Telefinans – en dyktig lånemegler

Hos Telefinans kan du dra nytte av over 30 års erfaring. Selskapet har utmerket kundeservice og hjelper deg oppnå gunstige vilkår.

Tilbud på lån fra Telefinans

Lån fra Telefinans


  • Aldersgrense: 23 år
  • Lånebeløp: 5 000 – 500 000
  • Få tilbud om lån av flere banker

Norges eldste megler!

Lån 000 kr til 500 000 kr Søk her!
Annonse

Slik låner du penger gjennom Telefinans

telefinansTelefinans er en lånemegler med spesielt fokus på lån til forbruk og refinansiering. Når du søker gjennom selskapet vil de sette deg i kontakt med flere av landets ledende banker og kredittinstitusjoner. Hos Telefinans blir dine rettigheter ivaretatt og selskapet kan vise til en svært lang erfaring på lånemarkedet. Med over 30 års erfaring fra videreformidling av lån kan du være trygg på at dine behov imøtekommes. Det første som slår oss når vi besøker hjemmesiden er det enkle designet og lånekalkulatoren. Telefinans har utviklet en kalkulator som lar deg slå inn ønsket lånesum, nedbetalingstid og hvorvidt gjelden skal refinansieres. Til forskjell fra mange andre aktører er det her mulig å lese et månedlig anslag, og dette er noe som trekker opp vurderingen.

Vi valgte å teste kalkulatoren for å se hvorvidt resultatet stemmer med virkeligheten. I vårt tilfelle valgte vi forbrukslån som produkt og slo deretter inn en ønsket lånesum på kr 100 000 med en nedbetalingstid på 5 år. Dette samsvarer omtrentlig med en vanlig lånepakke i dagens marked. Resultatet vi mottok var en månedlig betaling på kr 2 741 med en effektiv rente på 11%. Uheldigvis er ikke dette å regne som et realistisk anslag på den kostnaden du vanligvis møter. Med etableringsgebyr og terminavgift vil den effektive renten omtrent alltid overstige 15%. Selskapet viser til at 11% er en gjennomsnitts rente, men dette stiller vi spørsmål ved. Til gjengjeld har du muligheten til å søke om inntil kr 500 000 gjennom Telefinans, og de er registrert som en finansagent hos det norske Finanstilsynet. Grunnen til at du kan oppnå en såpass høy lånesum er ganske enkelt at Telefinans samarbeider med de bankene som operer med den høyeste tilgjengelige grensen i markedet. Blant annet samarbeider med DNB, Ekspress Bank, Collector Bank, Santander Consumer Bank, Svea Finans, yA Bank, Resurs Bank, Bank Norwegian, Komplett Bank, Ikano Bank, BB Finans og Blue Step.

Telefinans formidler lån

Telefinans samarbeider med et dusin ulike norske banker. Samarbeidene gjør det mulig for Telefinans å tilby lån til mennesker i ulike situasjoner og faser av livet. Det sikrer også at du som forbruker får det beste lånetilbudet. Det er gratis å søke om lån hos Telefinans.

Når du søker må du være forberedt på å oppgi dokumentasjon på inntekt og siste års selvangivelse. Som regel vil det kreves en kopi av dine to siste lønnsslipper, men dette varierer. Er du selvstendig næringsdrivende settes det også vanligvis et krav om at regnskapsfører har godkjent de papirene du sender inn. Er du uføretrygdet eller står uten jobb er det dessverre usannsynlig at du får tildelt et lån til forbruk. Det samme gjelder for de som har betalingsanmerkninger stående, da dette vanligvis sperrer en person ute fra kredittløsninger.

Du kan også vurdere å søke om refinansiering av gammel gjeld. Her er målet å slette et større antall krav og fordringer med mål om å spare penger på rentekostnaden og minske arbeidsmengden. Sitter du med dyr kredittkortgjeld og et stort antall varierende krav kan dette være en lur løsning. For å søke om refinansiering velger du dette fra menyen og følger anvisningene på neste side. Gjennom Telefinans har du også tilbud på et par andre produkter, og disse skal vi snakke om videre.

