Lett å søke om lån gjennom Roe Finans

Roe Finans eies av lånemegleren Aconto. Den har et enkelt og lettfattelig design blandet med solide tekniske løsninger.

Tilbud på lån fra Roe Finans

Lån fra Roe Finans


  • Aldersgrense: 20 år
  • Lånebeløp: 5 000 – 400 000
  • Få tilbud om lån av flere banker

Få inntil 10 tilbud på 4 timer

Lån 5 000 kr til 500 000 kr Søk her!
Annonse

Slik fungerer tjenesten

Roe Finans er eid av Aconto.

Hjemmesiden til Roe Finans.

Roe Finans er en solid norsk lånemegler som bygger de tekniske løsningene på Aconto sin plattform. Som lånemegler setter de deg i kontakt med en rekke av landets ledende banker og finansinstitusjoner. I skrivende stund kan de vise til et samarbeid med følgende banker: yA Bank, Ekspress Bank, DNB, Svea Finans, Collector, Komplett Bank, Santander og BB Finans. Dette gir deg eksponering mot de fleste velkjente banker i Norge med noen få unntak. For eksempel er Bank Norwegian ikke en del av listen, og det samme gjelder Nordea. Sistnevnte har vi forøvrig ikke sett samarbeide med noen lånemeglere p.d.d. Søker du om lån gjennom Roe Finans vil du spare både tid og penger i prosessen. Alternativet til å benytte en lånemegler er å sende inn en individuell søknad til et større antall banker i Norge på egenhånd. Velger du å søke hos kun én eller to banker vil du ha dårligere odds for å oppnå gunstige avtaler.

Bankene Roe Finans samarbeider med

Roe Finans formidler forbrukslån, smålån og refinansiering fra disse bankene.

For det første vil denne prosessen ta svært lang tid, da bankene har lange skjemaer som må fylles ut. Videre er bankene i en intens konkurranse om å skaffe seg nye kundeforhold, og vil ofte strekke seg langt for å kapre nye låntakere. Låner du en større sum penger (f.eks kr 200 000), vil noen få renteprosenter i forskjell kunne få store utslag på prisen. For å gjøre det enkelt kan vi si at lånet strekker seg over ett år, og at alternativ A har en effektiv rente på 25%. I et slikt tilfelle vil du betale kr 50 000 i isolerte rentekostnader. Hvis alternativ B tilbyr renter på 19%, vil du spare kr 12 000. Dette illustrerer noe av viktigheten ved å bruke lånemeglere aktivt.

Roe Finans er å regne som en «speilside» i internettverden. Dette er et konsept hvor ett selskap velger å etablere en søsterside på internett under et annet navn. For eksempel vil dette bety at man etablerer et selskap som bygger på de samme teknologiske løsningene, og som har en sentrert kundeservice. Fordelen med Roe Finans er nettopp det tette båndet til Aconto. Sistnevnte er en av Norges største formidlere av lån, og kan vise til lang fartstid i bransjen. Dette gir blant annet utslag i den nettsiden Roe benytter seg av, hvor lånekalkulatoren skiller seg ut. Til forskjell fra en del andre sider får du her brutt ned kostnaden i tre separate rentenivåer.

Når du søker om lån er det viktig å kunne forutsi den ca. kostnaden du må betale. Det kan være vanskelig å gjøre ettersom din kredittverdighet og betalingsevne kan medføre svært varierende rentenivåer hos de individuelle bankene. I et slikt tilfelle er det greit å motta forskjellige anslag på den effektive renten, noe du finner hos Roe Finans. De benytter tre forskjellige satser i sin regnekalkulator og disse er: 7,9%, 14% og 18,5%. Når du skal vurdere kostnaden legger du inn ønsket lånesum og nedbetalingstid. Disse faktorene har innvirkning på den effektive rentesatsen du oppnår. Banker er uhyre opptatt av risiko, og ønsker du å låne mer penger vil du vanligvis måtte betale mer for dette.

