Direkte24 gir deg lån på kort tid

Hos Direkte24 kan du søke om lån på en enkel og oversiktlig måte. Megleren hjelper deg skaffe det lånet som har best mulig vilkår.

pengiEff.rente 17,12% 15 000 o/1 år. tot.16 323

Pengi.no


  • Skreddersydde lån
  • Opptil 500 000 kr over 15 år
  • Velg det billigste lånet!

Høy lånesum!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr
Søk her!
Annonse

Slik fungerer tjenesten

Direkte24Direkte24 er en norsk lånemegler med god tilstedeværelse på markedet. De har spesialisert seg på videreformidling av lån og samarbeider med en rekke sentrale banker på det norske markedet. Som en lånemegler står ikke selskapet selv ansvarlig for de pengene som utbetales. De fungerer som en mellommann mellom søker og bank, hvor målet er at du som kunde skal oppnå best mulig vilkår på søknaden du sender inn.

Fordelene med å bruke Direkte24 kan deles i to, hvor den første har å gjøre med rentekostnadene. I dag tilbyr norske banker vidt varierende vilkår på forbrukslån og andre finansielle produkter. Avhengig av størrelsen på forbrukslånet vil det være mye penger å spare på et lavere rentenivå. Her hjelper Direkte24 deg ved at søknaden formidles til et stort antall banker og kredittytere. Ganske enkelt vil din mulighet for å oppnå gunstige vilkår øke med antallet banker du søker hos. For eksempel vil det være lettere å oppnå lavere rentenivåer dersom du søker hos 10 banker framfor kun 1.

Den neste fordelen handler om effektivisering av søknaden. Å fylle ut en lånesøknad tar lang tid, og det er ikke uvanlig at man bruker inntil 30-40 minutter per søknad. Direkte24 har sett problemet med dette og de gjør det mulig å fylle ut kun én søknad om forbrukslån. Denne videresendes deretter til et større antall banker som alle har muligheten til å vurdere innholdet. Skulle du ha fylt ut 10 individuelle søknader ville dette i prinsippet ha tatt deg 300 minutter eller hele 5 timer. Dette sammen med besparelsen i renter er de største fordelene med å bruke tjenesten.

I tillegg har de flere gunstige løsninger som gjør det enklere å søke om forbrukslån. For eksempel kan de tilby en lånekalkulator på forsiden som hjelper deg kalkulere de månedlige kostnadene på lånet. Vi testet lånekalkulatoren ved å sette inn en ønsket lånesum på kr 100 000 og en nedbetalingstid på 7 år. Som resultat fikk vi en anslått månedlig kostnad på kr 1 712. Problemet med denne løsningen viser seg likevel raskt, ved at det benyttes en rente på 11%. Det står ikke noe om hvorvidt dette er en effektiv eller nominell rente, som kan ha mye å si for lånets endelige kostnad. For eksempel vil det ofte tilkomme et etableringsgebyr og termingebyr. Standardkostnaden for etablering er som regel kr 950, og termingebyr koster kr 50 per måned. Dette har mye å si for den endelige kostnaden på lånet.

Vanligvis vil kunder også tilbys renter som ligger en del over nivået på 11% . Det er ingen tilgjengelig statistikk på området for gjennomsnittlig rente på forbrukslån, men av erfaring vet vi at den oftest settes i området mellom 15-20%. Derfor burde du belage deg på en noe høyere rentekostnad enn det du ser hos lånekalkulatoren. Du kan også vurdere å benytte noen av de gratis lånekalkulatorene som ligger tilgjengelig på nett. Disse lar deg sette inn verdiene etter hva du selv foretrekker. Her er det en god ide å bruke et konservativt anslag for å legge inn en sikkerhetsbuffer. Bruk for eksempel 25% som effektiv rente for å forsikre deg om at du kan dekke de månedlige omkostningene.

Forbrukslån fra Direkte24

Vi har testet siden for å se hvordan den fungerer da man søker om forbrukslån. For det første kan du her søke om inntil kr 500 000, som er den maksimale tilgjengelige summen i dagens marked. Den høye tilgjengelige lånesummen skyldes ganske enkelt at de samarbeider med de bankene som tilbyr denne løsningen.

