Collector forbrukslån

Collector er kjent for sine gode vilkår og en utmerket kundeservice. De tilbyr forbrukslån, varefinansiering og betalingsforsikring.

Lån fra Collector

Lån fra Collector


  • Aldersgrense: 20 år
  • Nedbetalingstid: inntil 10 år.
  • Eff. rente: 5,90 - 15,90%

Svar på få minutter!

Lån 20 000 kr til 100 000 kr
Søk her!
Annonse

Lån penger hos Collector

collector-logoCollector er et svensk finansselskap med hovedsete i Gøteborg. I 2007 lanserte de sine tjenester i Norge og har på kort tid rukket å bli et populært alternativ blant norske låntakere. Grunnen til dette er lave rentekostnader, gunstige vilkår og en god kundeservice. De tilbyr forbrukslån inntil kr 200 000, og dette beløpet vil i de aller fleste tilfeller være tilstrekkelig for låntakere. For å søke om lån hos Collector settes det en del vilkår på forhånd. For eksempel må man være fylt 20 år på søketidspunktet, og det kreves i tillegg en årlig inntekt på minimum kr 200 000. Sistnevnte krav kan også oppfylles dersom din årlige pensjon overstiger dette. På lik linje med andre banker kreves det at du ikke har noen betalingsanmerkninger samt at du må ha folkeregistrert adresse i Norge.

Å søke lån hos Collector er svært enkelt, og du behøver kun å besøke selskapets hjemmesider. Her finnes det en nyttig lånekalkulator tilgjengelig som gjør det lettere å kalkulere kostnadene. Med denne kan du taste inn ønsket lånebeløp og over hvor mange år du ønsker å betale tilbake pengene. I retur får du et månedlig beløp for nedbetaling, og dette gjør det enklere å legge en økonomisk plan for framtiden. Det kan være noe vanskelig å regne ut renter på et lån grunnet variasjonen i renter over tid. På bakgrunn av dette er det svært hendig at selskapet gir sine kunder en egen måte å regne ut kostnadene. Når du søker om lån må du laste ned et skjema fra selskapets hjemmeside. Fyll deretter ut dette og signer avtalen. Scann inn dokumentet og send det tilbake på epost. Du vil deretter få svar innen kort tid.

For å danne seg et bedre bilde av rentenivået har vi valgt å benytte et regneeksempel fra selskapets hjemmeside. Her velger kunden å låne kr 65 000 over en periode på 5 år. Dette skal nedbetales med en effektiv rente på 19,82%, og du betaler et etableringsgebyr på kr 750. Det tilkommer også et termingebyr på kr 50 som skal dekke lånets vedlikehold. Resultatet av et slikt lån blir en månedlig nedbetaling på kr 1 639 som strekker seg over 5 år. En rente på 19,82% er ikke særlig billig, men det er mulig å få en god del bedre vilkår dersom du har en solid privatøkonomi. Det er viktig å merke seg at selskapet benytter en flytende rente sammen med annuitetsprinsippet. Det betyr at dine renter til banken vil utgjøre en større del av lånet til å begynne med. Over tid vil andelen som nedbetales øke, og rentekostnadene falle.

En flytende rente betyr at banken følger styringsrenten (foliorenten) til Norges Bank. Dette er renten som bestemmes av sentralbanken, og den kan stige og falle i takt med deres beslutninger. For øyeblikket er denne renten historisk lav, og av den grunn kan det være noe risiko for at lånet blir dyrere i løpet av den perioden du besitter det.

Selskapet tilbyr også en del andre tjenester til sine kunder. Noen av disse skal vi snakke om videre.

Lån fra Collector

Lån fra Collector


  • Aldersgrense: 20 år
  • Nedbetalingstid: inntil 10 år.
  • Eff. rente: 5,90 - 15,90%

Svar på få minutter!

