Real Finans gjør det enkelt å skaffe forbrukslån

Real Finans gir deg et realt tilbud på forbrukslån. Selskapet har gode teknologiske løsninger og samarbeider med sentrale norske banker.

Tilbud på lån fra Real Finans

Lån fra Real Finans


  • Aldersgrense: 23 år
  • Lånebeløp: 5 000 – 500 000
  • Få tilbud om lån av flere banker

Rente fra 7,9%

Lån 5 000 kr til 500 000 kr Søk her!
Annonse

Slik fungerer tjenesten

realfinans-logoSom en lånemegler står ikke Real Finans selv ansvarlig for å betale ut penger. De fatter heller ikke det endelige vedtaket om hvorvidt du skal tilbys et forbrukslån, men hjelper deg gjennom prosessen som leder til utbetaling av lånesummen. Når du sender inn en søknad gjennom selskapets sider vil den videreformidles til et større antall banker og finansinstitusjoner. Disse «sloss» deretter om å skaffe deg som kunde, og vil sende deg konkurrerende tilbud om en låneavtale. Konkurransen i dette markedet gjenspeiles i vilkår for tilbakebetaling og det effektive rentenivået. Fra et forbrukerperspektiv kan fordelene ved å benytte Real Finans også deles opp i to separate områder.

Den første handler om besparelsen du potensielt kan dra nytte av ved å benytte en lånemegler. Ønsker du å ta opp et forbrukslån av betydelig størrelse vil små forskjeller i den effektive renten kunne ha store utslag på den endelige kostnaden. For å simplifisere har vi satt opp et enkelt regnestykke som illustrerer denne besparelsen. Her låner man kr 300 000 med en effektiv rente på 19% og en nedbetaling på 6 år. Dette betyr at du betaler ned lånet over 72 terminer som samsvarer med antallet måneder for lånets løpetid. Med en effektiv rente på 19% ender du opp med å tilbakebetale omtrentlig kr 505 000, som er kr 205 000 over det opprinnelige lånebeløpet.

La oss si at den effektive renten faller til 14% ettersom du fikk et bedre tilbud hos en av Real Finans’ samarbeidende banker. I et slikt tilfelle vil den endelige kostnaden falle til kr 445 077. Her burde vi isolere rentekostnaden for å danne oss et bilde av besparelsen. Du vil altså spare kr 59 923, som tilsvarer omtrentlig kr 60 000 kun ved å gjøre et par enkle grep før du låner penger. Dette er mye penger, og illustrerer fordelene som kommer ved å benytte en lånemegler. Konkurranse i markedet for utlån er bra, og hjelper deg som kunde med å spare penger på en effektiv måte.

Den siste fordelen med å bruke Real Finans handler om den tiden og energien du sparer i prosessen. Når du sender inne en søknad om et forbrukslån vil hver bank kreve en lang rekke dokumenter og informasjon på forhånd. Å fylle ut disse skjemaene på nett kan være en strevsom prosess og tar ofte inntil 45 minutter å gjennomføre. Skal du søke hos 10 banker vil du derfor i prinsippet fort bruke 450 minutter(eller 7,5 timer) på å fullføre alle søknadene. Bruker du en lånemegler vil du spare mye tid på prosessen, og samtidig få hjelp til å fylle ut informasjonen på riktig måte. Hos Real Finans fyller du kun ut én enkelt søknad, og denne benyttes som mal hos alle samarbeidende banker.

Hos Real Finans kan du også søke om en del andre tjenester, hvor to av disse er kredittkort og refinansiering. Begge disse alternativene er produkter med høy etterspørsel på det norske markedet, og en slik diversifisering av produktporteføljen hjelper å trekke opp vurderingen av selskapet. Når det gjelder selve søkeprosessen har vi testet denne, og du kan lese mer om resultatet nedenfor.

Slik søker du om forbrukslån

Tilbud på lån fra Real Finans

Lån fra Real Finans


  • Aldersgrense: 23 år
  • Lånebeløp: 5 000 – 500 000
  • Få tilbud om lån av flere banker

Rente fra 7,9%

Lån 5 000 kr til 500 000 kr Søk her!
Annonse

Det første man legger merke til med denne siden er det profesjonelle og rene oppsettet. Rett under hovedfanene er det satt inn en elektronisk lånekalkulator. Dette er en løsning som gjør det mulig å anslå de omtrentlige månedlige kostnadene som følge av en spesifikk lånesum. Gjennom Real Finans kan du låne inntil kr 500 000 med en maksimal nedbetalingsperiode på 15 år. Dette står i samsvar med de beste tilbudene i dagens marked, og skyldes at Real Finans samarbeider med landets ledende banker og finansinstitusjoner.

