Skaff deg lån hos Zen Banking

Zen Banking har som mål å gjøre hverdagen din enklere. De tar seg av søknader om lån og det øker dine sjanser for å motta bedre tilbud.oversiktsbilde-zen123

Tilbud på lån fra Zen Banking

Lån fra Zen Banking


  • Aldersgrense: 23 år
  • Lånebeløp: 5 000 – 500 000
  • Få tilbud om lån av flere banker

Lånetilbud innen 4 timer

Lån 5 000 kr til 500 000 kr Søk her!
Annonse

Slik fungerer Zen Banking

Ordet Zen stammer fra kinesisk buddhisme, og betyr «fokus på det viktige». Det interessante navnevalget står i samsvar med den informasjonen du mottar på selskapets hjemmeside. Gjennom Zen Banking kan du skaffe deg et forbrukslån på inntil kr 400 000, og dette ligger over gjennomsnittlig lånesummen hos andre meglere. Grunnen til den høye lånesummen er Zen Banking sitt samarbeid med banker som tilbyr dette som maksimal lånegrense. De har et utelukkende fokus på lån til forbruk, enten som refinansiering eller en normal utbetaling. Vi bet oss tidlig merke i en del mangler på siden som burde vært utrettet. På forsiden har man to underkategorier å velge fra, som heter «forbrukslån» og «lån med inkasso». Når vi trykker på sistnevnte popper en feilmelding opp på skjermen som forteller at siden ikke finnes. Det er nok ikke særlig innbydende for kunder å få en slik melding på skjermen, og derfor burde dette utrettes så fort som mulig. Det antas at selskapet jobber med å oppgradere siden, eller gjøre endringer i design og sammensetning.

Ettersom Zen Banking operer som en lånemegler, står de ikke selv ansvarlige for den pengesummen som utbetales. De er å regne som en mellommann, og et kontaktpunkt mellom deg som kunde og de bankene som mottar søknaden. Vi kontaktet kundeservice for å spørre hvilke banker Zen Banking samarbeider med og fikk følgende svar: DNB, yA Bank, Komplett Bank, Collector Bank og Svea Finans. Når du kontakter Zen Banking blir du videresendt til kundeservice hos et annet selskap ved navn Online24. Disse har vi skrevet en annen vurdering av tidligere, som har en litt annen vinkling. Dette samarbeidet tyder på at Zen Banking ikke har en egen kundeservice avdeling, som trekker vurderingen noe ned. Likevel er det positivt at selskapet kan vise til et samarbeid med såpass mange banker, og det ville vært lurt om de listet disse på sidene sine.

Man kan også lese at Zen Banking sin hjemmeside og forretningsstrategi er et konsept som er blitt utviklet i samarbeid med reklamebyrået Prefer. I tillegg opplyses det om at Zen Banking er en finansagent som jobber gjennom BlueStep finans, med videreformidling av lånesøknader. Det er lett å bli litt forvirret når kundeservice håndteres av ett selskap, mens søknadene behandles av et annet. Når du søker gjennom selskapet er det viktig at du oppfyller visse krav på forhånd. Blant annet må du ha fylt 25 år på søketidspunktet, og det er viktig at du har en fast inntekt å vise til. Til forskjell fra andre lånemeglere har de ikke listet en grense på hva man må tjene hvert år, så det antas at denne grensen baseres på en individuell vurdering. Noen kan ha lav inntekt med høy formue, mens andre har høy inntekt og mye gjeld. Derfor kan en slik løsning være relativt fornuftig å benytte seg av. Det vi skal snakke om videre er søkeprosessen og hvordan du går frem hos Zen Banking for å skaffe deg lån.

Slik søker du

Å søke om forbrukslån hos Zen Banking er relativt enkelt. Når du trykker på fanen blir du videresendt til selve søknadssiden. Her blir du bedt om å fylle inn en del informasjon om deg selv, hvor navn, adresse og bosted inngår i dette. Uheldigvis har de ikke en lånekalkulator på siden som lar deg vurdere de omtrentlige kostnadene. For å skaffe deg et innblikk i forventet månedlig betaling burde du besøke en av de mange gratistjenestene på nett som lar deg regne ut lånekostnadene selv. På siden med personinformasjon blir du også spurt om hvorvidt du er norsk statsborger, og antallet barn du sitter med under 18 år. Det er vanlig å stille en del spørsmål til potensielle låntakere før søknaden innvilges. Jo bedre jobb lånemegleren gjør på dette området, desto større er sjansen for at kunden innvilges lån innen rask tid. Vi trodde først at Zen Banking ikke forespurte mer informasjon, men det viste seg at vi tok feil. Etter å ha fylt ut side én, med personlig data ble vi videresendt til side to.

På denne siden kom det opp en lang rekke spørsmål om personlig økonomi, inntekt, gjeld og utestående lån. Det første du må oppgi er din inntekt, og hvordan du genererer penger på løpende basis. For eksempel må du oppgi din faste månedlige inntekt, såvel som andre inntekter gjennom slike ting som utleie av eiendom. Etter dette blir du bedt om å oppgi navnet på arbeidsgiver, din studiegjeld, hvor lenge du har vært ansatt og eventuelle andre gjeldsposter. Det kan ta noe tid å fylle ut denne søknaden, men til gjengjeld behøver du kun å gjøre det én enkelt gang, og dette forenkler prosessen betraktelig. For å illustrere den typiske kostnaden med et forbrukslån har Zen Banking valgt å sette opp et regneeksempel, som vi gjengir nedenfor.

