Slik benytter du en lånekalkulator

Skal du søke om et forbrukslån men er usikker på kostnaden? Da burde du bruke en lånekalkulator. Les mer om hvordan her!

planlegging

pengiEff.rente 17,12% 15 000 o/1 år. tot.16 323

Pengi.no


 • Skreddersydde lån
 • Opptil 500 000 kr over 15 år
 • Velg det billigste lånet!

Høy lånesum!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr
Søk her!
Annonse

Lånekalkulatorer bryter ned kostnadene

Når du skal ta opp et forbrukslån er det viktig å gjøre seg kjent med et par begreper på forhånd. Det første av disse er nominell versus effektiv rente. Den nominelle renten på et forbrukslån viser til den rene rentekostnaden for å låne penger, og inkluderer ingen tilleggsgebyrer. Den effektive renten er derimot en utregning som inkluderer alle kostnader som tilkommer med lånet. Med andre ord vil etableringsgebyr, termingebyr og nominell rente legges sammen før det omregnes til en effektiv rente. Når du skal låne penger er det viktig at du utelukkende baserer deg på denne prosentsatsen for å regne ut kostnaden.

Videre burde du gjøre deg kjent med slike uttrykk som annuitetslån, serielån og terminbeløp. Et annuitetslån er en låneordning hvor det beløpet du betaler holdes konstant hver måned. Ordningen brukes hos de fleste typer lån, med kjente eksempler som studielån og boliglån. Med noen lånekalkulatorer kan du velge hvorvidt utregningen skal settes opp som en annuitet eller et serielån.

Et annuitetslån holdes som sagt konstant, men forskjellen mellom renter og nedbetaling forskyves over tid. Til å begynne med vil størstedelen av din månedlige innbetaling gå til banken i form av renter. Deretter skiftes forholdet slik at nedbetalingen utgjør majoriteten av nedbetalingen. Serielån er til gjengjeld et oppsett hvor lånesummen minsker med tiden. Mer presist vil andelen som går til nedbetaling av renter synke over tid.

Synes du dette var litt vrient? Se video forklaringen:

 

En lånekalkulator lar deg regne ut terminkostnaden på lånet, og det er hva du betaler hver måned i avdrag. Tar du opp et forbrukslån på kr 90 000, med løpetid på 1 år og effektiv rente på 12 % vil du ende opp med å betale en årlig kostnad på kr 10 800. Deler du dette beløpet på 12 (antallet måneder i året) ender du opp med kr 900 som er ditt terminbeløp.

Mange banker tilbyr i dag sine egne lånekalkulator, men problemet er at den effektive renten ofte holdes konstant. For å danne seg et godt overblikk over de endelige lånekostnadene burde man tross alt kunne endre denne renten på egenhånd. Noen selskaper opererer med en fastsatt effektiv rente på 10 % – 12 % med en mulighet for å justere nedbetalingstid og lånesum. Det er mulig at man klarer å oppnå en slik pris i markedet, men kunder burde ha muligheten til å legge inn en risikomargin på forhånd.

Bruk riktig kalkulator

Når du skal ta opp et forbrukslån er det viktig å ha en konservativ tilnærming til søknaden. Enda du sitter med solid privatøkonomi og lav gjeld burde du aldri planlegge et visst rentenivå i forveien. En beslutning om et rentenivå er helt og holdent opp til banken å fastsette, og du burde derfor ta forbehold om at renten kan settes høyere. Hos Axo Bank kan du selv legge inn en effektiv rente opp mot 18,90% for å se hvor mye du ender opp med å betale. De fleste banker har ikke en slik løsning, og derfor er dette et kjærkomment hjelpemiddel for deg som er på jakt etter et billig forbrukslån. Klikk deg inn å prøv selv her!

Tilbud på lån fra Axo finansEff15,9% 100000 5år Kost40256 Tot140256

Lån fra Axo


 • Aldersgrense: 25 år
 • Nedbetalingstid: inntil 15 år.
 • Eff. rente: 10,90 - 22,90%

Sjekk pris flere steder!

Lån 10 000 kr til 500 000 kr
Søk her!
Annonse

Du kan også velge å benytte gratis kalkulatorer på nett, hvor Finansportalens er det beste eksempelet på en slik løsning. Vi anbefaler deg å sett opp 3 forskjellige rentenivåer i samsvar med den summen du ønsker å låne.

Ønsker du for eksempel et forbrukslån på kr 100 000 med nedbetaling på 5 år burde du bruke en lånekalkulator til å regne ut kostnaden med disse tre rentenivåene: 12 %, 18 % og 25 %. Har du en høy inntekt og lav gjeldsgrad vil rentebetalingen sannsynligvis tilsvare det laveste alternativet. Likevel gir dette deg et bedre innblikk i de kostnadene som følger med hvert rentenivå.