Lån 20 000 kr til 100 000 kr
Søk her!
Annonse

Forsikring og E-Handel hos Collector

Collector-SkjermbildeBanken tilbyr sine kunder en forsikring mot tap av inntekt fra arbeid. Dette kalles en betalingsforsikring, og er ment å gi deg ekstra sikkerhet i hverdagen utover det du eventuelt mottar fra staten i uføretrygd. Dette er ikke ment som en invaliditetsforsikring, men skal dekke dine rentekostnader dersom du har et lån i Collector. Forsikringen er satt opp i samarbeid med BNP Paribas Cardif som er et multinasjonalt forsikringsselskap med hovedsete i Nederland. Dette er en forsikring som passer alle Nordmenn i arbeidsfør alder som ønsker ekstra sikkerhet i hverdagen. Forsikringen dekker følgende situasjoner: Full arbeidsuførhet, ufrivillig tap av jobb, innleggelse på sykehus i maks 23 dager og dødsfall. Det betyr at forsikringsselskapet vil dekke dine månedlige avdrag på lån hos Collector dersom du ikke lenger klarer å betale for deg.

For å kunne stifte denne forsikringen må du være fylt minst 18 år mens den øvre grensen er 63 år. Det stilles krav om at du er enten ansatt eller selvstendig næringsdrivende, og at du jobber minst 16 timer hver uke. Du må også være et medlem av den norske folketrygden, eller en lignende ordning i Sverige og Danmark. Som EØS borger får du automatisk medlemskap i den norske folketrygden dersom du har et arbeidsforhold i landet og oppfyller de tidligere nevnte vilkår. Dermed kan du søke om betalingsforsikring enda du har statsborgerskap i et annet europeisk land. Det stilles også et krav om at du ikke kan kjenner til en plan om permittering eller tap av arbeid. Med andre ord kan du ikke søke om en slik forsikring dersom du vet at arbeidsforholdet ditt står i fare. Du må også være i stand til å jobbe fulltid uten noen form for vanførhet, og du kan ikke ha vært sykmeldt i mer enn 1 måned det siste året.
Nå skal vi snakke mer om kostnadene og hva denne forsikringen gir deg av fordeler.

Med en betalingsforsikring vil det tilkomme en 7,5% kostnad på dine månedlige avdrag. La oss ta et eksempel hvor du velger å låne kr 200 000 med kr 4 000 i avdrag hver måned. Her vil du måtte betale 7,5% av denne summen som tilsvarer kr 300 hver måned. Dermed vil du måtte betale kr 4 300 hver måned framfor det opprinnelige beløpet. Her vil altså være dekket mot tap av betalingsevne for kun noen få hundrelapper i måneden, og det kan sies å være svært gunstig. Når du betaler ned lånet over tid vil lånesummen som regel falle, og forsikringssatsen vil reduserer i takt med dette beløpet. I tillegg tilbyr Collector gunstige løsninger for e-handel som vi skal snakke om videre.

Collector har en avtale om varefinansiering med mange av de største nettbutikkene i Norge. De jobber blant annet med CDON.no, Nelly.no og Tretti.no. Varefinansiering fungerer slik at du bestiller varer fra en butikk uten å måtte betale med en gang. Her får du enten en faktura inkludert i pakken, eller et brev med betalingsinformasjon senere. Dette er en gunstig ordning for de som ønsker å vente med betaling fram til lønning, eller i de tilfeller hvor man har behov for å sjekke varekvaliteten på forhånd. For å dra nytte av denne fordelen må du handle hos en av Collectors samarbeidspartnere, hvor vi nevnte noen av disse tidligere. Selskapet tjener penger på denne ordningen ved å kreve et gebyr for finansiering fra selskapet som selger varen. I tillegg påtar de seg risikoen for kjøpet, som betyr at selger mottar pengene sine enda kjøper lar være å betale. Finansiering av varer er en næring i vekst og stadig flere Nordmenn velger å benytte denne ordningen ved sine kjøp. I tillegg til utsettelse av betaling kan du velge å delbetale kjøpet over tid. Med andre ord er det mulig å splitte betalingen opp i mindre deler, og dette gjør det enklere å handle de varene du måtte trenge. Dette er et bevis på at Collector setter kundene sine i fokus ved hjelp av gunstige finansieringsløsninger. Les videre for å lære mer om selskapets filosofi og historie.