Andre produkter fra Telefinans

Du kan også søke om kredittkort på samme måte som et lån til forbruk. De samme fordelene gjelder i dette tilfellet ved at du slipper å benytte mye tid og energi på å finne fram til et rimelig tilbud. Framfor å sende inn et stort antall søknader om kredittkort, kan du i stedet lage én søknad som sendes til samarbeidende banker. Å søke om et kort med kreditt er også svært enkelt gjennom Telefinans’ sider. Du blir bedt om å oppgi en del personlig informasjon slik som navn, bosted, alder og adresse. I tillegg blir du bedt om å liste opp den gjelden du allerede sitter med, hvem som er ansvarlig samt hvor mye det beløper seg til. Dette gjør det enklere for banken å vurdere din kredittverdighet, og sparer deg for mye unødvendig ressursbruk. Vi legger også merke til den gode teknologiske løsningen, med sider som laster raskt og et enkelt design.

Når du søker om kort kan du legge inn en ønsket kredittgrense på inntil kr 100 000, som gir deg økt fleksibilitet og kjøpekraft i hverdagen. Søknaden videresendes til et stort antall banker, og du kan muligens oppnå gunstige betingelser på avtalen. Blant disse finner man ingen årsavgift, et stort antall brukersteder og en lav effektiv rente. Det er viktig å merke seg at spesielt rentebetingelsene fastsettes etter en individuell vurdering av søkerens kredittverdighet. Den effektive renten på slike kort er vanligvis høyere enn hos forbrukslån, og pengene må betales tilbake innen én måned med mindre du får betalingsutsettelse. Dette gjør kortet dyrere å benytte, men til gjengjeld oppnår du bedre fleksibilitet. Utenom slike kort kan du også søke om visse smålån gjennom Telefinans.

Et smålån er å regne som et vanlig forbrukslån, med den forskjell at de er lettere å oppnå. Der forbrukslån ofte er av en høyere sum og strekker seg over et større antall år vil et smålån være mindre. Typisk vil en lånesum mellom kr 5 000 og kr 50 000 kunne regnes som et smålån, og det er oftest mye lettere å få de innvilget så fremt man er i fast arbeid og har en stabil inntekt. Å søke om slike lån gjennom Telefinans er svært enkelt, og her benytter du den samme plattformen som tidligere. For å komme til siden for smålån velger du produktnavnet fra den nedtrekksmenyen du finner på toppen av siden. Deretter fyller du inn informasjonen på samme måte som med andre finansielle produkter på siden.

På samme måte som med forbrukslån velger Telefinans å operere med et rentenivå på 11% som et eksempel på en slik ordning. Det står at «gjennomsnittsrenten er 11%», men de nevner ikke hvorvidt dette er nominell eller effektiv rente. Vi antar at dette tallet er den nominelle renten, og at det kan tilkomme betydelige ekstrakostnader underveis. De fleste som tilbyr lån til forbruk vil kreve langt mer enn 11% på sine lån, og derfor mener vi tallet kan være misvisende for de som mangler kunnskap om slike produkter. Basert på dette tallet valgte vi å skrive inn en teoretisk lånesum i kalkulatoren på siden.

Her låner vi kr 115 000 med en løpetid på 5 år, som nedbetales ved hjelp av annuitetsprinsippet. Vi endte opp med en månedlig kostnad på kr 2 500, så fremt renten er 11%. Ettersom dette er urealistisk valgte vi å sammenligne med et mer sannsynlig rentenivå. Vi benyttet en effektiv rente på 21%, og et etableringsgebyr på kr 1 500. I tillegg la vi også inn et termingebyr på kr 50 som er ment å dekke lånets administrasjonskostnader. I et slikt tilfelle ble den effektive renten 24,84%, som medførte en månedlig nedbetaling på kr 3 202. Dette er betydelig høyere, og tilsier kun noen få prosent økning i den effektive renten. Nå skal vi snakke mer om selskapets historie, forretningsstrategi og framtidige vekstmuligheter.

