Søk lån i dag hos Skala Finans

Skala Finans er en lånemegler med spesielt fokus på forbrukslån og refinansiering. De hjelper deg oppnå bedre vilkår på lånet du mottar.

pengiEff.rente 17,12% 15 000 o/1 år. tot.16 323

Pengi.no


  • Skreddersydde lån
  • Opptil 500 000 kr over 15 år
  • Velg det billigste lånet!

Høy lånesum!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr
Søk her!
Annonse

Låne penger gjennom Skala Finans

skala-finans

Skala Finans hjemmeside

Skala Finans er en norsk lånemegler med hovedsete i Bergen. Hos selskapet kan du legge inn én enkelt søknad som deretter videreformidles til en lang rekke banker. I skrivende stund samarbeider de med yA Bank, BB Bank, Collector Bank og Svea Finans. Disse bankene er i kontinuerlig konkurranse med hverandre om å tilby markedets beste vilkår, og har gjentatte ganger mottatt en høy score i norske kundebarometer. Til gjengjeld legger dette også en del begrensninger på lånesøknadene dine. Som følge av et lavt antall samarbeidende banker oppstår det mindre konkurranse, og vilkårene vil derfor ikke være optimale. Tenk på det i følgende rekkefølge. Hvis du søker hos 25 banker vil de alle forsøke å overgå hverandre i pris og vilkår. Søker du derimot hos 5 banker vil mulighetene for gunstige vilkår falle i takt med antallet konkurrenter. Det er ikke alltid en ufordel å samarbeide med et lavt antall banker, men realistisk sett vil det kunne svekke tilbudssiden.

Skala Finans formidler lån

Skala Finans samarbeider med en rekke norske banker. Søker du om lån hos Skala Finans, formidler de din lånesøknad videre til bankene de samarbeider med og så kan du selv velge det tilbudet som faller best i smak – enten det er det lånet med høyest kreditt, eller det er lånet med lavest rente.

Skala Finans har spesialisert seg på å videreformidle forbrukslån som også kan benyttes til refinansiering. Som en lånemegler har de ikke noe direkte ansvar for de lånene som gis, og de fatter ikke beslutningen om avslag eller innvilgelse. En låneformidler er å regne som en mellommann, som hjelper deg som kunde med å fullføre prosessen. Enkelt forklart fyller du ut et enkelt skjema, hvorpå dette videresendes til alle samarbeidende banker. Å søke gjennom selskapet er også relativt enkelt. Du begynner med å klikke deg inn på det ønskelige produktet, og du legger deretter inn all nødvendig informasjon. I vårt tilfelle valgte vi å teste funksjonen med forbrukslån for å se hvordan det fungerer i praksis.

Det første som skiller seg ut er mangelen på en regnekalkulator på forsiden. Mange lånemeglere tilbyr i dag en slik løsning som gjør det lettere for kunden å anslå den omtrentlige månedskostnaden med lånet. Når du klikker deg inn for å søke hos Skala Finans blir du videreført til en side med personinformasjon. Her må du fylle ut navn, personnummer, adresse, sivilstand og mye annet. I tillegg blir du spurt om du er norsk statsborger og hvorvidt du har noen betalingsanmerkninger stående. Alle de bankene Skala Finans samarbeider med vil gi deg avslag på søknaden dersom du er utenlandsk statsborger eller har betalingsanmerkninger registrert på navnet ditt. Dette handler om risiko, og et ønske om å kunne identifisere kunden.

Det maksimalt tilgjengelige lånebeløpet er kr 350 000 og det skyldes at de ikke samarbeider med banker som overskrider dette beløpet. Når du søker blir du bedt om å skrive inn ønsket lånesum, og nedbetalingstid. Til forskjell fra andre lånemeglere kan du her søke om en nedbetaling på hele 12 år. Dette er litt høyere enn det man vanligvis finner andre steder. Du blir deretter spurt om beløpet skal benyttes til refinansiering, som betyr at du sletter gammel gjeld og samler lånet hos en bank. Dette skal vi snakke mer om i neste avsnitt, samt hvilke fordeler det gir deg.

Etter å ha fylt inn din personinformasjon vil vinduet utvide seg og to nye avsnitt dukker opp. Her blir du først bedt om å oppgi den inntekten du sitter med og hvem arbeidsgiveren din er. Det blir også stilt spørsmål om din arbeidssituasjon og hvorvidt du er i fullt arbeid. Det er mulig å søke om forbrukslån enda man er arbeidsledig, men det anbefales ikke ettersom de fleste banker vil avslå en slik søknad. Du blir også bedt om å oppgi et omtrentlig tall for utgifter, og hva du betaler i renter og nedbetaling på huslånet hver måned (dersom du er selveier). I tillegg spør de om eventuell kredittkortgjeld og andre finansielle forpliktelser du har stående. Videre skal vi ta en titt på andre produkter du tilbys gjennom Skala Finans og hvilke fordeler/ulemper disse gir.

Andre produkter fra Skala Finans

Et annet alternativ er å søke om refinansiering av eksisterende gjeld. Dette er et alternativ som blir stadig mer populært på det norske markedet. Med refinansiering er målet å slette gammel utestående gjeld med den overordnede hensikt å oppnå bedre vilkår på renter og nedbetaling. La oss si at du i skrivende stund sitter med 10 forskjellige små lån, og at disse består av kredittkortgjeld, mikrolån, regninger og inkassosaker. Den effektive renten på slike fordringer er som regel svært høy, og vi kan ta et enkelt regneeksempel for å illustrere dette.