Realfinans skjermbilde

Realfinans skjermbilde

Når du legger inn ønsket lånesum mottar du et anslag på den månedlige kostnaden som inkluderer både renter og nedbetaling. Med andre ord vil denne summen gjøre det lettere å planlegge de månedlige budsjettene ved at anslaget kan settes rett inn. Vi har testet løsningen for å se hvordan den fungerer i praksis, og hva normalkostnaden blir med et forbrukslån. I vårt eksempel valgte vi å legge inn en lånesum på kr 150 000 med en nedbetalingstid på 10 år. Resultatet ble et anslag med en månedlig kostnad på kr 2066. Det var likevel et problem med denne løsningen som skyldes den effektive renten på lånesummen.

Real Finans gjør det selv klart at den effektive renten kan variere fra bank til bank, og derfor er deres anslag kun å regne som en veiviser. Likevel mener vi at de har satt den effektive renten altfor lavt ved å benytte 11% som standardsats. I de fleste tilfeller vil den effektive renten på et forbrukslån beløpe seg til et sted mellom 15% og 25%, og derfor gir ikke den førstnevnte rentesatsen et riktig bilde av realkostnadene i normale tilfeller. For å forstå hvorfor rentenivået vanligvis ligger høyere burde man ta en titt på de vurderingskriteriene bankene benytter.

For en bank som utsteder et forbrukslån handler hele prosessen om den risikoen de løper for at pengene går tapt. Et forbrukslån er først av alt usikret, som betyr at banken ikke tar pant i noen av låntakerens eiendeler. Dette står for eksempel i sterk kontrast med boliglån hvor banken krever pant i eiendommen for at lånet skal utbetales. Ettersom lånet gis uten sikkerhet vil banken også risikere at alle pengene går tapt dersom kunden mister sin betalingsevne eller lar være å innfri forpliktelsene sine. Dette er det første fordyrende aspektet ved et forbrukslån, og det andre handler om bruksområde.

Et lån til forbruk utbetales uten krav til benyttelsesområde. Du kan med andre bruke lånet til å kjøpe hva du vil, hvor som helst med et par unntak. Det første unntaket er bruk av pengene til kriminell virksomhet, og det andre handler om spillvirksomhet. Du kan altså ikke ta opp et forbrukslån og deretter bruke pengene til å betale spillegjeld eller innskudd i online casinoer. Det er vanlig at banken stiller et spørsmål om hva pengene skal benyttes til, men dette vil omtrent aldri ha noen innvirkning på hvorvidt lånet innvilges eller ikke.

Etter at du har lagt inn informasjon om ønsket lånesum og nedbetalingstid fortsetter du nedover siden. Her blir du bedt om å oppgi personlig informasjon om slike ting som navn, adresse, bosted, inntekt, arbeidsgiver og eksisterende gjeld. All denne informasjonen vil verifiseres av bankene, så det er viktig at man er så oppriktig som mulig når man benytter Real Finans’ søkeprosess. Du må i tillegg belage deg på at bankene ber deg oppgi dokumentasjon på inntekt og forrige års selvangivelse før et lån kan innvilges.

Når du er ferdig med å fylle ut skjemaet vil informasjonen sendes videre til selskapets samarbeidende banker. Disse vil deretter vurdere informasjonen, og eventuelt forespørre ytterligere informasjon om din finansielle situasjon. Som sagt er det vanlig at bankene ber om dokumentasjon på tidligere inntekt, gjennom to kopier av dine siste lønnsslipper. I tillegg vil du måtte oppgi siste års selvangivelse hvor bankene kan lese av dine eksisterende finansielle forpliktelser. Er du selvstendig næringsdrivende er det også mulig at du må oppgi regnskaper for de siste to årene. Videre skal vi snakke litt generelt om selskapet og det oppsettet som tilbys.

