Enkelt å søke lån hos Online24

Søker du lån hos Online24 vil de hjelpe deg med å finne det beste lånet på markedet. Spar penger og tid ved å søke på denne måten.

Online 24Eff. 15,8%, 65k 5år,Tot. 92309

Online 24


  • Gebyrfri refinansiering
  • Fleksibel brukskreditt opptil 400.000
  • Mulighet for lang nedbetalingstid

Lån uten sikkerhet

Lån fra 10 000 kr til 400 000 kr
Søk her!
Annonse

Forbrukslån hos Online24

Hjemmesiden til lånemegleren Online24.

Hjemmesiden til lånemegleren Online24.

Som en velrennomert lånemegler er Online24 en av de sentrale aktørene på det norske markedet. De setter deg i kontakt med en lang rekke banker, og forenkler søkeprosessen betraktelig. Selskapet har spesialisert seg på videreformidling av lånesøknader og kan vise til god ekspertise og kundeservice. Som låneformidler driver ikke Online24 sin egen bankvirksomhet, og dermed er de ikke underlagt restriksjoner og krav fra det norske Finanstilsynet. De er upartiske og har ingen innvirkning på de vilkår og tilbud du måtte tilbys av banker eller utlånere. Til gjengjeld gjør de sitt ytterste for å guide deg gjennom prosessen samtidig som de samler inn nødvendig og påkrevd informasjon. Man kan tenke på Online24 som en postmann, hvor du sender et brev som skal leveres. Framfor å sende kun ett brev vil selskapet lage mange kopier og videreformidle disse til mange av landets banker og finansinstitusjoner. Fordelene med dette er først og fremst den tiden du sparer, men det er også fullt mulig å oppnå bedre rentevilkår enn det du ellers ville fått.

Når du søker vil du først bli bedt om å oppgi formålet med lånet og hva pengene skal benyttes til. Her har du en nedtrekksmeny å velge fra, og noen av de kategoriene som oppgis er følgende: forbruk, refinansiering, reise og oppussing. Et forbrukslån er ikke sikret og banken vil ikke legge seg inn i hva du benytter pengene til, men de velger likevel å spørre på forhånd for å lære mer om planene dine. Du kan søke om lån fra kr 10 000 og inntil kr 400 000. Den maksimale summen ligger litt under det høyeste tilbudet på markedet, men dette er likevel en helt kurant løsning for de som søker lån.

Lån penger hos Online24

Online24 samarbeider med flere norske banker om å formidle lån og refinansiering til norske kunder. Online24 samler inn dine kundedata, og fyller ut søknadene til alle bankene de samarbeider med for deg. Tjenesten er gratis og du er ikke forpliktet til å takke ja til noen av tilbudene.

I skrivende stund kan selskapet vise til et samarbeid med en lang rekke banker og kredittytere. Noen av disse selskapene er yA Bank, Komplett Bank, Collector Bank og Svea Finans. Disse institusjonene konkurrerer om å tilby deg de beste vilkårene på det beløpet du søker om. Etter å ha skrevet inn ønskelig beløp og hva det skal benyttes til videresendes du til en ny side. Her blir du bedt om å oppgi en del personlig informasjon slik som fødselsdato, personnummer og adresse. I tillegg får du spørsmål om hvorvidt du sitter med inkassosaker, og hvilken utdannelse du har. Denne informasjonen hjelper bankene avgjøre søknaden raskere, og du fyller det ut kun én gang. Med andre ord behøver du ikke å sette inn denne informasjonen i en lang rekke søknader, og kan simpelthen sette deg tilbake og slappe av etter at søknaden er sendt inn.

Utenom forbrukslån har du også muligheten til å søke om såkalt brukskreditt. Dette er en løsning hvor du får en viss sum tilgjengelig som du kan benytte da det passer deg best. Fordelen med dette er først av alt fleksibilitet og tilgjengelighet. Som regel søker man om forbrukslån slik at man kan dekke uforutsette utgifter. Med brukskreditt har du nettopp en slik sikkerhet ved at du kan trekke pengene ut da de trengs som mest, uten å måtte gå gjennom en kjedsom søknad på forhånd. I tillegg koster ikke brukskreditten deg penger med mindre beløpet trekkes ut av kontoen, og du må kun sørge for å betale tilbake i tide. Vanlig praksis blant norske banker er at denne kreditten begrenser seg til 2 x din månedlige nettoinntekt. Sitter du med en inntekt etter skatt på kr 15 000 hver måned vil altså den maksimale brukskreditten beløpe seg til kr 30 000. Merk at det finnes unntak for dette, og at mange banker kan gi både høyere og lavere beløp. Lånemegleren lar deg også søke om andre produkter som vi skal snakke om videre.

Online 24Eff. 15,8%, 65k 5år,Tot. 92309

Online 24


  • Gebyrfri refinansiering
  • Fleksibel brukskreditt opptil 400.000
  • Mulighet for lang nedbetalingstid

Lån uten sikkerhet

Lån fra 10 000 kr til 400 000 kr
Søk her!
Annonse

Andre låneprodukter hos Online24

Lånemegleren har i samarbeid med DNB livsforsikring utviklet en gjeldsforsikring. Dette er et produkt som dekker dine månedlige avdrag på et utestående lån dersom du oppfyller de vilkårene som settes på forhånd. La oss si du velger å låne kr 200 000 med en løpetid på 6 år, og at du betaler ca. kr 4 000 for dette hver måned. Denne prisen inkluderer både nedbetaling og rentekostnaden for lånet. Hva om du deretter mister jobben, blir skadet eller lider av en sykdom som gjør at du ikke lenger kan jobbe? Det er nettopp i slike tilfeller det er lurt å ha en gjeldsforsikring da den hjelper deg møte de finansielle forpliktelsene dine.