Roe Finans har tillatelse til å drive virksomhet med videreformidling av lån til Nordmenn. De har samme kundeservice som Aconto, og mer enn 10 fulltidsansatte som jobber med behandlingen av søknader. Dette gjør at du får svar på svært rask tid, som er en fordel i de tilfeller hvor man trenger pengene umiddelbart. De tilbyr også varierte finansielle produkter som gir deg en fordel som kunde. I dag kan du søke om forbrukslån, smålån og refinansiering gjennom Roe Finans. Hvilket produkt du velger avhenger av din finansielle stilling og hva du har behov for å finansiere. For eksempel vil et forbrukslån passe i de tilfeller hvor du ønsker å låne penger uten sikkerhet og med fri disposisjonsrett. Sistnevnte betyr at du kan benytte pengene til å kjøpe hva enn du vil uten banken legger seg opp i det. Det neste vi skal kikke på er de spesifikke produktene som tilbys og hvilke vilkår som gjelder.

Lån tilbudt hos Roe Finans

Den første typen lån som tilbys er riktignok forbrukslån, hvor du kan søke om et lån mellom kr 5 000 og kr 400 000. Før du søker om lån er det viktig å være klar over noen av de vilkårene som stilles på forhånd. For det første må du ha fylt 18 år, men det kan være lurt å være i en litt høyere alder. Roe Finans samarbeider med en lang rekke banker som alle har forskjellige vilkår. I dag vil de fleste banker kreve at søker er over 20 år, mens noen lar 18 åringer søke. Derfor vil en søknad fra de på 18 år som regel kun behandles av et fåtall samarbeidende banker. Videre stilles det krav om at du sist år hadde minimum en skattbar inntekt på kr 200 000, samt at du er bosatt i Norge med fast adresse. Det er også viktig at du ikke har noen stående betalingsanmerkninger eller inkassosaker mot deg. Det er mulig å oppnå et unntak fra inkassokravet dersom du søker om refinansiering, men det forutsetter at du kan betjene rentene på det nye lånet som innvilges.

For å illustrere kostnaden med et forbrukslån har vi valgt å benytte de satsene man finner i det lovpålagte regneeksempelet på selskapets side. Her velger kunden å låne kr 65 000 over en periode på 5 år, og det medfører en effektiv rente på 18,92%. I denne prisen er det inkludert et etableringsgebyr på kr 950, som de fleste banker i dag krever. Etableringsgebyret kan være både høyere og lavere i henhold til hvilken bank du velger. Etter å ha betalt ned lånet ender du opp med en totalutgift på kr 97 878, som inkluderer den opprinnelige lånesummen. Skiller vi ut rentekostnaden for seg selv vil det tilsvare kr 32 878 for å låne kr 65 000 over en periode på 5 år. Merk deg at inflasjon og tap av pengenes verdi vil føre til at den reelle summen ligger noe lavere. Enda kostnaden er høy er det viktig å merke seg fordelene med et slikt forbrukslån. Du kan bruke pengene til kjøpe hva enn du vil, og lånet utbetales svært raskt.

Det neste produktet på listen er et såkalt smålån. Skal du søke om et mindre lån vil du ofte bli truffet av svært dårlige nedbetalingsvilkår og høye rentenivåer. Et smålån skiller seg fra forbrukslån nettopp på grunn av størrelsen. De fleste lån til forbruk beløper seg i dag til et sted mellom kr 20 000 og kr 500 000. Alle summer under dette betegnes ofte som et smålån. En slik løsning passer i de tilfeller hvor du ønsker å spe på budsjettet ditt med noen ekstra kroner, eller har et par ubetalte regninger liggende. Mange velger å la disse regningene gå ubetalt og at kravet deretter sendes til inkasso. I realiteten vil ulempene med dette overstige ekstra kostnader med et forbrukslån. Ikke er det bare dyrere å få en inkassosak rettet mot seg. I tillegg blir det registrert hos landets inkassobyråer som sperrer kunden ute fra omtrent alle typer lån.

