Ekspress Bank

Ekspress Bank operer tilbyr lån til forbruk og refinansiering. Selskapet er ikke særlig godt kjent i Norge, men spås hurtig vekst framover.

Forbrukslån fra Ekspress Bank

Lån fra ZmartaEks. 65000 o/5år 16,6%, etabl.geb.950, Totalt 93730

Zmarta lånemegler


  • Aldersgrense: 18 år
  • Trygg og god oppfølging
  • Låneagent som innhenter tilbud

Lån på anbud!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr
Søk her!
Annonse

ekspress-bankEkspress Bank markedsfører seg selv som et rimelig alternativ for forbrukslån på det norske markedet. Før du velger å søke om forbrukslån hos banken burde du være bevisst på de ulempene og fordelene som følger med søknaden. For det første kan banken skilte med en særdeles rask kundeservice. De som søker om lån til forbruk ønsker ofte pengene utbetalt innen kort tid, og banken gjør en særdeles god jobb på dette området. Hos Ekspress Bank er det mulig å få pengene på konto innen 2 virkedager så fremt man ikke sender inn søknaden på torsdag eller fredag. En annen fordel er kravet til lav alder for å søke om forbrukslån. Søkeren må ha fylt 18 år, og samtidig kunne vise til en årlig inntekt på kr 250 000 uten registrerte betalingsanmerkninger. De fleste selskaper krever en høyere alder fra sine søkere, og dette er dermed en fordel.

Mangelen på betalingsanmerkninger er et krav som stilles av alle banker i Norge og er derfor ikke å regne som en ulempe. Derimot kan den lave tilgjengelige lånesummen by på problemer for mange potensielle låntakere. I skrivende stund tilbyr Ekspress Bank kun kr 65 000 i maksimalt lånebeløp på sitt Ekspress Lån. Dette er betydelig mindre enn det andre konkurrenter på markedet kan skilte med. Beløpet holder til å dekke vanlige utgifter, men dersom man ønsker å benytte pengene til oppussing av huset eller lange feriereiser kommer det dessverre til kort.

Selskapet opererer med et regneeksempel på sine hjemmesider for et vanlig ekspresslån. Her låner kunden kr 25 000 over 6 år, med en nominell rente på 13,99%. Dette medfører en månedlig betaling på kr 571 og en effektiv rente på 19,63%. Den effektive renten inkluderer alle gebyrer og omkostninger og gir derfor et godt innblikk i lånets reelle kostnader. En effektiv rente på omtrentlig 20% ligger noe høyere enn det man finner hos en rekke andre selskaper, og regnes derfor som en ulempe. Faktisk finnes det flere kredittkort på markedet som har effektive rentenivåer under dette. Av den grunn kan man si at det vanlige forbrukslånet fra Ekspress Bank påfører kundene en høy ekstrakostnad. Derimot tilbyr selskapet også andre produkter, med større fleksibilitet med tanke på forbrukslån og refinansiering.

Du har også muligheten til å ta benytte det som kalles Ekspress Pluss. Dette lånet har en høyere grense og gir deg tilgang på kr 65 000. Det er ingen stor forskjell på lånet sammenlignet med det første alternativet. I prinsippet er den eneste forskjellen hvilken lånesum du kan forvente. Ettersom differansen er såpass minimal fokuserer vi ikke på dette alternativet.

I positiv retning burde man merke seg mulighetene for å forsikre lånet. Ekspress Bank tilbyr en egen ordning hvor låntaker kan sikre seg mot tap som følge av arbeidsledighet eller tap av arbeidsførhet. I prinsippet medfører sistnevnte at du som arbeidstaker blir invalid, og ikke lenger kan tjene penger i en jobbsituasjon. Her kan du maksimalt få utbetalt kr 10 000 hver måned, og det stilles krav om at du ikke har mottatt varsel om oppsigelse på forhånd. Dette gir deg bedre sikkerhet, og gjør deg i stand til å møte låneforpliktelsen dersom et uhell skulle inntreffe.

Refinansiering med Ekspress Bank

Ekspress Bank tilbyr også gunstige muligheter for refinansiering. Du kan velge det som kalles et samlelån, hvor alle smålån du sitter med slettes. Fordelen med dette er at du slipper dyre gebyrer samt å måtte håndtere et stort antall regninger. Med kun én långiver å forholde seg til vil hverdagen bli betraktelig enklere. Samtidig er det mulig å spare en god slump penger dersom forholdene ligger til rette. De som søker om refinansiering sitter ofte med et høyt antall små lån, som alle har forskjellige forfallsdatoer og rentenivåer. Ofte er renten på disse lånene høy, og særdeles dersom kravene allerede har gått til inkasso.

