Skaff et lån til oppussing

Når du skal pusse opp har du mange låneformer å velge mellom. Her finner du en enkel oversikt over disse lånene og hva du må betale.

Bank NorwegianEff.rente 17,80%, 65.000,- o/5 år,Tot. 95.872,

Bank Norwegian lån


 • Best i test!
 • 18 års aldersgrense
 • Inntil 15 års nedbetalingstid

Brukernes favoritt!

Fra 5 000 til 500 000kr i lån
Søk her!
Annonse
OPP Finans Eff. 18,35%, 65 000,- o/5 år.Kost 32 784,- Totalt 97 784 kr.

OPP Finans


 • God minimumsrente
 • Tilbyr refinansiering
 • Mulighet for lang nedbetalingstid

Lav nominell rente

Lån 10 000 kr til 350 000 kr
Søk her!
Annonse

Forbrukslån til oppussing

Den vanligste typen lån til oppussing er i dag et forbrukslån, og tusenvis av Nordmenn velger denne løsningen hvert år. Du kan også dra nytte av et forbrukslån dersom du har en god betalingsevne og kredittscore. Med et forbrukslån har du muligheten til å finansiere kjøp som kommer uten sikkerhet. Det er verken mulig eller hensiktsmessig for banken å kreve sikkerhet i spiker, fliser og andre materialer som går til oppussing. Derfor må lånet som regel være usikret, hvor forbrukslån er det beste alternativet. Gjør du dette på riktig måte kan du låne inntil kr 500 000 med en nedbetaling på 15 år. I tillegg er det i dag flere banker som tilbyr effektive renter ned mot 8% p.a. og det gir økonomisk handlekraft for låntakeren.

På bankenes hjemmeside kan man lese at den endelige beslutningen avhenger av en individuell vurdering fra bankens side. På godt norsk betyr det at banken vil lete gjennom din betalingshistorikk for å danne seg et bilde av betalingsevnen. For bankene handler dette om én ting, og det er risiko. Med høy inntekt, lav gjeld og solid formue har du muligheten til å dra nytte av de beste vilkårene som tilbys på markedet. Du kan også vurdere å bruke en medsøker underveis slik at rentenivået faller.

Å benytte medsøker når man skaffer lån til oppussing er en smart løsning i mange tilfeller. Ved oppussing er det vanligvis snakk om et objekt som både du og partneren din drar nytte av over tid og det kan derfor lønne seg at begge stiller en økonomisk sikkerhet for tilbakebetalingen. Ser banken at flere parter står ansvarlig vil det medføre at risikoen for mislighold faller, og ofte fører det til rentenivåer som ligger langt under det søkeren ellers ville oppnådd.

Et forbrukslån handler likevel om mer enn kun rentenivået, og andre ting du burde fokusere på er nedbetalingsvilkår og hvilke gebyrer som tilkommer underveis. Nedenfor har vi listet informasjon om hvordan du søker om lån til oppussing og hvilke banker/selskaper i Norge som tilbyr de beste ordningene.

Hvordan søke om lån til oppussing?

Som sagt er det ikke mulig å oppnå et sikret lån med lav rente når man skal finansiere oppussing. Det eneste er muligheten for å øke lånesummen på huslånet, men det er ikke en løsning som anbefales fra vår side. Du burde heller se på løsninger hvor lånet er usikret og du har fri disposisjonsrett til å bruke pengene på hva du selv ønsker.

Hvorfor burde du gjøre det?
Når du låner penger til oppussing er det vanlig at man bruker penger til et par andre ting underveis. For eksempel kan det være naturlig at familien betaler ned et par regninger eller en feriereise av den summen de låner. Velger man å splitte opp lånet blir det vanskeligere å få innvilget et sikret lån.

Du kan velge å søke enten gjennom en lånemegler eller direkte til banken. Hvilken løsning du burde velge avhenger av en del forskjellige kriterier og disse skal vi snakke om videre i denne guiden. En lånemegler tilbyr deg en løsning hvor lånet videreformidles til et større antall banker og finansinstitusjoner. Dette er en løsning som gir deg bedre dekning, og dermed økt sjanse for å oppnå gunstige vilkår. Du fyller ut søknaden én gang på meglerens hjemmeside og kan deretter vente på svar fra bankene. Ettersom bankene konkurrerer om å skaffe nye kunder vil de ha et ønske om å tilby best mulig renter.

