Skaff et billig lån til fritidsbolig

Velger du riktig låneform kan du spare mye penger på kjøp av fritidsbolig. Her finner du tips og råd til hvordan du går frem.

Billige lån til fritidsbolig

FritidsboligEn fritidsbolig kan ta mange former, og inkluderer alt fra fiskenaut til uthus og hytter i skjærgården. Et lån kan også ta forskjellige former, og benyttes til både kjøp, utvidelse og oppussing av eksisterende eiendom. Hva du ønsker å finansiere har mye å si for den låneformen du velger, og vi gir deg et raskt overblikk over hvilke ting du burde huske på underveis. Vi har startet med selve kjøpet av fritidsboligen og hvordan dette fungerer.

Kjøp av fast eiendom i Norge finansieres oftest med et såkalt sikret lån. Dette er et lån hvor kredittyter tar pant i eiendommen i bytte mot å finansiere kjøpet for kunden. Her får man billigere renter på lånet, men banken tvangsselger også boligen dersom man ikke betaler de månedlige avdragene. Man hører ofte snakk om krav til egenkapital i slike tilfeller og det referer til hvor mye du kan låne. Dersom du leter etter en fritidsbolig er du nok allerede godt kjent med disse forholdene, og vi hopper derfor over denne delen av finansieringen.

Derimot får du et problem dersom du søker om lån til oppussing av fritidsbolig. Det er tross alt ikke mulig å ta sikkerhet i nye vegger, tak eller fliser på badegulvet. Banken har ikke mulighet til å rive veggene dersom man ikke betaler for seg, og av den grunn er ikke et sikret lån alltid en gunstig løsning i slike tilfeller. For oppussing av fritidsbolig burde du vurdere et forbrukslån fra en av landets mange banker, med muligheten for å oppnå svært lave renter underveis.

Det finnes i dag et stort antall banker og finansinstitusjoner som tilbyr lån til fritidsbolig. Hvilket lån de tilbyr avhenger av bruksområde, og et forbrukslån anbefales for utvidelse og oppussing. Et forbrukslån er usikret med muligheten for å oppnå effektive renter helt under 10%. Vilkårene varierer fra bank til bank, og din egen betalingsevne/kredittscore. I dagens marked kan de beste aktørene tilby en maksimal lånesum på kr 500 000 og nedbetalingstid på 15 år. Hvilken bank og låneform du benytter vil avhenge av dine spesifikke finansieringsbehov og tidligere kundehistorie hos banken. Med en maksimal lånesum på kr 500 000 har du økonomisk albuerom til å finansiere betydelige prosjekter.

Vi viser deg hvordan du søker om et forbrukslån til fritidsbolig og hvordan du oppnår best mulig vilkår og rentenivåer.

Søk om lån til fritidsbolig

Når du skal søke om lånet har du i prinsippet tre alternativer å velge mellom. Det første er å benytte fritidsboligen som sikkerhet og sende inn en søknad om et sikret lån. Dette er som sagt ikke en gunstig løsning i mange tilfeller og derfor burde du vurdere et forbrukslån. Velger du å bruke et forbrukslån for å finansiere oppussing og utvidelse av fritidsboligen burde du først søke direkte hos den banken med best vilkår. I skrivende stund er det kun et fåtall banker som tilbyr forbrukslån helt opp mot kr 500 000. De to bankene som utmerker seg er Opp Finans og Bank Norwegian, og begge kan i visse tilfeller tilby effektive renter under 10%. Har du en stabil inntekt og lav gjeldsgrad er dette fullt mulig å oppnå, men alt avhenger av din egen betalingsevne.

Når du søker om et forbrukslån vil ikke banken legge seg opp i hvordan du benytter pengene. De kommer ikke til å stille noen krav om hvilke typer oppussing og utvidelse du kan gjøre av boligen, og de krever ikke sikkerhet i dine eksisterende eiendeler. Ettersom lånet er usikret vil banken også kreve litt ekstra betaling i form av forhøyet rente. Hvor mye ekstra det er snakk om vil naturligvis avhenge av din individuelle økonomiske situasjon.