Med en effektiv rente på 12 % ender du opp med å betale totalt kr 2 224 i terminbeløp som er sammenslåingen av renter og nedbetaling. For de to øvrige satsene 18 % og 25 % er summen henholdsvis kr 2 539 og kr 2 935. Til tross for at kun kr 700 skiller det øverste og nederste alternativet per måned vil det kunne ha stor innvirkning på totalkostnaden. Kr 700 ekstra per måned vil føre til en årlig ekstrabelastning på kr 8 400. Ganger du det med antallet år for lånets nedbetaling vil summen fort bli betydelig.

Mange lånekalkulatorer mangler i dag en måte for å kunne legge inn ekstra gebyrer på lånet. Når man opererer med en nominell rente på forbrukslån får man inntrykk av at lånet er billigere enn det som stemmer med virkeligheten. For at en lånekalkulator som brukes til forbrukslån skal fungere optimalt må det være mulig å legge inn en effektiv rente basert på de gebyrene banken opererer med. Nedenfor finner du en rask oversikt over hvilke nummer du skal fylle ut da du bruker en lånekalkulator.

Bank NorwegianEff.rente 17,80%, 65.000,- o/5 år,Tot. 95.872,

Bank Norwegian lån


 • Best i test!
 • 18 års aldersgrense
 • Inntil 15 års nedbetalingstid

Brukernes favoritt!

Fra 5 000 til 500 000kr i lån
Søk her!
Annonse

Slik fyller du ut en lånekalkulator

Den første summen du begynner med er selve lånebeløpet. Husk at etableringsgebyret vil bli trukket fra lånesummen før utbetaling. Låner du for eksempel kr 25 000 med et etableringsgebyr på kr 750 vil du ende opp med en utbetaling på kr 24 250. Etter å ha fylt inn lånesummen må du lete etter områder hvor du skriver inn termingebyret. Dette er en månedlig kostnad som omtrent alle norske banker krever fra sine kunder. Beløpet varierer vanligvis mellom kr 30 – kr 50, og er ment å dekke bankens administrasjons og vedlikeholdskostnader.

Èn termin er lik én måned og derfor er det totalt 12 terminer i et år. I noen lånekalkulatorer kan du likevel velge å endre dette tallet dersom bankene har en spesiell praksis. Blir du belastet fire ganger i året vil dette derimot kalles et kvartal, som bygger på ordet «kvart». Til slutt legger du inn etableringsgebyret, og i dag vil det vanligvis ligge omkring kr 900. Gebyret er ment å dekke selve opprettelsen og inntastingen av lånet i bankenes datasystemer. Bankene hevder selv at det medfølger mye arbeid å opprette en låneavtale i registrene deres. Hvorvidt dette medfører en ekstrakostnad på kr 900 er likevel noe vi stiller spørsmål ved.

Du vil også legge merke til forholdet mellom nedbetalingstid og den totale rentekostnaden. Som hovedregel kan man si at en lenger nedbetalingsperiode medfører høyere rentekostnader og vice versa. Til gjengjeld kan du med en lang nedbetalingsplan få kuttet lånet opp i mindre puljer og det blir derfor enklere å håndtere kostnaden hver måned. Banker er i dag pålagt å liste et eget regneeksempel på hjemmesiden hvor det fremkommer typiske kostnader ved et lån. Mange velger å benytte en sum av kr 65 000 med en nedbetaling på 5 år.

Regnestykket kan gi et godt innblikk i de omtrentlige kostnadene for et forbrukslån. Likevel kan det være vanskelig å anslå kostnaden for et lån basert på slike eksempler ettersom rentenivået varierer. For å finne de billigste forbrukslånene, bør du sammenligne flere tilbud. Bruker du en lånemegler sendes søknaden din til flere banker – helt gratis. Lånemegleren får betalt fra bankene for hver godkjente søknad uansett om du takker ja eller nei, så de vil gjøre sitt ytterste for at du får flest mulig tilbud å velge mellom.

Vi anbefaler disse lånemeglerne:

Tilbud på lån fra nova finansEff. rente 15,8%, 65.000 kr. over 5 år, etablering 950,-, Totalt: 92.354 kr.

Lån fra Nova Finans


 • Uforpliktende og gratis
 • Lånebeløp: 5 000 – 500 000
 • Få tilbud om lån av flere banker

Enkelt skjema!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr Søk her!
Annonse

Online 24Eff. 15,8%, 65k 5år,Tot. 92309

Online 24


 • Gebyrfri refinansiering
 • Fleksibel brukskreditt opptil 400.000
 • Mulighet for lang nedbetalingstid

Lån uten sikkerhet

Lån fra 10 000 kr til 400 000 kr
Søk her!
Annonse

Tilbud på lån fra Axo finansEff15,9% 100000 5år Kost40256 Tot140256

Lån fra Axo


 • Aldersgrense: 25 år
 • Nedbetalingstid: inntil 15 år.
 • Eff. rente: 10,90 - 22,90%

Sjekk pris flere steder!

Lån 10 000 kr til 500 000 kr
Søk her!
Annonse