Lånemegleren Voluntas Finans

Voluntas Finans tilbyr videreformidling av lån. Du settes i kontakt med 8 banker som vurderer søknaden. Lær mer om tjenesten her.

pengiEff.rente 17,12% 15 000 o/1 år. tot.16 323

Pengi.no


  • Skreddersydde lån
  • Opptil 500 000 kr over 15 år
  • Velg det billigste lånet!

Høy lånesum!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr
Søk her!
Annonse

Slik fungerer det

voluntas3Voluntas Finans er et norsk selskap og drives i samarbeid med lånemegleren Aconto AS. Det er viktig å fremheve at sistnevnte selskap vurderer de søknadene som sendes inn, og derfor kan Voluntas Finans regnes som et datterselskap. Med andre ord formidler de en søknad til en annen lånemegler, før den ender opp på bordet hos den endelige banken. Selskapet er relativt ukjent på det norske markedet, og vi hadde heller ikke vært borti selskapet tidligere før vi valgte å skrive en omtale. Dette står i sterk kontrast med den informasjonen som oppgis på selskapets hjemmeside, hvor de hevder å være en av norges eldste formidlere av lån.

De har ganske enkelt spesialisert seg på å tilby forbrukslån i samarbeid med 8 banker. Fordelen med å benytte Voluntas kan oppsummeres i to deler. Den første handler om effektivitet, og spart tid på søkeprosessen. En søknad om forbrukslån kan ofte være relativt komplisert og ta alt fra 20 til 40 minutter å fullføre. Ved å bruke lånemegler behøver du kun å legge inn én enkelt søknad, som igjen videresendes til flere banker. Dermed vil du kunne spare timevis av arbeid, samtidig som du slipper å måtte navigere mellom et stort antall banker. Den neste fordelen handler om spare penger ved å diversifiere søknaden.

Når man tar opp et forbrukslån på noen hundretusen kroner kan det fort være svært dyrt. Noen små forskjeller i prosentandeler kan spare deg for tusenvis av kroner hvert år. Med økt eksponering mot flere banker vil derfor muligheten for å oppnå gunstigere rentenivåer øke, og dette er til stor fordel for deg som kunde. La oss si at du velger å ta opp et lån på kr 200 000, med en effektiv rente på 30%. Dersom lånet har en løpetid på 1 år vil dette medføre en isolert kostnad på kr 60 000 kun for å låne penger. Får du senket den effektive renten med 15% vil du spare kr 30 000 på prosessen. Dette illustrerer noe av viktigheten ved å bruke slike lånemeglere i dagens marked.

Her har du muligheten til å låne inntil kr 400 000 som kommer uten sikkerhet. Et forbrukslån kommer heller ikke med noen som helst krav om bruksområde, og kan benyttes til å kjøpe det man selv ønsker. Vi forsøkte å finne litt informasjon om de normale kostnadene som påløper et forbrukslån. Selskapet har ikke listet sitt eget regneeksempel på siden, men opererer heller med en lånekalkulator som gir kunden tre forskjellige alternativer. På sett og vis kan dette regnes som å være et mer realistisk og fornuftig alternativ, ettersom rentenivået settes individuelt. Derfor er det nesten umulig å forutsi hvor mye man må betale i renter til banken man låner penger fra.

Selskapet opererer i skrivende stund med 3 rentesatser som skal illustrere de varierende kostnadene, hvorav disse er: 7,9%, 14%, 18,5%. De 3 månedlige beløpene justerer seg i takt med ønsket lånesum og nedbetalingstid, som er en artig løsning vi ikke har sett tidligere. Dette gjør det enklere for kunden å danne seg et omtrentlig bilde av hvilke kostnader lånet vil medføre. Til gjengjeld etterspør vi en oversikt som bryter de månedlige kostnadene ned i terminbeløp, nedbetaling og rentekostnad. I skrivende stund kan du også velge en nedbetalingstid på inntil 15 år, som gjør det enklere å håndtere lånet over en lenger tidsperiode. Dette er den maksimale tidsperioden som i dag tilbys på det norske markedet som hjelper trekke opp vurderingen Voluntas Finans.

De har også listet noen informasjon relatert til kunders rettigheter, og hvordan man kan angre på inngåelsen av et forbrukslån. Jmf. Finansavtaleloven §88 har du som kunde rett til å angre på et lån så fremt det skjer innen 2 uker etter inngåelse. Da er det viktig at hele summen innbetales, og selskapet kan i tillegg kreve nominelle renter for den tiden lånet var utbetalt og stod på kundens konto. Selskapet tilbyr også et par andre tjenester på siden, og et av disse er det såkalte privatlånet. Dette lånet kan beløpe seg til et sted mellom kr 3 000 og kr 50 000 og er ment som en mellomfinansiering av mindre utgifter. Typiske eksempler på sistnevnte vil være skifte av girkasse, betaling av strømregning eller finansiering av en familiereise for familien.

