Billig forbrukslån på kr 100 000

Hvis du ønsker et forbrukslån på kr 100 000 er det viktig å velge riktig bank. Vi har satt opp en liste over de banker som hjelper deg.

Velg lang nedbetaling

Et forbrukslån på kr 100 000 er å regne som en betydelig sum, og det er viktig at du tenker deg godt om før du velger antallet år for nedbetaling. Avhengig av den inntekten du sitter med er det viktig å velge en nedbetalingsperiode som står i samsvar med betalingsevnen. Av den grunn burde du derfor vurdere å låne penger hos de bankene som tilbyr lang nedbetaling blandet med lave effektive renter.

I dag kan du maksimalt velge en nedbetaling på 15 år, og det er et alternativ som passer best for høyere lånesummer. Jo lenger nedbetalingen strekker seg, desto dyrere blir lånet i praksis. Av den grunn gjelder det å finne den riktige balansen mellom disse to aspektene slik at kostnadene ikke skyter i været. Rentenivået avhenger også i stor grad av hvilken bank man velger, og i dag er det fort mulig å oppnå effektive renter under 10-12% dersom man har en stabil inntekt å vise til. Nedenfor har vi listet opp de beste bankene på dette området.

De beste bankene

pengiEff.rente 17,12% 15 000 o/1 år. tot.16 323

Pengi.no


  • Skreddersydde lån
  • Opptil 500 000 kr over 15 år
  • Velg det billigste lånet!

Høy lånesum!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr
Søk her!
Annonse

Det finnes et stort antall banker som i dag tilbyr forbrukslån i det norske markedet. Derimot vil antallet fort begynne å synke dersom man ønsker å låne kr 100 000. Det gjelder derfor å skaffe seg en oversikt over hvem disse bankene er. Det beste alternativet på vår liste er Nordax Bank, som gir deg inntil 12 års nedbetaling på lånet. Grunnen til at vi anbefaler denne banken er todelt, og det første handler om det lave rentenivået. Har du en stabil inntekt kan du oppnå en effektiv rente helt ned mot 9%, som er et av markedets beste vilkår i skrivende stund.

Blander du lave effektive renter med en lang tidsperiode for nedbetaling ender du opp med et overkommelig terminbeløp. Sistnevnte er betegnelsen på den summen du betaler hver måned, som på fagspråket kalles én termin. Med tolv terminer i året vil lånet porsjoneres ut ved hjelp av et annuitetsprinsipp, og det betyr at betalingen holdes konstant. Vi har regnet ut et enkelt eksempel for å se hvilke kostnader du oppnår hos Nordax Bank med et forbrukslån på kr 100 000.

Utregning av lånekostnader

Her har vi valgt å benytte en konservativ tilnærming ved å sette den effektive renten til 12%. Det er mulig at ditt rentenivå kan gå både høyere og lavere avhengig av forholdet mellom gjeld, formue og inntekt. I tillegg har vi lagt inn en nedbetaling på 7 år og at du benytter et annuitetslån.

Et forbrukslån på kr 100 000 med en nedbetaling på 7 år og effektiv rente på 12% medfører en månedlig kostnad á kr 148 289. Med andre ord betaler du en isolert rentekostnad på kr 48 289 ved et lån på denne størrelsen hos Nordax Bank. Deler du dette tallet på 7 ender du opp med en årlig kostnad på kr 6 898. Det betyr igjen at du betaler kr 574 per måned kun for å låne pengene, og det kan regnes som en gunstig finansiering. Derimot vil det månedlige terminbeløpet ende opp med å være kr 1765.

Med andre ord kan du låne kr 100 000 i dag og kun betale tilbake kr 1 765 hver måned over en periode på 7 år. De pengene du låner i dag kommer til glede for deg og resten av familien og du velger selv hvordan lånet skal benyttes.

pengiEff.rente 17,12% 15 000 o/1 år. tot.16 323

Pengi.no


  • Skreddersydde lån
  • Opptil 500 000 kr over 15 år
  • Velg det billigste lånet!

Høy lånesum!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr
Søk her!
Annonse