Det er to alternativer for å søke om forbrukslån på siden til Direkte24. Den første er å legge inn informasjon på selve siden. Her blir du først bedt om å oppgi personnummeret ditt da dette hjelper bankene med å verifisere identiteten din. Etter dette må du skrive inn personalia som navn, adresse og boforhold. I tillegg blir du bedt om å oppgi ditt ansettelsesforhold og hvor mye gjeld du sitter med. Da det gjelder ansettelsesforhold vil de også spørre om hvem som er arbeidsgiveren din og hvor lenge du har stått i denne jobben.

Det andre alternativet er å benytte knappen på høyre side ved lånekalkulatoren. Denne sender deg til en side som drives av Telefinans AS. Dette er en annen lånemegler, og de sitter som eier av Direkte24. Telefinans har mer enn 30 års erfaring fra markedet for forbrukslån i Norge, og kan tilby deg tjenester av svært høy kvalitet. På samme måte som Direkte24 vil du på denne siden bli bedt om å oppgi en god del informasjon om ditt privatliv og generelle økonomiske situasjon.

Hensikten med disse spørsmålene er at lånemegleren skal kunne danne seg et best mulig bilde av din private økonomiske posisjon. Desto mer informasjon de sanker inn, desto enklere blir det for banken å gjøre en totalvurdering av din økonomiske betalingsevne. Av den grunn vil du også på et senere tidspunkt bli bedt om å oppgi en del dokumentasjon av lønn og tidligere inntekt. Det er vanlig at bankene spør om kopier av dine to siste lønsslipper samt siste års selvangivelse. Dette gjelder for lønnsmottakere som har et fast arbeidsforhold. Er du derimot selvstendig næringsdrivende er det ikke uvanlig at banken krever dokumentasjon på inntekt for de siste 2 årene.

I slike vurderinger handler alt om risiko, og hvorvidt banken tror de kan få pengene tilbake til avtalt tidspunkt. Vanligvis benytter de en kredittscore som er et summeringsnummer for en søkers betalingsevne. I dette resultatet inkluderes alle mulige aspekter fra inntekt til gjeld og boforhold. Har du en solid gjeldsgrad og en høy månedlig inntekt vil mulighetene for å få lånet innvilget øke.

Etter å ha fylt inn all informasjonen blir du bedt om å verifisere den informasjonen du har lagt inn, og søknaden blir sendt inn til de bankene som er listet opp som samarbeidspartnere. For å illustrere kostnaden med å ta opp et forbrukslån gjennom Direkte24 har vi valgt å benytte det regneeksempel som selskapet selv lister på sin hjemmeside. Her velger du som kunde å låne kr 65 000 over en periode på 5 år. Det tilkommer et etableringsgebyr på kr 950 som skal dekke kostnadene banken har for å sette opp låneavtalen. Dette resulterer i en effektiv rente på 17,9%, som medfører en totalkostnad på kr 95 975. Isolerer du selve lånekostnaden ender du opp med kr 30 975, og deler du dette på antall år ender du opp med kr 6 195 per måned. Med andre ord betaler du kr 6 195 hvert år kun for å låne kr 65 000. Denne kostnaden kommer i tillegg til selve nedbetalingen av lånet.

Husk at ditt endelige rentenivå vil avhenge av hvor mye risiko banken tillegger søknaden din. Rentene vil være lavere for de som har en fast inntekt og lav gjeldsgrad sammenlignet med de som sliter med å få endene til å møtes. I tillegg vil rentene variere i henhold til hvilken bank som gir deg lån, og antall år for nedbetaling. Videre skal vi snakke litt generelt om tjenesten, og hva den kan tilby deg som kunde.

Litt om Direkte24

For det første samarbeider denne lånemegleren med et større antall banker og ledende finansinstitusjoner i Norge. De har i skrivende stund avtaler med DNB, Ekspress Bank, Collector Bank, Santander, Svea Finans, yA Bank, Bank Norwegian, Komplett Bank, Ikano Bank, BB Finans og BlueStep. Dette er et stort antall banker, og inneholder noen av de mest kjente navnene blant norske finansielle aktører. Som vi nevnte tidligere er dette også en av hovedgrunnene til at Direkte24 kan tilby forbrukslån inntil kr 500 000, ettersom samarbeidspartnerne har dette som øvrig grense.