For enkelthetens skyld velger vi å benytte en nedbetalingstid på 1 år, og en lånesum på kr 100 000. La oss si at dine 10 fordringer har en gjennomsnittlig effektiv rente på 35%, og at ytterligere inkassosalær kan føre til at gjelden stiger. Med en nedbetaling på 1 år vil det medføre en isolert rentekostnad på hele kr 35 000. Hvis du søker om refinansiering gjennom Skala Finans er det fullt mulig å halvere denne summen så fremt du sitter med en stabil inntekt og betjeningsevne. Her er det viktig å påpeke at rentenivået på refinansiering kan variere mye i henhold til hva du tjener og eventuell gjeld du måtte sitte med. Oppnår du en effektiv rente på 20% p.a. vil dette alene kunne føre til en besparelse på kr 15 000, og det illustrerer noen av de fordelene du får med refinansiering.

Som med forbrukslån kan du i dette tilfellet låne maksimalt kr 350 000 på markedet, og bankene vil antakeligvis kreve fullt innsyn i hvilke regninger du allerede sitter med. Metoden for å søke refinansiering er omtrent prikk lik den du gjennomgår med forbrukslån. Du sender en søknad som vurderes av alle samarbeidende banker, og du kan raskt finne ut om søknaden er innvilget eller ikke. En av Skala Finans største fordeler er den raske kundeservicen. De hjelper deg så fort som mulig, og ofte samme dag du søker. Det var ikke mulig å oppdrive informasjon om hvorvidt flere lån kan inngås samtidig. I et slikt tilfelle vil man teoretisk kunne øke lånesummen betraktelig.

Mange Nordmenn sliter i dag med å møte sine finansielle forpliktelser til tross for en svært stabil og høy inntekt. Lider man av kunstig høye rentenivåer og krav til finansiering av utestående fordringer kan utgiftene fort komme ut av kontroll, og det er i slike tilfeller man burde vurdere refinansiering. Du kan tjene godt men likevel ha lite penger til overs hver måned, og derfor er banker ofte villige til å påta seg den finansielle risikoen for å utløse dine eksisterende lån. Husk at du i Norge kan innfri lån tidligere enn avtalt og at banker ikke har noen rettighet til å kreve ekstra gebyr for dette. Det er enkelt og kostnadsfritt å betale lån før tiden, og det er grunnen til at du burde du søke hos Skala Finans i dag. Videre skal vi snakke litt om selskapets generelle vilkår og hva du burde huske på.

Generelt om Skala Finans

Lånemegleren har sitt hovedkontor på torget i Bergen, og er registrert i foretaksregisteret med nummer 993 083 399. Selskapet har norske eiere, og en erfaring som strekker seg mer enn 12 år tilbake i tid. De spesialiserer seg utelukkende på videreformidling av søknader om forbrukslån og refinansiering, men vil muligens utvide virksomheten i årene som kommer. I dag finnes det mange lånemeglere som også videreformidler andre typer lånesøknader, men dette er ikke naturligvis en fordel. Ved å fokusere på et enkelt produkt har Skala Finans muligheten til å spesialisere mens de retter alle ressurser mot det enkelte området. Det er enkelt å komme i kontakt med selskapet som kan nås enten over telefon eller per epost. Hjemmesiden er også enkel å benytte, men vurderingen trekkes noe ned grunnet mangelen på lånekalkulator.

Selskapet har i dag integrert sine systemer med det som kaller Bank ID(identifikasjon). Det forenkler søknadsprosessen betraktelig ved at du slipper å vente på postgangen. Med en slik kodebrikke kan du identifisere deg selv uten problemer, og samtidig legge inn en juridisk bindende signatur. Dette sparer deg for tid og ressurser og er en fordel ved å benytte selskapet. Før du skal søke er det en god ide å besøke prislisten de har liggende på hjemmesiden. Her har de listet de typiske vilkårene du vil treffe på da du søker om forbrukslån, og det er lagt inn forskjellige rentesatser. Kostnadene er delt opp i intervaller på 3,5 og 10 år, og det skyldes ganske enkelt at den effektive renten vil variere i henhold til tiden du benytter for nedbetaling.

I det ene eksempelet benytter de en nominell rente på 14,25%, og vi har valgt å lese av kostnaden med å låne kroner 150 000 over en 10 års periode med dette rentenivået. Dette er kun et omtrentlig anslag og baserer seg på tidligere erfaring med lånesøknader og de vilkår som tilbys. I dette tilfellet ender man opp med å betale omtrentlig kr 2 412 hver måned, og den effektive renten er satt til 16,00%. Det skal nevnes at den effektive renten som regel vil ende opp med å være noe høyere enn 16%. Den effektive renten varierer fra den nominelle grunnet bankenes varierende krav til etablerings og termingebyr. Vanligvis betaler man omkring kr 950 for å etablere lånet, og Skala Finans har derfor besluttet å bruke denne summen i sine eksempler.

Skala Finans er en allsidig aktør på det norske markedet, og et alternativ du burde vurdere om du søker lånemegler. Med sin oversiktlige hjemmeside, teknologiske løsninger og raske behandlingstid vil de kunne hjelpe deg oppnå gode vilkår på lånet. Spar penger og tid ved å benytte Skala Finans.

pengiEff.rente 17,12% 15 000 o/1 år. tot.16 323

Pengi.no


  • Skreddersydde lån
  • Opptil 500 000 kr over 15 år
  • Velg det billigste lånet!

Høy lånesum!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr
Søk her!
Annonse