Sist på listen står refinansiering som vi allerede har nevnt i korte ordelag. Dette er en løsning hvor du velger å slette eksisterende gjeld ved hjelp av et stort lån. Denne løsningen passer godt i de tilfeller hvor du sitter med et større antall regninger og fordringer som bærer høye rentenivåer. Klassiske eksempler på refinansiering er nedbetalingen av kredittkortgjeld. Kortene har ofte en høy effektiv rente og kort nedbetalingstid. Betaler du tilbake denne gjelden ved refinansiering kan du spare både tid og penger i prosessen. Har du inkassosaker kan det også være mulig å oppnå en slik ordning. Banken vil se på inntekten din og hvor mye som mangler på nåværende tidspunkt for å dekke dine løpende forpliktelser. Hvis du oppnår et lavere rentenivå og dermed har mulighet til å betjene gjelden vil dette tale for at refinansieringsavtale tilbys. Videre skal vi snakke litt om selskapets tekniske løsninger, historie og generelle forretningsstrategi.

Litt om Roe Finans

Selskapet eies som sagt av Aconto, og er en speilside med identiske vilkår og betingelser. Aconto er en av landets desidert største tilbydere av låneavtaler, og har mye ekspertise å vise til. Kundeservice hos Roe Finans er knyttet opp mot Aconto og derfor vil dine spørsmål besvares på rask tid. I tillegg kan selskapet vise til en svært hurtig behandlingstid. Når du sender inn en søknad om lån, lover de at denne besvares og behandles av alle banker innen 60 minutter. Dette forutsetter selvfølgelig at søknaden sendes inn på en vanlig hverdag og i god tid før bankene stenger sine kontorer. I tillegg forteller de at den første søknaden vil behandles innen 5 minutter.

Tilbud på lån fra Roe Finans

Lån fra Roe Finans


  • Aldersgrense: 20 år
  • Lånebeløp: 5 000 – 400 000
  • Få tilbud om lån av flere banker

Få inntil 10 tilbud på 4 timer

Lån 5 000 kr til 500 000 kr Søk her!
Annonse

Roe Finans har en allsidig og velfungerende nettside. Foruten lånekalkulatoren har de listet en god del nyttig og interessant informasjon på hjemmesiden. Her kan du lese om hvert produkt og hvilke fordeler som følger med hver individuelle løsning. Når du søker om lån vil du bli bedt om å oppgi en del personlig informasjon til å begynne med. Dette inkluderer slike ting som navn, adresse, personnummer og årsinntekt. Disse spørsmålene har som hensikt å kunne analysere din betalingsevne. Det blir også stilt spørsmål om hvor mye du tjener hvert år og hvorvidt du eier din egen bolig. Etter å ha sendt inn søknaden kan du lene deg tilbake og vente på svar fra et av selskapets mange samarbeidspartnere.

Videre kan du forvente at de fleste banker lar deg signere lånedokumentet med Bank-ID. Den elektroniske brikken lar deg signere og identifisere deg på nett, og dermed slipper du unna en lang og tidkrevende postgang. De fleste som søker om smålån, forbrukslån eller refinansiering har et ønske om at pengene utbetales så raskt som mulig, og Bank-ID hjelper deg langt på vei. Dette er også en del av selskapets forretningsstrategi, ved at søknader behandles forløpende mens penger utbetales på kort tid.

Roe Finans har sitt hovedkontor i Oslo på adressen Stortingsgata 4. Du kan komme i kontakt med selskapet enten per epost, telefon eller faks. Sistnevnte gjør det lettere å sende inn kopier av dokumenter i de tilfeller hvor du ikke har en skanner i hjemmet. Du treffer selskapet på telefon 05005 alle hverdager mellom kl 08.00 og 20.00. I tillegg kan du nå de på Lørdager mellom kl 12.00 og 16.00. Dette et positivt aspekt ved Roe Finans ettersom et fåtall lånemeglere kan vise til en liknende kundeservice. Som en lånemegler er de også underlagt restriksjoner fra Finanstilsynet og må registrere seg som en såkalt «låneagent». Dette gjør at dine interesser som kunde blir ivaretatt på en forsvarlig og fornuftig måte.

Tilbud på lån fra Roe Finans

Lån fra Roe Finans


  • Aldersgrense: 20 år
  • Lånebeløp: 5 000 – 400 000
  • Få tilbud om lån av flere banker

Få inntil 10 tilbud på 4 timer

Lån 5 000 kr til 500 000 kr Søk her!
Annonse

roe-finans-partnere