Videre skal vi snakke litt generelt om tjenesten etter å ha testet hvordan den fungerer.

Forbrukslån fra Voluntas

Voluntas-skjermbilde

Skjermbilde av hjemmesiden

Det første som slår oss med siden er antallet skrivefeil i innholdet. Dette har en uheldig konsekvens, ved at siden virker til å litt uprofesjonell. Muligens er dette kun små slurvefeil, men det burde være mulig å gå over dette et par ganger for å utbedre innholdet. Som kunde er man avhengig av at informasjonen er riktig, og at det er mulig å lese innholdet på en lettfattelig måte. Vi satt likevel stor pris på den lånekalkulatoren som selskapet tilbyr på siden. Som sagt inkluderer denne kalkulatoren 3 forskjellige anslag, som gir kunden en bedre forståelse av kostnadene ved slike lån. Det høyeste anslaget kunne likevel vært justert noe høyere, da kunder som regel betaler et sted mellom 20-30% effektiv rente på et forbrukslån.

Å søke om lån er relativt enkelt og du begynner med å sette inn ønsket lånesum og nedbetalingsperiode. Deretter mottar du et omtrentlig anslag på den månedlige kostnaden. Du blir også bedt om å oppgi en del personlig informasjon i samsvar med vanlig bransjepraksis. For eksempel er du nødt til å oppgi navn, adresse, bosted, epost, arbeidsgiver og din årsinntekt. Som lånemegler er Voluntas avhengig av å samle inn så mye informasjon som mulig på forhånd om deg og din økonomiske livssituasjon. Sjansene for å få et lån innvilget øker i samsvar med mengden informasjon banker har om deg som kunde.

Å låne ut penger handler om risiko, og bankene er svært forsiktige med hvem de velger som kunde. Dette betyr også at du må belage deg på å oppgi en god del dokumentasjon av inntekt, gjeld og formue. Er du ordinær lønnsmottaker vil du for eksempel bli bedt om legge frem kopier av dine to siste lønnsslipper, og deretter en kopi av siste års selvangivelse. I sistnevnte vises alle de økonomiske forpliktelser du måtte ha stående. Er du næringsdrivende vil kravet som regel være en del strengere. For eksempel vil mange banker be om dokumentasjon på inntekt for de siste to årene.

Det er også et universalt krav at søkeren ikke har en betalingsanmerkning eller inkassosak utestående. Bankene vil gjøre en totalvurdering av din økonomiske livssituasjon hvor de ender opp med en kredittscore. Dette er et nummer som varierer mellom 1 og 100, hvor sistnevnte er det beste man kan oppnå. Nummeret er ment å gjenspeile risikoen banken løper ved å låne ut penger, og gjenspeiler alt fra gjeld til inntekt og formue. Dette nummeret benyttes også når bankene skal sette den effektive renten på lånet ditt. En tommelfingerregel er at den effektive renten faller i samsvar med en høyere kredittscore.

Når man søker om forbrukslån gjennom Voluntas Finans vil informasjonen sendes til alle 8 samarbeidende banker. Antallet samarbeidspartnere ligger innenfor normalområdet, men er lavere enn hva andre lånemeglere kan tilby. Dette gir deg en helt grei dekning, og kan ikke regnes som en ulempe i vår vurdering. Med 8 banker på listen vil du i teorien ha spart inntil 4 timers arbeid, og kan i tillegg oppnå bedre vilkår på lånet ditt.

Det er også listet opp et regneeksempel på siden som gir kunden et innblikk i de kostnadene som påløper et lån. I dette eksempelet velger kunden å låne kr 65 000 med en nedbetalingstid på 5 år. Den effektive renten er satt til 14%, som medfører en sluttkostnad på kr 89 093. Denne summen inkluderer det opprinnelige lånebeløpet og dersom du isolerer den faktiske rentekostnaden ender du opp med et beløp på kr 24 093. Som regel vil den effektive renten ligge en del høyere, og selskapet kunne med fordel oppjustert dette i sine anslag.