Et forbrukslån til oppussing og utvidelse av fritidsbolig er noe du burde seriøst vurdere av flere grunner. Har du en fritidsbolig som står tom store deler av året kan du bruke pengene til å pusse opp boligen og deretter leie den ut. Åremålsleie er for eksempel en løsning hvor du leier ut en bolig over lengre perioder i bytte mot en fast månedlig betaling. Gjør du dette på riktig måte kan du bruke leieinntektene til å betale ned forbrukslånet, og deretter ha en oppusset bolig tilgjengelig til eget bruk. Banken vil også muligens gi lavere renter dersom du forklarer at dette er metoden du ønsker å bruke for finansiering av lånesummen.

Du kan også bruke en lånemegler for å se hvor mye et lån til fritidsbolig vil koste. Dette er et selskap som har spesialisert seg på videreformidling av slike søknader til en lang rekke samarbeidende banker. Det finnes i hovedsak to spesifikke fordeler med en slik løsning, og den første handler om besparelsene du oppnår. Ved å søke hos et stort antall banker samtidig vil de delta i en slags auksjon hvor de ønsker å skaffe deg som kunde. I tillegg sparer du mye tid på løsningen da du slipper å fylle ut individuelle søknader for hver enkelt bank. En lånemegler som tilbyr slike løsninger er Aconto, hvor du kan låne inntil kr 400 000 til de formålene vi har diskutert tidligere. Er lånesummen for lav kan du også benytte deg av Lendo.no, hvor du kan søke om et lån på inntil kr 500 000 gjennom deres samarbeidspartnere.

Les videre for å lære mer om hvilke ting du burde passe på underveis.

Viktige aspekter ved lån til fritidsbolig

En søknad om et forbrukslån er helt uforpliktende og du betaler ingenting før lånet har blitt innvilget. I tillegg drar du nytte av en angrerett som strekker seg 2 uker fra lånet har blitt innvilget. Mener du at lånet var feil løsning har du derfor muligheten til å angre inngåelsen og få gebyrer tilbakebetalt på konto. Det forutsetter at du betaler tilbake hele den summen som banken satt inn på kontoen din. Her er det også et viktig forhold mellom renter og nedbetaling som du burde passe på.

Desto lenger nedbetaling du velger på lånet, jo billigere blir de månedlige terminkostnadene. Til gjengjeld vil en lang nedbetalingstid påføre deg større rentekostnader totalt sett. Det er viktig at du finner en nedbetalingsperiode som du selv er komfortabel med. Du må ha nok penger til å dekke de månedlige kostnadene og samtidig sørge for å betale tilbake pengene så raskt som mulig. Velger du å finansiere oppussing av fritidsboligen kan det være smart å legge inn et månedlig nedbetalingsbeløp som samsvarer med leieinntektene(dersom du velger å leie ut).

Du burde også være klar over nåverdien av den investeringen du gjør ved hjelp av lån til fritidsbolig. Reguleringer av utbygging vil sannsynligvis bli strammet ytterligere inn i framtiden. Det fører til at kostnadene øker med tiden, i samsvar med inflasjon på materialer og utstyr som benyttes. Enkelt forklart er det billigere å pusse opp en bolig i dag sammenlignet med 10 år fremover i tid. De pengene du låner vil også være bundet, og følger ikke inflasjonen på samme måte som andre kostnader. Rentenivået er naturligvis ment å jevne ut dette tapet for banken, men nåverdien av penger gjør likevel at du sparer penger over tid.

Det er i dag mulig å skaffe et lån til fritidsbolig med effektive renter under 10%. Er du ikke fornøyd med det rentenivået du tilbys står du fritt til å avslå tilbudet etter eget ønske. Du burde også velge en bank med gode teknologiske løsninger, hvor du kan signere lånepapirer og laste opp dokumenter elektronisk. For å skaffe et lån til fritidsbolig må du vise til inntekt for de siste to måneder såvel som en kopi av siste års selvangivelse.