Litt om Telefinans

Selskapet er registrert som en låneagent, og har tillatelse til å drive slik virksomhet fra Finanstilsynet. Som en videreformidler av lån hjelper de deg som kunde med å spare tid og ressurser i søkeprosessen. Du har også gode muligheter for å oppnå enda bedre vilkår på søknaden din. Selskapet ble opprettet i 1985, og har derfor omtrent 30 års erfaring å vise til på lånemarkedet. De kan jobben sin, og tilbyr en ekspertise det er vanskelig å finne andre steder. På grunn av sin lange erfaring er det også enklere for selskapet å samarbeide med profilerte banker og finansielle institusjoner. De har i skrivende stund et partnerskap med et stort antall banker og kredittytere. Noen av disse inkluderer kjente navn som DNB, EkspressBank, Bank Norwegian, Svea Finans, yA Bank og Resurs Bank. Med en stor rekkevidde og et høyt antall samarbeidspartnere sørger selskapet for at du oppnår de vilkårene du fortjener.

Selskapets fulle navn er Folkelånet Telefinans, og de har tilhold i Nygaardsgata 36-38, Fredrikstad. Det er enkelt å komme i kontakt med kundeservice og de tilbyr assistanse enten per epost eller telefon. En ting vi har bitt oss merke i er mangelen på Bank-ID ved søknad om lån. På bakgrunn av dette er det ikke mulig å legitimere seg på søknadssiden. Det er mulig at denne løsningen eksisterer hos Telefinans, men vi har ikke valgt å sende inn en lånesøknad med hensikt å finne ut av det. Med en slik elektronisk ID-brikke kan du identifisere deg selv på forhånd og det sparer bankene mye tid i behandlingsprosessen. Vi har lett gjennom hjemmesiden for å finne informasjon om Bank-ID, men lyktes ikke oppdrive noen klarhet i dette spørsmålet.

Til tross for at selskapet muligens mangler integrasjon av Bank-ID kan de fortsatt vise til gunstige elektroniske løsninger. Der mange lånemeglere legger inn en stor mengde reklame og unødvendig informasjon har de i stedet en nettside med rent design og brukervennlighet. Det er enkelt å bruke hjemmesiden, ettersom navigering av infrastruktur er satt opp på en lettfattelig måte. Dette trekker opp vurderingen betraktelig, og gjør Telefinans til et selskap som anbefales. Med en moderne lånekalkulator og enkle metoder for inntasting av låneinformasjon er siden brukervennlig.

Som en lånemegler på det norske markedet tjener de først og fremst sine penger gjennom en andel av salget de viderefører. La oss si at du velger å låne kr 200 000 med en nedbetalingsperiode på 5 år. I et slikt tilfelle er det ikke uvanlig at selskapet tar en kommisjon på 10-15% av bankenes fortjeneste. Her er det viktig å skille mellom det banken tjener og de pengene du låner. Enda du låner kr 200 000 vil fortjenesten være betydelig mindre. Renteinntektene kan beløpe seg til omtrentlig kr 60 000 i et slikt tilfelle, og derfor vil lånemegleren kunne sitte igjen med inntil kr 10 000 i fortjeneste på en søknad som innvilges. De siste årene har det blitt påpekt at en slik løsning kan føre til potensielle problemer. Ledende eksperter spør seg om bankene har et ønske om å dekke inn dette «tapet» ved å høyne kundens rentesats, og hvorvidt dette sletter den potensielle gevinsten ved lånemegling. Målet er tross alt å kunne oppnå mer gunstige betingelser på det lånet man søker om.

Du burde også være klar over noen av de vilkårene som stilles for å kunne søke om lån hos Telefinans. For det første må du ha fylt 23 år for å søke, og det er en brutto inntektsgrense på kr 180 000 i året som må oppfylles. I tillegg stilles det krav om at du ikke har betalingsanmerkninger stående på navnet ditt, og at du er fast bosatt i riket. Disse kravene er ment å luke ut søkere med potensielt dårligere betalingsevne, og sikrer at kvaliteten på søkerne stiger. Dermed sparer man også banken for betydelige utgifter i form av søknadsbehandling.

Tilbud på lån fra Telefinans

Lån fra Telefinans


  • Aldersgrense: 23 år
  • Lånebeløp: 5 000 – 500 000
  • Få tilbud om lån av flere banker

Norges eldste megler!

Lån 000 kr til 500 000 kr Søk her!
Annonse