På bankens hjemmesider kan du dra nytte av et søkeverktøy. Her er det mulig å taste inn enkeltbeløp og legge til lån for å generere en liste. Med andre ord slår du inne alle de summene du skylder, og får tilbake et omtrentlig lånetilbud. Selskapet opererer med et eksempel på samlelån hvor du oppnår en effektiv rente på 16,90%. Rentenivået ligger betydelig lavere enn det man kan forvente fra forpliktelser knyttet til bl.a. kredittkort og SMS-lån.

Velger du å benytte samlelånet er det greit å være klar over en del aspekter på forhånd. Etableringskostnaden for lånet er minimum kr 950, eller 1% av lånesummen, og du må betale terminomkostninger på kr 45. Ønsker du å gjøre en manuell endring av adressen eller bestille en kopi av årsoppgaven vil begge disse koste kr 100. Noen ganger kan det også være aktuelt å slå sammen samlelånet med et forbrukslån du allerede sitter med, og da er prisen kr 300. Samlelånet er et gunstig alternativ for de som benytter det på riktig måte. Dette alternativet trekker opp bankens totalvurdering betraktelig.

For å illustrere kostnaden med refinansiering benytter vi oss av selskapets eget regneeksempel. Sistnevnte kan du finne på Ekspress Bank sine hjemmesider jmf. kravene som stilles i norsk lovgivning. Før vi skriver mer om dette er det viktig å merke seg at rentenivået kan variere i henhold til søkerens personlige økonomi og anslåtte betalingsevne. I dette eksempelet låner man kr 65 000 over en periode på 5 år. Etableringskostnaden er kr 950, og dekker opprettelsen av lånet i bankens systemer. I dette tilfellet får kunden en effektiv rente på 16,6%, som medfører en månedlig betaling på kr 1 562. Dette er et rimelig tilbud sammenlignet med andre alternativer på markedet. La oss si at låntaker sitter med 5 ubetalte kredittkortregninger fra tidligere. For å forenkle regnestykket kan man si at utstående saldo på kortene strekker seg over samme periode. Med en effektiv gjennomsnittsrente på 25% ville det ha medført en besparelse på omtrent kr 600 hver måned.

Historien til Ekspress Bank

Ekspress Bank er en relativt ung aktør på det norske markedet. Selskapet ble etablert i Danmark i 1987 og har siden den gang gjennomgått flere endringer. Handelsbanken var til å begynne med en av hovedaksjonærene, men i dag har nye krefter tatt over. I dag er selskapet registrert som et AS og eies av den franske storbanken BNP Paribas. Selskapet har et fokus på vekst innen det Skandinaviske markedet, og hevder selv på sine hjemmesider at de behandler nærmere 400 000 søknader fra sine danske og norske kunder hvert år.

Det er viktig å påpeke at Ekspress Bank verken eier eller driver noen fysiske filialer i Norge. Selskapet fokuserer utelukkende på utlånsvirksomhet på nett. Dette fører til lavere administrasjonskostnader og et forenklet kundesystem. De har også en grunnfilosofi der kunden settes i fokus og ansvarlig långivning er det viktigste. Det er sannsynlig at selskapet vil velge å ekspandere sine tjenester i årene som kommer. Per dags dato er de relativt ukjente på det norske markedet, og det skyldes i hovedsak to ting. For det første har de ikke vært tilstede i lang tid, og de kjører heller ingen aggressive markedsføringskampanjer lik konkurrentene. Et naturlig steg for ekspansjon er utviklingen av tradisjonelle banktjenester, med muligheter for sparing og innskudd. De fleste norske kunder krever i dag dette fra sine bankforbindelser.

Selskapets hovedkontor er lokalisert i Oslo, og kundeservice er åpent fra 09.00-17.00 alle hverdager (utenom høytider). Selskapets kjerneverdier gjengis på siden som kundefokus, troverdighet og engasjerte løsninger. Selskapet fokuserer på nåværende tidspunkt utelukkende på forbrukslån og refinansiering. Fordelen med dette er økt fokus og spesialisering. Ettersom dette utgjør hovedstammen i selskapets virksomhet kan de dirigere alle ressurser til området. Av den grunn får kundene et raskt svar, som ofte kommer innen to dager.

Lån fra ZmartaEks. 65000 o/5år 16,6%, etabl.geb.950, Totalt 93730

Zmarta lånemegler


  • Aldersgrense: 18 år
  • Trygg og god oppfølging
  • Låneagent som innhenter tilbud

Lån på anbud!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr
Søk her!
Annonse