Litt om Voluntas

Selskapet samarbeider i skrivende stund med følgende banker og kredittytere: DNB, yA Bank, Ekspres Bank, Komplett Bank, BB Finans, Santander, Collector Bank og Svea Finans. Disse er kjent som noen av norges beste finansieringstjenester, og tilbyr sine kunder ypperlige vilkår. Når lånesøknaden videresendes til disse bankene vil hver enkelt kundebehandler være inneforstått med at også andre banker ser på den samme søknaden. Har du en solid månedlig inntekt og lav gjeld er det mulig å forhandle fram bedre vilkår. La oss si at banken gir deg et tilbud med en effektiv rente på 19,2%, men du mener at det burde legges lavere jmf. din økonomiske situasjon. Her er det mulig å «prute» på lånet ved å stille krav om lavere renter. Det verste som kan skje er at banken motsetter seg kravet, men de vil også ha et ønske om å beholde deg som kunde.

Det var ikke mulig å oppdrive informasjon om hvorvidt Voluntas Finans tilbyr elektronisk verifisering og signering med Bank-ID. Dette er en elektronisk brikke som lar deg signere lånepapirer på nett, med den fordel at du unngår en langsom postgang. Ved å ta en titt på samarbeidende banker kan man se at dette ikke vil være et nevneverdig problem, ettersom de fleste tilbyr tjenester med elektronisk signering. Når du sender inn søknaden vil banken ta kontakt med deg på egenhånd og deretter gjøre gjeldspapirene tilgjengelig på nett (såfremt den elektroniske løsningen støttes).

Du har også muligheten til å søke om refinansiering på selskapets side. Hensikten med dette er å samle alle små lån under én bank, og betale ned alle utestående fordringer. I dag er det ikke uvanlig at Nordmenn sitter med et større antall regninger og fordringer som ofte har en høy effektiv rente. Et av de beste eksemplene på dette er kredittkort og såkalte sms-lån. Disse har ofte en effektiv rente i området 30-50%, som koster mye penger å vedlikeholde. I tillegg vil kravene ofte ha forskjellige forfallsdatoer, som fører til ekstra administrasjon. Når et av kravene passerer forfallsdatoen vil du deretter motta et inkassovarsel med de gjeldende omkostningene. Her burde du vurdere refinansiering gjennom Voluntas Finans, og samle alle lånene hos en av de samarbeidende bankene.

Det er viktig å merke seg at selskapet ikke kan regnes som en fullverdig lånemegler. For å oppnå en slik status må man ha et direkte forhold til de bankene som behandler søknaden. I dette tilfellet blir søknaden sendt til andre lånemeglere som igjen tar kontakt med de respektive bankene. Av den grunn kan Voluntas betegnes som en såkalt «speil-side». Dette er et konsept hvor lånemeglere setter opp andre sider med varierende navn som sender alle henvendelser til sin hovedside. Det er også mulig at Voluntas eies av et tredjepartselskap som ønsker å unngå kravet til agentvirksomhet i Finansavtaleloven. For å drive virksomhet som lånemegler er man nødt til å registrere seg hos Finanstilsynet og deretter motta konsesjon til drift.

Registrert eier av siden er Aconto AS, som holder til i Stortingsgata 4, 0158 Oslo. Selskapet ledes til daglig av Christoffer Kleppen som er listet som administrerende direktør. Aconto er et av norges desidert største selskaper innen låneformidling og kan tilby deg som kunde en spesialisert og profesjonell tjeneste. Kundeservice er også lett å benytte og du kan kontakte selskapet enten gjennom epost eller telefon.

Det er også viktig å merke seg at selskapet ikke kan motta kompensasjon fra andre enn bankene. Bransjen for lånemegling fungerer slik at bankene betaler et vederlag til lånemeglere for hver refererte kunde. Dette oppgis vanligvis som en prosentandel av den summen som har blitt lånt ut, og vil ofte beløpe seg til et sted mellom 2% og 5% av summen. La oss si at du låner kr 200 000 med en nedbetalingstid på 1 år. Den effektive renten er satt til 22%, som inkluderer alle gebyrer for etablering og vedlikehold. Her vil den isolerte rentekostnaden tilsvare kr 42 000, og hvis Voluntas mottar 5% av dette vil de sitte igjen med kr 2 100. Referer de et større antall kunder vil de med andre ord kunne tjene gode penger på den daglige driften, og dette er strategien til alle de store lånemeglerne i Norge.

pengiEff.rente 17,12% 15 000 o/1 år. tot.16 323

Pengi.no


  • Skreddersydde lån
  • Opptil 500 000 kr over 15 år
  • Velg det billigste lånet!

Høy lånesum!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr
Søk her!
Annonse