Benytt Finansa til å søke lån

Finansa tilbyr varierte finansielle tjenester. Her kan du søke om alt fra billån og forbrukslån til kredittkort og forsikringer.

Slik fungerer tjenesten

Tilbud på lån fra Finansa

Lån fra Finansa


  • Aldersgrense: 25 år
  • Lånebeløp: 5 000 – 500 000
  • Få tilbud om lån av flere banker

Gratis, og uforpliktende

Lån 5 000 kr til 500 000 kr Søk her!
Annonse
Hjemmesiden til Finansa

Hjemmesiden til Finansa

Som en autorisert låneagent fungerer Finansa som en mellommann mellom deg og samarbeidende banker i Norge. Selskapet har som uttrykt mål å hjelpe deg oppnå best mulige vilkår på det lånet du søker om, og kan vise til profesjonalitet og god kundeservice. Det første man legger merke til med nettsiden er de varierte produktene som tilbys. I dag vil de fleste lånemeglere utelukkende fokusere på tilbud av forbrukslån, refinansiering og smålån. Hos Finansa finner du derimot en lang rekke andre produkter med lån til bil, båt, snøscooter og caravan for å nevne et fåtall. For å søke om lån gjennom Finansa stilles det en del krav på forhånd. Søker må ha fylt 18 år og kunne vise til en minimum årlig inntekt på kr 120 000. I tillegg er det viktig at søker ikke har noen betalingsanmerkninger registrert på navnet sitt og at man har liknet til Norge i 3 år. I prinsippet betyr dette at 18 åringer må ha vært i fast arbeid siden de var 15 år, og derfor er det ikke realistisk for mennesker i denne alderen å oppnå lån. Det er likevel verdt å prøvde, da muligheten absolutt er til stede.

Når du går inn på selskapets hjemmeside blir du møtt av en firedelt oversikt. Den første gjelder forbrukslån, hvor du kan søke om lån inntil kr 500 000 uten å stille sikkerhet. Den neste kategorien heter motorlån/billån, og har å gjøre med alle lån relatert til motoriserte kjøretøy. I denne kategorien er lån til mc, bil, caravan og snøscooter inkludert. Alternativ tre handler om lån til båt, hvor du kan søke om lån med en nominell rente helt ned mot 4,75%. Det er viktig å merke seg at de fleste lån som tilbys for kjøp av slike produkter er sikrede. Dette gjelder som regel alle motoriserte kjøretøy og båter. Her vil banken opprette et pantedokument i eiendelen, og dersom lånet ikke betales i tide kan det tvangsselges. Den siste kategorien er kredittkort, som utstedes av deres samarbeidspartner yA Bank. Vi skal senere snakke mer detaljert om dette kortet, og de vilkår som gjelder.

Finansa samarbeider med en rekke av norges mest profilerte banker og kredittytere. På hjemmesiden har de listet opp alle samarbeidende banker og disse er: AS Financiering, Collector, DNB, Ekspress Bank, Santander, Svea Finans, yA Bank, Komplett Bank, Ikano Bank, BB Finans, Nordax og Bank Norwegian. Det betyr at lånemegleren samarbeider med hele 12 banker og kredittinstitusjoner. Dette gir deg utmerket dekning, og øker sjansen for at du mottar et gunstig tilbud på søknaden din. Hensikten med å benytte en lånemegler er nettopp at du skal kunne oppnå vilkår som du ellers ikke ville fått ved å søke hos et fåtall banker. I tillegg er det mye arbeid involvert i å sette sammen en søknad for hver enkelt bank.

I tillegg finner du en nyttig lånekalkulator på selskapets forside. Her kan du skrive inn ønsket lånesum og nedbetalingsperiode. Etter å ha fylt inn denne informasjon mottar du et anslag på de rentekostnadene du må betale for å låne penger. Den maksimale lånesummen er kr 500 000, og du kan søke om nedbetaling over en periode på 15 år. Dette er de beste vilkårene som tilbys på markedet og det skyldes at Finansa samarbeider med de riktige bankene. Lånekalkulatoren benytter en nominell rente på 13,49% for å regne ut sine anslag, og dette er noe vi stiller oss skeptisk til. For å illustrere den virkelige kostnaden burde det benyttes en effektiv rente ved at man legger til etableringskostnader og termingebyr. Vanligvis vil en kunde motta et tilbud med en effektiv rente mellom 15% og 25%. Dette varierer i henhold til søkerens betalingsevne, men det er uansett viktig at man benytter en effektiv rente i sine anslag. Videre skal vi ta en titt på de produktene du kan søke om og hvilke betingelser som knyttes opp mot disse.