For å skaffe denne forsikringen stilles det krav om at søker er mellom 18 og 65 år gammel. I tillegg kan ikke søker vite om en nærstående permittering eller oppsigelse på arbeidsplassen. Det er også viktig at man er ærlig om eventuelle eksisterende medisinske diagnoser. Online24 definerer selv dette som «kritisk sykdom», men i prinsippet må du opplyse om alle forhold du mener kan ha en fremtidig innvirkning på din arbeidsevne og helse. Forsikringen er svært billig sett opp mot andre liknende produkter på markedet.

Prisen for en slik forsikring betegnes som en «premium» på din månedlige nedbetaling. I skrivende stund beløper dette seg til 0,5% av den gjeldende saldoen. Har du kr 100 000 i utestående lån må du derfor betale kr 500 hver måned for å forsikre deg mot tap av arbeidsevne. Det er også viktig å lære litt om hvilke betingelser som stilles for at du kan oppnå lån gjennom Online24. Som med andre lånemeglere gjør de det klart at du ikke kan søke om lån dersom du sitter med en betalingsanmerkning. Dette handler rett og slett om risiko, og at bankene vil avslå søknaden omtrent automatisk dersom man har en slik anmerkning stående. Alle de lånene som tilbys er såkalte annuitetslån, som medfører en fast betalingssum hver måned, delt mellom avdrag og renteutgifter.

Et annuitetslån er en lånetype som deler opp summen mellom avdrag og renter over tid. I begynnelsen vil den porsjonen som går til renteutgifter være større enn nedbetalingen, men summen holdes fortsatt konstant. Over tid vil derimot summen dreies over til nedbetaling av selve lånet. Dette er den vanligste formen for lån på markedet, hvor serielån er det andre alternativet man tidvis kan velge mellom. Om du velger brukskreditt eller forbrukslån har lite å si, men renteutgifter vil påløpe så fort du får pengene utbetalt til konto. Du har også valget mellom å motta en faktura per post eller elektronisk. Sistnevnte er nok en fordel ettersom du også kan legge inn en automatisk betaling i nettbanken. Online24 samarbeider også med en rekke banker som i dag benytter Bank-ID i sine søknadsprosesser. Dette er en elektronisk identifikasjonsbrikke som gjør det mulig å signere søknader på nett. Alternativet er å vente på postgangen og at banken sender deg en skriftlig avtale. Denne må deretter signeres og sendes tilbake, og det er en ugunstig løsning i de tilfeller hvor man behøver pengene umiddelbart. I tillegg medfører det ekstra administrasjon og kostnader.

Litt om selskapet

Selskapet har sin registrerte adresse i Oslo, og kan kontaktes enten per telefon eller epost. Navnet online24 henviser til en døgnåpen kundeservice, men dette stemmer nok ikke helt med virkeligheten. På siden forteller de at selskapet har operert i mer enn 14 år, og at de har videreformidlet forbrukslån til mer enn 150 000 personer. Dette er en imponerende statistikk og vitner om at de besitter dyp kunnskap om markedet og de forhold som gjelder til enhver tid. På siden opererer de også med et priseksempel som illustrerer hvilken kostnad en kunde vanligvis vil måtte belage seg på.

I dette eksempelet låner man kr 65 000 over en periode på 5 år, og den effektive renten er satt til 19,74%. Dette virker som et normalt nivå tatt i betraktning at mange selskapet operer med slike renter. I tillegg har de lagt inn et etableringsgebyr på kr 950 som kan variere fra bank til bank. Med et slikt prisnivå ender du opp med å betale kr 99 348 totalt, som medfører en isolert rentekostnad på kr 34 348. Dividerer man dette med antall år ender man opp med en årlig kostnad på kr 6 868. Dette er den isolerte kostnaden for selve lånet, og du må i tillegg betale tilbake selve grunnsummen som du lånte.

Forbrukslån er ikke et særlig billig alternativ sammenlignet med andre tilbud på markedet. Likevel er det viktig å påpeke at du nyter av større fleksibilitet i dette tilfellet ved at banken ikke legger noen restriksjoner på hva du benytter pengene til. Utenom dette er det også verdt å nevne at lånet kommer ut krav til sikkerhet. For eksempel vil banken alltid ta pant i hjemmet ditt da du låner penger til bolig, og det samme gjelder for lån til kjøp av bil og båt. Med et forbrukslån får du derfor mer fleksibilitet og en løsning hvor banken ikke automatisk tvinger gjennom et salg av boligen din. Det er viktig at du betaler tilbake pengene i tide, og du kan fortsatt miste eiendeler ved tvangsinnkreving. Husk også at sen betaling vil medføre en rekke ekstra kostnader som følge av inkassosalær.

Online24 samarbeider med en rekke banker, men det er også en del gode alternativer som mangler fra lista. For eksempel har de ikke et løpende samarbeid med Bank Norwegian, som har tidligere scoret høy på brukertilfredshet. Husk også at disse lånene kan benyttes til refinansiering av gammel gjeld, og at du dermed kan spare både tid og penger på denne prosessen.

Online 24Eff. 15,8%, 65k 5år,Tot. 92309

Online 24


  • Gebyrfri refinansiering
  • Fleksibel brukskreditt opptil 400.000
  • Mulighet for lang nedbetalingstid

Lån uten sikkerhet

Lån fra 10 000 kr til 400 000 kr
Søk her!
Annonse