Hva er i såfall fordelen med å søke om lån til oppussing direkte hos en bank? Det er fordi tilgjengelig lånesum hos hver bank kan strekke seg fra kr 5 000 til kr 500 000, og nedbetalingen fra 1,5 måneder til 15 år. Vet du at du trenger kr 500 000 i lån til oppussing er det ikke særlig effektivt å sende inn en søknad gjennom en lånemegler. Kun et fåtall banker tilbyr denne løsningen og det er mer hensiktsmessig å søke direkte hos disse bankene.

To banker som skiller seg ut i positiv retning på markedet er Opp Finans og Bank Norwegian. Begge bankene tilbyr markedets maksimale lånesum og nedbetalingsperiode. I tillegg støtter de elektronisk opplastning av dokumenter og signering ved hjelp av Bank-ID. Som kunde hos disse bankene får du også tilgang på din egen nettportal som ligner veldig på den du finner i en typisk nettbank. Her er det mulig å holde oversikt over utestående lånesummer, og gjøre innbetalinger på en enkel måte. Sammenligner du dette med papirfakturaer og gammeldags giro er det enkelt å se hva du burde velge.

Til slutt har vi valgt å oppsummere litt enkelt om lån til oppussing og hva du burde huske på.

Bank NorwegianEff.rente 17,80%, 65.000,- o/5 år,Tot. 95.872,

Bank Norwegian lån


 • Best i test!
 • 18 års aldersgrense
 • Inntil 15 års nedbetalingstid

Brukernes favoritt!

Fra 5 000 til 500 000kr i lån
Søk her!
Annonse
OPP Finans Eff. 18,35%, 65 000,- o/5 år.Kost 32 784,- Totalt 97 784 kr.

OPP Finans


 • God minimumsrente
 • Tilbyr refinansiering
 • Mulighet for lang nedbetalingstid

Lav nominell rente

Lån 10 000 kr til 350 000 kr
Søk her!
Annonse

Oppsummering

Et lån til oppussing er noe som kan være til glede for mange generasjoner framover i tid. Det er en investering for framtiden som fører til økt livsglede og trivsel for deg og familien. Dette er også tiden til å ta fatt på slikt arbeid som følge av de rekordlave rentene. Norge har falt inn i en nedgangsperiode som følge av reduserte oljepriser. Sektoren har sett titusenvis av jobber forsvinne tilnærmet over natten, mens andre sektorer har blitt styrket som følge av den svake kronen. Norge har ikke gått inn i en resesjon, men heller en omstillingsperiode med styrking av andre sektorer og eksport. Det er derfor sannsynlig at rentene vil holde seg særdeles lave i tiden som kommer.

Lave renter er til glede for deg som ønsker et lån til oppussing da det gjør finansieringen billigere over en lang tidsperiode. Når du velger bank burde du basere deg på en helthetlig vurdering som inkluderer rentenivået, kundeservice, tekniske løsninger og nedbetalingsperiode. Desto lenger tid du velger for nedbetaling, jo enklere blir det å håndtere de månedlige utgiftene. Det smarteste er å velge det maksimale månedlige beløpet du har råd til å betale. Det skyldes at du betaler mer for et lån jo lengre tid det strekker seg over. Det er enklere å håndtere gjelden, men også dyrere på sikt.

Det er en vanlig misoppfatning i dag at forbrukslån er et unødvendig dyrt alternativ for lån til oppussing. La oss si at du har spart opp en del penger allerede og kun trenger å låne kr 50 000 i forbrukslån for å dekke overstigende sum. I tillegg har du god betalingsevne og solid kreditthistorie som fører til et forbrukslån med en effektiv rente på 9% p.a. Her ender du opp med å betale kr 4 500 i renter totalt for å låne kr 50 000 for en periode på 1 år. Det kan kalles en gunstig finansieringsordning, og dobler du beløpet til kr 100 000 betaler du kr 9 000 årlig i rentekostnader. Slik fortsetter det avhengig av hvor mye penger du ønsker å låne.

For å sikre deg mot uforutsette hendelser kan du også velge å stifte en låneforsikring på siden. Denne beskytter deg mot et uforutsett tap av arbeid og inntekt som følge av oppsigelse eller sykdom.