. Salgsfinansiering krever som regel at kunden kredittsjekkes på forhånd, men har vokst i antall transaksjoner på det norske markedet de siste årene. Videre skal vi snakke litt om selskapets historie, filosofi og strategi for framtiden.

Historien til Svea Finans

Selskapet så sin spede begynnelse i 1981 da det etableres som et inkassoselskap i Sverige. Gründeren var Lennart Ågren, og målet var å tjene penger på inndriving av utestående krav og fordringer. I starten var det liten vekst i selskapets omsetning, og de hadde for mange år kun et fåtall ansatte. Det er først mot slutten av 1980 tallet at virksomheten begynner å vokse. I 1987 etablerer de datterselskapet Svea Ekonomi, som låner ut penger til privatpersoner og bedrifter, og i perioden fram til 1995 kjøper de opp en rekke svenske inkassoselskaper. Dette sørger for å utvide kundeporteføljen betraktelig men øker samtidig den finansielle risikoen selskapet er utsatt for.

I dag opererer selskapet i en rekke europeiske land. I skrivende stund kan de vise til virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Østerrike, Tyskland, Sveits og Østerrike. Sannsynligvis vil de fortsette denne ekspansjonen og gå inn i nye europeiske land i tiden som kommer. Morselskapet heter Svea Ekonomi AB, og står som eier av en lang rekke virksomheter innen forskjellige finansgrener. De tilbyr forbrukslån, varefinansiering, inkasso, faktoring og porteføljekjøp for å nevnte et fåtall tjenester. Denne allsidigheten har hjulpet selskapet med å befeste sin posisjon som en av de ledende finansielle aktørene i Nord Europa. Målt i antall kroner er Sverige det viktigste markedet, men Norge har også fått en mer sentral rolle de siste årene. Inntektene fra salg av olje og gass har medført en sterk økning i levestandarden, og gitt oss mer finansielt albuerom.

Fra et bedriftsfinansielt ståsted kan Svea også vise til svært sterke tall og inntekter. På hjemmesiden har den norske virksomheten lagt frem tall som viser inntektene over de siste årene. Her kan man lese at virksomheten tjente hele 195,4 MSEK (Millioner Svenske Kroner) før skatt i 2013. Dette bidro til å styrke selskapets egenkapital som i 2014 beløp seg til hele 921,5 MSEK. Det betyr i praksis at selskapet har likvide midler for mer enn 920 millioner svenske kroner, og dette gir de en økt finansiell slagkraft. Antall ansatte fortsetter også å vokse i et høyt tempo. I 2010 hadde selskapet omtrentlig 475 ansatte, mens dette hadde vokst til 656 ansatte i 2015. Veksten i antall hoder som jobber for Svea illustrerer noe av den veksten de har opplevd de siste årene.

I Norge ledes Svea Finans av Olav Grøndahl som er administrerende direktør. Han er derfor i prinsippet ansvarlig for hele selskapets virksomhet. Toppsjefen for Svea Ekonomi AB heter G. Lennart Ågren, og er den samme personen som startet selskapet i 1981. I 2014 kunne Sveas morselskap meddele at de hadde inngått en sponsoravtale med den kjente fotballklubben AIK. Målet med denne avtalen er å øke selskapets eksponering i det nordiske markedet og skaffe nye kunder.

Lån fra ZmartaEks. 65000 o/5år 16,6%, etabl.geb.950, Totalt 93730

Zmarta lånemegler


  • Aldersgrense: 18 år
  • Trygg og god oppfølging
  • Låneagent som innhenter tilbud

Lån på anbud!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr
Søk her!
Annonse