Her velger man å låne kr 65 000 med en nedbetalingstid på 5 år. I prisen tilkommer det også et gebyr for etablering på kr 950, og den effektive renten er satt til 19,64%. Totalt vil du derfor ende opp med å betale kr 99 384 da lånet er ferdig nedbetalt. Isolerer du rentekostnaden beløper dette seg totalt til kr 34 384, som er den rene kostnaden for å låne penger. Renteanslaget som benyttes av Zen Banking, er mer realistisk enn det man finner andre steder, og denne ærligheten trekker opp vurderingen av selskapet. Der mange lånemeglere kvier seg for å oppgi effektiv rente, og realistiske anslag velger Zen Banking å benytte et vanlig rentenivå i sine anslag.

Husk at du også kan benytte et forbrukslån til refinansiering av gammel gjeld eller utestående regninger(inkasso). Det kan være enklere å oppnå et slikt lån såfremt du besitter en solid privatøkonomi og fast inntekt. Refinansiering kan spare deg for store årlige summer, og spesielt i de tilfeller hvor den eksisterende gjelden har et høyt rentenivå. Kredittkortgjeld, mikrolån og kjøpsfinansiering er eksempler på finansielle produkter det koster mye penger å nedbetale. La oss si at du sitter med en gjennomsnittlig effektiv rente på 30%, og kr 100 000 utestående. Dette skal nedbetales på 1 år, og du mottar stadig purringer og varsel om inkasso. Isolert vil rentekostnaden alene tilsvare kr 30 000, og et fall på 10% vil derfor kunne spare deg kr 10 000. Videre kan du lære mer om selskapets historie, og veien videre.

Litt om Zen Banking

Zen Banking ble etablert i 2008, og kan derfor vise til omtrentlig 7 års erfaring på det norske markedet. Etableringen av selskapet sammenfaller med finanskrisen som herjet i Norge og resten av verden på dette tidspunktet. På hjemmesiden har de utdypet sitt valg i større detalj, og redegjort for selskapets filosofi. De har som mål å forenkle kundenes hverdag ved å tilby strømlinjede søknadsprosesser og besparelse av penger. Når finanskrisen traff Norge ble det plutselig svært vanskelig å oppdrive lån hos bankene, og mange Nordmenn ble tvunget til å besøke et stort antall banker før søknaden ble innvilget. Det var i dette markedet Zen Banking så sitt potensiale, og de ønsket å forenkle denne prosessen betraktelig.

Som med andre lånemeglere henter Zen Banking sin fortjeneste fra kommisjon på vellykkede lånesøknader. Når en privatperson søker om lån gjennom Zen Banking vil bankene komme med sitt beste tilbud til kunden. La oss si at banken tilbyr et lån som strekker seg over 5 år, med en brutto fortjeneste på kr 35 000. I et slikt tilfelle kan Zen Banking kreve en prosentandel av denne fortjenesten ettersom de videresendte kunden. Det er her de tjener sine penger, og i henhold til norsk lovverk plikter de å registrere sin virksomhet hos Finanstilsynet. Dette er også et positivt aspekt av selskapets hjemmeside, da de opplyser om en del betingelser og lover omkring formidling av slike søknader. For eksempel kan man lese at selskapets virksomhet reguleres gjennom §88 i Finansavtaleloven, hvor det heter at en låneformidler kun kan kreve betaling fra den banken som godkjenner lånesøknaden.

Vi lyktes derimot ikke med å oppdrive informasjon omkring tekniske løsninger, og hvorvidt det tilbys integrasjon med Bank-Id. Dette er en teknisk løsning som gjør det mulig å identifisere seg som kunde samt signere lånedokumenter elektronisk. Fordelene med dette er økt sikkerhet, raskere behandling, og at utbetalingstiden kortes ned. Mange lånemeglere lar deg i dag benytte bank-ID, og derfor savner vi dette hos Zen Banking. Til gjengjeld har de fleste av selskapets samarbeidende banker en slik løsning inkludert i sine systemer. Forskjellen blir at du må identifisere deg senere, med mindre du har en kundekonto i den gjeldende banken.

Det var heller ikke mulig å oppdrive noen informasjon omkring selskapets finansielle posisjon og stabilitet. Et søk i Brønnøysundregistrene viser at Zen Banking er tilknyttet et AS ved navn Prefer Finance. Daglig leder i dette selskapet heter Cathrine Quam-Ledzbor og det antas at hun er ansvarlig for den daglige driften i Zen Banking. Morselskapet har sin adresse på Strandgaten 7 i Bergen, og driver all virksomheten derfra. Det er mulig å sende selskapet en direkte henvendelse ved hjelp av epost, men å ringe blir litt annerledes. Som nevnt tidligere ble våre telefonsamtaler videreført til selskapet Online24 AS, og det antas at de har ansvaret for alle telefonhenvendelser. Dette har den uheldige konsekvensen at kunden ikke alltid får svar på spørsmål direkte relatert til Zen Banking og selskapets virksomhet.

Husk at du som kunde har angrerett på inngåelse av finansielle avtaler. Fra det tidspunktet pengene står på konto kan du kansellere avtalen innen en frist på 14 dager ved hjelp av et angrerettskjema. Du må sende inn dette skjemaet på egenhånd, og samtidig sørge for at alle pengene tilbakebetales. Her er det mulig at du må dekke nominelle renter fra den tiden du fikk pengene på konto. Merk deg også at å søke om lån gjennom Zen Banking eller andre låneformidlere er helt gratis, og at du aldri vil bli belastet for å motta et tilbud. Dette er grunnen til at tilbudene kalles uforpliktede, ved at du slipper å betale noe som helst til långiveren før avtalen er inngått.

Tilbud på lån fra Zen Banking

Lån fra Zen Banking


  • Aldersgrense: 23 år
  • Lånebeløp: 5 000 – 500 000
  • Få tilbud om lån av flere banker

Lånetilbud innen 4 timer

Lån 5 000 kr til 500 000 kr Søk her!
Annonse