Forskjellen mellom effektiv og nominell rente

Her vil du finne en forklaring på forskjellen mellom effektiv og nominell rente, og hva som kjennetegner den enkelte.

Hva er rentebetalinger?

promo-tlg-041214Før vi forklarer forskjellen mellom effektiv og nominell rente er det best å definere hva rente består av. Rente gjenspeiler det som betales av låntaker over en fastsatt periode. Den oppgis som en årlig prosentandel av den utestående saldoen, og kalkuleres løpende gjennom hele låneperioden. Rente må ikke forveksles med den summen som går til nedbetaling av lånet. Når du for eksempel låner kr 10 000 til en rente på 5% pro anno(årlig) vil det også inkluderes en del for nedbetaling.

Har lånet en nedbetalingstid på 10 år vil den årlige nedbetalingen være kr 1 000, men ettersom renten inkluderes vil dette beløpet bli høyere. Tenk på det på følgende måte. Renten gjør at saldoen stiger, mens nedbetalingen forminsker lånet over tid. Disse er med andre ord motpoler som trekker mot hverandre. Dette er grunnen til at mange lån (for eksempel boliglån) har en nedbetalingsperiode som ofte strekker seg over flere tiår. Husk også begrepet renters rente, og hvordan dette fungerer. Dersom et lån øker med en faktor på 1.1, vil renten genereres på det nye beløpet hvert år i henhold til denne faktoren. Nå skal vi snakke mer om de forskjellige typene renter på markedet og hva som kjennetegner hver av de.

Hva er nominell rente?

Vanlige-spørsmålDen nominelle renten er den isolerte rentekostnaden på et lån. Den reflekterer utelukkende den betalingen man gjør til banken for å låne pengene. Når du låner penger til forbruk vil du ofte se at de inkluderer den nominelle renten i beskrivelsen. Beløpet er altså den isolerte kostnaden og inkluderer ingen andre kostnader i lånet. Penger i samfunnet genereres faktisk ved hjelp av renter. Banken din låner penger fra sentralbanken til det som kalles foliorente. Dette er som regel en lav rentesum som bankene må betale tilbake over tid. De tar deretter et påslag som ofte ligger 2-3% over foliorenten før de låner pengene ut igjen. Dermed vil bankene kunne lage penger ut av luft ved at sentralbanken utsteder verdier som de kan låne ut.

Merk at dette påslaget er mye høyere for slike ting som lån til forbruk og kredittkort. Det skyldes at det er større risiko forbundet med slike lån. For de som skaffer boliglån er derimot kostnaden mye lavere ettersom banken tar pant i boligen. Det betyr at boligen kan selges med tvang dersom du ikke innfrir dine finansielle forpliktelser. Alle lån handler om risiko, og som vi skal forklare videre er den nominelle renten kun et av aspektene du burde ha i bakhodet når du låner penger. Bankene har nemlig retten til å legge til en rekke andre kostnader på toppen av denne, og det vil i prinsippet utgjøre en stor forskjell da du skal kalkulere den endelige prisen. Så hva er den effektive renten og hvordan kalkuleres den?

Hva er effektiv rente?

Den effektive renten inkluderer den nominelle. På toppen av dette legges det ofte til en rekke kostnader, hvor gebyr til etablering er det første. Når du setter opp og inngår et lån vil banken kreve et gebyr for dette. Gebyret reflekterer den kostnaden de har med å opprette lånet i sine systemer, samt innhente informasjon om betalingshistorie og din privatøkonomi. Gebyret beløpet seg vanligvis til et sted mellom kr 500 og kr 1 500. Det finnes selskaper som ikke krever et slikt gebyr, men der er oftest lånet dyrere for å kunne kompensere for kostnaden.

I tillegg vil den effektive renten som oftest inkludere det som kalles et termingebyr. Dette er et gebyr som vanligvis belastes én gang i måneden, og det handler også om vedlikehold av lånet. Det er en del arbeid relatert til oppdatering av systemet og overvåking av hvorvidt låntaker overholder sine forpliktelser. Termingebyret reflekterer denne kostnaden og beløper seg vanligvis til kr 30 og kr 40 per måned.