Hva er en lånekalulator?

Ønsker du å søke om forbrukslån burde du benytte en lånekalkulator på forhånd. Vi viser deg hvordan du får mest verdi ut av løsningen.

Fordeler med en lånekalkulator

lanekalkulatorEn lånekalkulator er designet med én enkel hensikt, som er å hjelpe kunden regne ut kostnadene på forhånd. Lånene baserer seg på annuitetsprinsippet hvor forholdet mellom renter og nedbetaling forskyves over tid. Ettersom det kreves gode finansielle kunnskaper for å regne ut slike ting på egenhånd valgte Stortinget nylig å vedta et nytt tillegg til finanslovgivningen. Her heter det at alle banker og finansieringstjenester plikter å liste et låneeksempel på forsiden. Dette eksempelet kan heller ikke være basert på urealistisk lave renter, og må inkludere visse aspekter med en normal låneavtale.

En lånekalkulator løser langt på vei problemet med utregninger av rentenivåer, enda de fortsatt mangler en del praktiske løsninger. Enkelt forklart kan du ved hjelp av en slik kalkulator regne ut den effektive renten på lånet ved hjelp av ønsket lånesum og nedbetalingsperiode. Måten dette gjøres på er likevel vidt forskjellige, og avhenger av hvilken bank du velger.

Her kan du med andre ord anslå den månedlige kostnaden basert på ditt eget lånebehov og ønsket nedbetalingsperiode. Det er tross alt ikke fornuftig å benytte et låneeksempel på kr 65 000 dersom du trenger et betydelig høyere beløp.

Lånekalkulatorer baserer seg på en «anslags-modell». Du vil nemlig merke at de fleste banker er forsiktige med å påpeke at den månedlige nedbetalingen kun regnes som et «anslag». Dette skyldes som sagt at rentene kan variere i henhold til kundens privatøkonomi, og at bankene ikke kan gi falske tilbud.

De fleste bankene i Norge baserer kalkulatoren sin på en statisk rente, som betyr at det månedlige terminbeløpet kun beveger seg i takt med lånesum og antall nedbetalingsår. Dette fører til en del praktiske utfordringer som vi skal snakke om videre i denne guiden.

Ulemper med lånekalkulator

Med noen få unntak vil omtrent alle norske banker designere en effektiv rente basert på søkerens kredittverdighet. Det betyr at banken gir deg et rentetilbud som står i samsvar med din betalingsevne og risikoen de pådrar seg. Av den grunn kan rentene på forbrukslån variere stort, som igjen medfører en del ulemper. På grunn av det varierende rentenivået har mange banker valgt å benytte tre forskjellige rentenivå på lånekalkulatoren. Her kan man altså lese et anslag basert på tre nivåer, som gjør det mulig å bruke en mer konservativ tilnærming.

Uheldigvis benytter mange banker en urealistisk lav rente i anslagene sine. For eksempel vil en del banker bruke nivåer som 9%, 11% og 13%. I et slikt tilfelle ville det vært smart å benytte renter som strekker seg mye høyere da en del kunder risikerer å betale renter på et slikt nivå.

En aktør som har løst dette problemet er Nordax Bank. Det svenske selskapet tilbyr i dag gunstige forbrukslån med inntil 12 års nedbetaling. Til forskjell fra de fleste andre banker lar de kunden legge inn ønsket rentenivå på egenhånd. Lånekalkulatoren er satt opp med en standardrente som kunden selv kan endre etter eget forgodtbefinnende. Er det første gang du søker om et forbrukslån anbefaler vi at du benytter en konservativ rentetilnærming. La oss si at du ønsker å låne kr 50 000 med en nedbetalingstid på 5 år. Her burde du legge inn en effektiv rente på 25% for å være sikker på at du har råd til å betale avdragene. Hos Nordax bank kan du gjøre dette på en enkel måte, og samtidig velge riktig lånebeløp.

pengiEff.rente 17,12% 15 000 o/1 år. tot.16 323

Pengi.no


  • Skreddersydde lån
  • Opptil 500 000 kr over 15 år
  • Velg det billigste lånet!

Høy lånesum!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr
Søk her!
Annonse

Det finnes i tillegg en del lånekalkulatorer på nett som er gratis å benytte. Her har du muligheten til å legge inn etableringsgebyr og termingebyr etter hva du mener er mest sannsynlig. Enkelt forklart vil en bank nesten alltid kreve et etableringsgebyr som dekker kostnaden ved opprettelse av låneavtalen. I tillegg vil det vanligvis inkluderes et termingebyr som dekker vedlikehold av forbrukslånet. Dette er grunnen til at man opererer med både en nominell og effektiv rente, hvor sistnevnte er den som inkluderer alle kostnadene.

Hva annet burde du huske på?

Som sagt vil din endelige kostnad avhenge av hvilken effektiv rente du tilbys av banken. Du burde gjøre en god jobb på forhånd for å finne ut hvilke månedlige beløp budsjettet ditt tåler, og deretter bruke dette som mal når du sender inn søknaden. Hovedregelen tilsier at du vil betale mer i rentekostnader desto lenger tid lånet strekker seg over. Av den grunn kan du spare penger ved å tilbakebetale forbrukslånet raskere. Ulempen med raskt tilbakebetaling er derimot at det månedlige terminbeløpet øker.

Bruker du lånekalkulatoren hos Nordax Bank aktivt kan du finne frem til det maksimale beløpet du klarer å tilbakebetale per måned. Legger du inn et høyere nedbetalingsbeløp vil du spare penger, men samtidig få et trangere husholdningsbudsjett.

Noen aktører på markedet viser heller ikke hvilken rentetype som benyttes på lånekalkulatoren. I de tilfeller hvor du er i tvil om kalkulatoren benytter en effektiv eller nominell rente burde du alltid ta forbehold om at det siste alternativet gjelder. Les deg opp på hvilke gebyrer banken krever og hvilken innvirkning det får på lånesøknaden. Noen banker har gjort det enkelt for kunden ved å fjerne alle krav til etablerings og termingebyr. Et eksempel på dette er Santander som har egne produkter skreddersydd for kunder som ønsker en enkel oversikt.

SantanderEff.rente 15,7 %, kr 125 000 o/2 år. Kostnad kr 19 379. Totalt kr 144 379

Santander Flexilån


  • Aldersgrense: 25 år
  • Nedbetalingstid: inntil 15 år
  • Rente: 7,90% - 21,90%


Valgfri nedbetalingstid

Lån 10 000 kr til 350 000 kr
Søk her!
Annonse

Hos Santander Bank tilbyr de et eget forbrukslån hvor alle gebyrer og kostnader er inkludert i renten. Dette sparer deg for mye energi, og gjør det lettere å utregne et anslag for de månedlige kostnadene. Likevel må du regne med at rentenivået kan variere i henhold til din egen betalingsevne.

Husk også at en søknad om forbrukslån er helt uforpliktende, og at banken ikke kan kreve betalt for en søknad. Du kan derfor benytte lånekalkulatoren og sende inn søknaden uten å måtte uroe deg for andre omkostninger. Derfor kan du velge å avslå et tilbud som ikke møter de kravene du hadde da søknaden ble opprinnelig sendt inn.