Litt om Real Finans

Navnet Real Finans er nok ment å gjenspeile «reale løsninger», og slagordet står i godt samsvar med selskapets tjenestetilbud. De kan vise til et samarbeid med et stort antall banker, og noen av landets ledende aktører innen utbetaling av forbrukslån. På listen over samarbeidspartnere finner man følgende kjente navn: DNB, Ekspress Bank, Collector Bank, Bank Norwegian, Santander, Ikano Bank, BB Finans, BlueStep, yA Bank, Resurs Bank og Svea Finans.

Alle disse selskapene er kjent for utmerket kundeservice og et godt tjenestetilbud. Med hjelp fra Real Finans blir det enda lettere å oppnå et forbrukslån med gunstige vilkår for deg som kunde. Real Finans har også en egen blogg hvor du kan holde deg oppdatert på tema relatert til lånevirksomhet og forbrukslån. Dette er en nyttig funksjon som gjør det lettere for selskapets kunder å gjøre seg kjent med gjeldende praksis og utførelse. I vurderingen setter vi også stor pris på mengden informasjon som er listet på siden med tanke på kunders rettigheter. I henhold til norsk lovgivning har man som kunde for eksempel en egen angrerett på inngåelse av låneavtaler. Ganske enkelt kan du kansellere en låneavtale innen to uker etter at pengene er utbetalt på konto, uten at banken har lov til å stoppe deg. Du må likevel belage deg på en mulig ekstrakostnad som følge av bankens nominelle rentetap i den perioden pengene står på konto. Informasjon om dette og mye annet finner man listet på selskapets side.

Ettersom Real Finans samarbeider med landets ledende banker kan du også regne med at det tilbys Bank-ID hos de fleste samarbeidspartnerne. Dette er en løsning som gjør det mulig å signere gjeldspapirer elektronisk på nett framfor å vente på at papirene ankommer med posten. Denne løsningen er svært gunstig ved at den hjelper deg spare tid og ressurser i låneprosessen. Det er ikke alle banker som tilbyr en slik løsning og du burde derfor gjøre deg kjent med dette på forhånd dersom du trenger pengene raskt.

Real Finans er å regne som en divisjon av Telefinans AS, som er en av landets ledende aktører innen låneformidling. Vi har omtalt Telefinans AS i en egen artikkel på denne siden dersom du ønsker å lære mer om selskapet. Real Finans drar nytte av dette eierforholdet ved at de får tilgang på alle de samarbeidspartnerne Telefinans for tiden har stående. Det betyr også at selskapets hovedkontor er lagt til Fredrikstad sammen med Telefinans’ egen virksomhet. Den registrerte adressen for virksomheten er Nygaardsgata 36-38, 1607 Fredrikstad.

Det er også svært lett å oppnå kontakt med selskapets kundeservice, og du har i prinsippet to metoder å velge mellom. Den første er å ringe kundeservice på telefonnummer 6936 6910, eller å sende en epost ved hjelp av egen link på hjemmesiden. I tillegg finnes det en gunstig tilleggsfunksjon hvor du kan chatte med kundebehandlere i nåtid. På denne måten kan du få alle de spørsmål du måtte sitte med besvart med en gang framfor å vente på tilbakemelding. De fleste lånemeglere i Norge tilbyr ikke i dag et slikt chatteprogram, og det er noe som trekker opp vurderingen betraktelig.

Ellers er dette en hjemmeside som har fokus på brukervennlighet og manøvrering. Som kunde er man avhengig av et lettfattelig og enkelt elektronisk oppsett på slike sider. Hos Real Finans har de delt opp siden i én hovedside med 7 faner og underkategorier. For å lære mer om hvert enkelt produkt eller spesifikke ting kan du klikke deg inn på ønskelig fane. De har også en egen innloggingsportal som eksisterende kunder kan benytte. På denne måten sparer man mye tid og energi dersom man i framtiden ønsker å gjenta låneprosessen. En egen funksjon for innlogging er noe man heller ikke ser de fleste steder, og dette styrker inntrykket av selskapets profesjonalitet og kundevennlighet.

Tilbud på lån fra Real Finans

Lån fra Real Finans


  • Aldersgrense: 23 år
  • Lånebeløp: 5 000 – 500 000
  • Få tilbud om lån av flere banker

Rente fra 7,9%

Lån 5 000 kr til 500 000 kr Søk her!
Annonse