Produkter hos Finansa

Det første lånet vi har sett på er forbrukslån hvor du kan låne inntil kr 500 000. Når du søker blir du videresendt til et skjema hvor Finansa først spør litt om lånets generelle vilkår. Du må her svare på hvor mye du ønsker å låne, og hvor lang nedbetalingstiden skal være. Deretter kommer du inn på en side hvor du må oppgi en del personopplysninger. Her må du blant annet skrive inn navn, adresse, månedlig brutto/netto inntekt og din sivilstatus. Du har også valget om å søke lån med en annen person. Dette kalles å benytte seg av medlånsøker. Å ha med andre personer vil oftest sørge for at lånet har bedre betingelser og lavere rente. Alle de spørsmålene du besvarer hjelper bankene å danne seg et bilde av din økonomiske livssituasjon og betalingsevne. Bankene har et stort fokus på risiko, og hvorvidt de risikerer å miste de pengene som lånes ut. Derfor vil de gjøre en ettertrykkelig gjennomgang av din privatøkonomi på forhånd.

Når man søker om et forbrukslån er det greit å vite omtrentlig hvilke kostnader man møter på. For å vise dette har vi valgt å bruke et lovpålagt regneeksempel fra hjemmesiden til Finansa. Her velger kunden å låne kr 65 000 med en nedbetalingstid på 5 år. Det tilkommer også et etableringsgebyr på kr 950, som medfører en effektiv rente på 16,6%. Etter lånets utløpstid vil du ha endt opp med å betale kr 93 730, som tilsvarer en isolert rentekostnad på kr 28 730. Vanligvis vil rentekostnadene på slike lån ligge noe høyere, men dette gir kunden likevel en god pekepinn på hvilke kostnader som kan forventes. Det neste produktet vi skal kikke på er lån til kjøp av bil, båt, snøscooter og MC.

Vilkårene for disse produktene varierer, og derfor begynner vi med søknad om lån til bilkjøp. Her skriver Finansa at du kan oppnå renter helt ned mot 4,75% p.a. For det første kreves det at du stiller 35% egenkapital for å kunne oppnå en slik rente, og den er kun nominell. Det endelige rentenivået avhenger av din betalingsevne og kredittverdighet. Et månedlig termingebyr på kr 95 tilkommer sammen med et etableringsgebyr på kr 2 250. Ettersom avtalen krever tinglysning vil det også være et ekstragebyr på kr 1 473 for å registrere dette dokumentet. Et priseksempel viser at den typiske kostnaden vil ende opp med å være omkring 7%. Låner du kr 150 000 over en periode på 5 år vil du i dette tilfellet ende opp med å betale kr 177 281. Lån til kjøretøy er omtrentlig identiske og derfor nøyer vi oss med å vurdere billånet.

Du kan også søke om kredittkort gjennom nettsiden, og dette utstedes av yA Bank. Hovedfordelen med dette kortet er mangelen på gebyrer. Du betaler ingen årsavgift, og heller ingen renter såfremt pengene kommer inn på konto i tide. Det koster heller ingen penger å ta penger ut fra minibanker kontant. Her kan du søke om inntil kr 50 000 i kredittgrense på kortet, og dette gir deg god økonomisk fleksibilitet i hverdagen. Du kan også velge å skaffe et kort med eget design, og vil i så tilfelle betale en ekstra avgift på kr 175.