Slik startet Collector

Collector ble stiftet av de to svenske entreprenørene Lena Appler og Johan Möller i 1999. Begge hadde en lang fartstid bak seg innen finansverdenen og ønsket å skape et nytt og innovativt selskap. Resultatet ble Collector AB med hovedsete i Göteborg. Selskapet vokste raskt og valgte å åpne sitt første kontor i Stockholm i 2001. To år senere begynner Collector med såkalt faktoring, hvor selskapet kjøper gammel gjeld fra andre selskaper til rabatt. Målet med dette er å inndrive denne gjelden og tjene penger på det. I løpet av kort tid utvider selskapet virksomheten til å inkludere juss og kreditthåndtering etter at de kjøper alle aksjene i selskapet Svefo.

Til forskjell fra andre selskaper har Collector valgt en noe unormal måte å ekspandere sin virksomhet. Der de fleste velger å begynne fra bunn har Collector i stedet hatt en oppkjøpshistorie, hvor de tilbyr både kontanter og aksjer i det nye selskapet til selgeren. På bakgrunn av dette slipper selskapet å betale for oppstartskostnadene og mottar en allerede eksisterende kundemasse i det nye selskapet. Et annet eksempel på dette er selskapets oppkjøp av Elektra Finans i 2006 som hadde virksomhet innen varefinansiering. Videre etablerer de kontor i Norge og Danmark i 2008, som fører til en ytterlige vekst i kundemasse og omsetning. Den raske veksten viser seg i år 2011 da de omsetter for 544 MSEK (millioner svenske kroner).

Collector har en filosofi om å kunne utvikle kundeløsninger i takt med tiden. Med et sterkt fokus på innovasjon og nye løsninger har de lyktes i å kapre nye kunder i de markedene de går inn i. I løpet av de siste årene har de også valgt å utvide sin virksomhet til Tyskland, og er dermed i ferd med å utvikle seg til et multinasjonalt bankkonsern. I Sverige er selskapet underlagt Finansinspektionen, som regulerer finansmarkedet på samme måte som det norske Finanstilsynet. De har lisens til å drive bankvirksomhet, og utvider stadig sitt produktsortiment.

Collector har også et fokus på sponsing i Norge, og valgte nylig å inngå avtale med det norske tennisforbundet. Ettersom de er en relativt ukjent aktør kreves det nye innovative metoder for å nå ut til det norske publikumet. Selskapet har også et sterkt fokus på kundetilfredshet, og gjør alt de kan for å bedre sine kunders opplevelse med banken. Som en mellomstor bank står de i en bedre posisjon til å oppfylle kundenes krav og kan vise til en mer folkelig tilnærming.

Finansielt sett står selskapet i en solid posisjon til å møte framtidens utfordringer. På hjemmesiden har de listet sine tall og inntekter for de siste fire årene. Her kan man lese at selskapet hadde inntekter på 916 MSEK i 2014, opp fra 697 MSEK i 2013. Resultatet før skatt ble på 244 MSEK i 2014, og dette førte til en forbedret kapitaldekning som steg fra 11,9% til 14,9%. Kapitaldekning betyr ganske enkelt den summen selskapet har disponibelt til enhver tid. Dersom Ola setter inn kr 1 000 000 vil altså selskapet ha 14,9% av dette stående på konto til enhver tid i tilfelle det skulle være urolighet i markedet eller kunden krever pengene tilbake. Ved uttak vil derfor penger hentes fra andre kunder slik at kravet blir dekket. Dette er forøvrig grunnen til at Greske banker så vidt unngikk konkurs i 2015, ved at et stort antall kunder ønsket å ta ut penger samtidig. En kapitaldekning på 14,9% ligger godt over det europeiske gjennomsnittet og gjør Collector til en svært solid bank.

Ellers burde man merke seg at Collector er delt opp i flere datterselskapet. Morselskapet Collector AB har hovedsete i Gøteborg, men står ikke ansvarlig for den norske virksomheten. Til det har de opprettet et eget datterselskap ved navn Collector AS. Det samme gjelder for virksomheten i Danmark og Tyskland.

Lån fra Collector

Lån fra Collector


  • Aldersgrense: 20 år
  • Nedbetalingstid: inntil 10 år.
  • Eff. rente: 5,90 - 15,90%

Svar på få minutter!

Lån 20 000 kr til 100 000 kr
Søk her!
Annonse