Fordelen med Direkte24 er først og fremst antallet banker, samt størrelsen på disse. I dag er det mange av disse bankene som tilbyr elektronisk signering av låneavtalen. Et eksempel på dette er Bank Norwegian, som lar deg signere gjeldsbrevet på nett og deretter få utbetalt pengene innen kort tid. På bakgrunn av dette slipper du å uroe deg for en langdrøyd postgang som ofte kan ta inntil én uke da brevet må sendes fram og tilbake.

Å komme i kontakt med selskapet er også relativt lett. De har en egen telefontjeneste hvor du kan ringe nummer 69 36 06 66 alle hverdager. I tillegg burde man merke seg at Direkte24 også tilbyr videreformidling av kredittkort. Dette er et kort som utstedes av Norwegian Bank, og kredittgrensen er satt til kr 20 000. Fordelene med kredittkort er mange, og en av disse er mulighetene til å bygge en solid kreditthistorie. Betaler du tilbake pengene i tide og bruker kortet til å betale for alle varer og tjenester du konsumer vil det over tid føre til en god kreditthistorie. Dette gjør det enklere å oppnå andre typer finansiering i framtiden, slik som lån til bil og bolig.

I tillegg gir dette kortet deg muligheten til å oppnå cash points på alle reiseutgifter du måtte ha gjennom Norwegian. Du opparbeider poenger som du kan bytte inn i reiser i framtiden så fort du har nådd en viss poengsum. Dette er en gunstig løsning som hjelper deg spare penger. I tillegg gir kortet deg en gratis reise og avbestillingsforsikring så fremt du betaler mer enn 50% av reisekostnadene med kortet.

Direkte24 operer som en del av Telefinans AS. Du kan finner mer informasjon om dette selskapet på vår hjemmeside da de er omtalt i en egen artikkel. Telefinans AS er et profesjonelt selskap som setter kundene i fokus, og dette samarbeidet styrker posisjonen til Direkte24. I dagens marked kan det være vanskelig å bestemme hvilken lånemegler man burde benytte, og vi anbefaler bruk av Direkte24 til oppnåelse av lån. Selskapet gir deg også muligheten til å søke om refinansiering, samt benytte en medsøker i prosessen.

Refinansiering er ganske enkelt en låneavtale hvor du sletter all eksisterende smågjeld og samler det hos én kredittyter. I dag er det ikke uvanlig at mange norske forbrukere sitter med et større antall små lån og fordringer som må betales individuelt. Disse kravene har ofte høye rentenivå og varierende forfallsdato, og det kan være vanskelig å holde en god oversikt over hvert krav. I et slikt tilfelle er det en utmerket idé å søke om refinansiering gjennom Direkte24. Her vil du lette på arbeidsmengden samtidig som du oppnår et lavere rentenivå.

Ellers har selskapet en enkel side, og et brukervennlig oppsett. Her er det ikke listet noe unødvendig reklame, eller kronglete faner og sider. Du kan søke om lånet på forsiden og søke derfra innen kort tid. Mange lånemeglere har i dag intrikate hjemmesider som gjør det vanskelig å navigere på en fornuftig måte. Hos Direkte24 slipper du unna dette strevet og kan gå rett på sak. De har egne faner for de diverse temaene, og du velger det du selv ønsker å lese om.

Noen lånemeglere tilbyr i dag elektronisk identifisering på siden ved hjelp av Bank-ID. Vi fant ikke noe informasjon om dette hos Direkte24, eller hvorvidt du kan identifisere deg som kunde på forhånd. Dette er likevel ikke et nevneverdig problem ettersom bankene har systemer som gjør dette mulig på egenhånd. Som lånemegler er Direkte24 underlagt en streng lovgivning gjennom det norske Finanstilsynet. De regnes som en såkalt låneagent, og må tilby kundene sine egne angrerettskjema og informasjon om låneavtalen. Vi kunne godt sett at denne informasjonen står listet mer detaljert på siden.

pengiEff.rente 17,12% 15 000 o/1 år. tot.16 323

Pengi.no


  • Skreddersydde lån
  • Opptil 500 000 kr over 15 år
  • Velg det billigste lånet!

Høy lånesum!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr
Søk her!
Annonse