Et annet produkt som tilbys er forsikring mot tap av inntjeningsevne. Her har du muligheten til å sikre deg mot endringer i arbeidssituasjonen din og eventuell sykdom. Det er vanskelig å forutsi hva som skjer i framtiden, og dersom du låner penger vil du plikte å betale tilbake uavhengig av din betalingsevne. Skulle du miste jobben, eller få en alvorlig sykdom er det greit å vite at lånesummen blir innbetalt som avtalt. I et slikt tilfelle burde du vurdere å stifte utgiftsforsikring gjennom Finansa. Du må være mellom 18 og 64 år, og du må ha sendt en lånesøknad til selskapet tidligere. Du må jobbe minst 16 timer hver uke eller være selvstendig næringsdrivende, og kan ikke ha betalingsanmerkninger registrert. Forsikringen dekker tap av arbeid, sykdom og dødsfall. Det neste vi skal snakke om er generelle aspekter omkring selskapet og dets ledelse.

Litt om Finansa

Finansa holder til på Aker Brygge i Oslo, og har adressen Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo. De skiller ser ut ved å kunne tilby en lang rekke varierte tjenester, med lån innen forskjellige kategorier. Det er få andre lånemeglere som kan sammenligne seg med Finansa i antall produkter og muligheter. Å søke gjennom siden er også svært lett med gode tekniske løsninger. Finansa er kjent for å sette kunden i fokus, og det er enkelt å komme i kontakt med kundeservice. Du kan nå selskapet enten på telefonnummer 815 03 815 eller epost mail@finansa.no. Vi fant likevel ingen informasjon om selskapets åpningstider og hvorvidt de tilbyr online chat. På visse områder mangler de en del informasjon, og spesielt angående selskapets historie og bakgrunn.

Til gjengjeld finner man informasjon om kunders angrerett og personvern. Etter å ha inngått en avtale om et finansielt produkt har du en 14 dagers angrerett. For å benytte deg av denne må du sende inn et skriftlig varsel til selskapet, og sørge for at pengene tilbakebetales i sin helhet. Vær forberedt på at utlåner kan komme til å kreve renter for den tiden du hadde pengene stående på konto.

Vi har gjort et rask søk i norske databaser for å lese mer om Finansa og dets ledelse. I Brønnøysundregisteret står de registrert under navnet Finansa AS, og ble stiftet den 1 November 2003. Daglig leder heter Bjørn Olof Lander, og styrets leder heter Carl Michael Steve Harring. Selskapet er registrert i både enhets og foretaksregisteret, og benytter KPMG som revisor. Vi hadde håpet å kunne oppdrive noe finansiell informasjon om selskapet og dets virksomhet, men dette virker til å være en godt bevart hemmelighet.

Du burde også besøke den nyttige bloggen selskapet har lagt ut på hjemmesiden. Her finner du mye informasjon relatert til lånesøknader, og tips til hvordan du går frem. Denne bloggen er meget diversifisert, og gjør det mulig å lære om finansielle produkter på en ny og innovativ måte. Som en autorisert lånemegler har Finansa et ønske om at du som kunde skal kunne lære så mye som mulig om de produktene de tilbyr. Derfor kan dette regnes som en nyttig måte å spre kunnskap på. Som lånemegler tjener Finansa penger ved å videreformidle lånesøknader. Finansavtaleloven §88 sier at en lånemegler kan kun kreve betaling fra banker, og ikke de kunder som søker. Det er et viktig prinsipp i norsk lovgivning at kunden skal kunne søke helt uforpliktende og ikke betale noe. Dersom et lån innvilges vil Finansa kreve en del av fortjenesten fra banken. De forenkler altså kundenes søkeprosess samtidig som de tjener penger underveis. Dette er en vinn-vinn situasjon for alle involverte parter.

Vi fant ikke noe informasjon på selskapets hjemmeside om Bank-ID. Med den elektroniske kodebrikken kan du signere låneavtaler på internett, og dermed slippe unna en treg postgang. Det virker ikke som at Finansa tilbyr elektronisk identifisering på sin hjemmeside, men de samarbeider derimot med banker som har dette. Et eksempel er DNB og Bank Norwegian. Da du inngår låneavtalen vil du måtte logge deg på med personnummer og kodebrikke. På denne måten vet banken at du er den personen du utgir deg for å være, og du kan signere dokumentet på noen få minutter.

[table “XX” not found /]