Vilkår og betingelser

Hvilke vilkår og betingelser forvente med et lån? Lær mer om de vanligste avtaleformene på markedet og hvordan det påvirker deg.

Vanlige lånevilkår

definisjonNår du inngår lån forplikter du deg til å betale tilbake lånet innen en fastsatt tidsperiode. Denne forpliktelsen kan ikke endres eller slettes, med mindre banken eller annen långiver godtar dette. Lån kan inngås både hos finansielle institusjoner såvel som privatvirksomheter.

For de som låner ut penger privat er det likevel to ting å huske på. Den ene er at Finanstilsynet vil fremme gjennomskjæring dersom lånevirksomheten er av et «betydelig omfang». Det er greit å låne ut penger til barnebarnet eller naboen, men å være husbanken til hele nabolaget aksepteres ikke. Det siste kravet er formelt og har å gjøre med låneavtalen. Begge må signere, i tillegg til at lånesum, rentevilkår, dato og andre forhold må nevnes.

For at et lån skal være gyldig betalingsmiddel stilles det strenge krav i lovverket. Det er viktig å merke seg at et lånepapir er å regne som et betalingsinstrument. En långiver kan faktisk selge lånet (kalles fordringen) til et annet selskap. Ofte vil inkassoselskaper kjøpe fordringer fra bedrifter og andre kreditorer med håp om å drive inn pengene. Derfor vil ofte aviser og nyhetskilder referere til saker hvor de skriver «kjøpte lån for 30 øre på kronen» hvor selskaper har tatt over billig gjeld. Et eksempel på dette er de såkalte Amerikanske «gribbefondende» som kjøpte Argentinske statsobligasjoner etter at landet gikk konkurs i 2001. De har i en lang rekke år forsøkt å inndrive lånet ved å ta beslag i landets statlige eiendeler. Nå skal vi snakke mer om de formelle vilkårene du kan forvente.

Parter i et lån

Et lån er en avtale mellom to parter. Dette refereres til som långiver og låntaker. Som långiver forplikter du deg til å følge de detaljene og vilkårene som står i låneavtalen. Vanlige vilkår er tidspunkt for nedbetaling og hvordan rentene kalkuleres. Det er normalt å ha ett tidspunkt for nedbetaling hver måned. Da vil långiver stille en konto til disposisjon hvor et fastsatt beløp betales inn. Deler av dette beløpet vil dekke rentekostnaden mens det resterende er ren nedbetaling av lånesummen. Partene vil på forhånd avtale at lånet termineres så fort alt er tilbakebetalt. Det finnes noen unntak innen blant annet forbrukslån hvor man kan skaffe en såkalt «trekk-konto». Denne lar deg trekke penger og betale tilbake uten at lånet slettes.

Andre vilkår har å gjøre med lånesum, dine rettigheter og vice versa plikter. Viktigst av alt er rentene du skal betale og hvilken betalingsmodell du velger. Du har i prinsippet to valg, og dette er enten serie eller annuitetslån. Sistnevnte er en vanlig låneform for bolig, bil og hytte. Serielån benyttes i andre tilfeller hvor låntaker ønsker en litt bedre oversikt over hvor hvilke andeler som forsvinner til nedbetaling og renter. Videre skal vi snakke om betingelser for lån, og hva du må huske på.

Forskjellen mellom vilkår og betingelser for lån

En betingelse er i juridisk forstand å regne som en ultimatum. Med andre ord kan du ikke få utbetalt lånet med mindre betingelsen overholdes. Et eksempel på dette er kravet om at låntaker er myndig og har fylt 18 år på tidspunktet for signering av avtalen. Betingelser er dermed det som «kontrollerer» låneavtalen, og utgjør rammeverket. Et vilkår er mer å regne som et krav framsatt av banken eller annen långiver. Den nominelle renten er eksempelvis et «vilkår» som bestemmes av banken, og kan endres i takt med deres behov. Et annet vilkår vil være nedbetalingstiden og hvilken låneform du velger.

Det er viktig å huske at alle långivere i Norge plikter å følge et regelverk som er bestemt av Stortinget. Den etaten som har ansvaret for dette kalles Finanstilsynet. Etaten er underlagt Finansdepartementet, og har myndighet til kontrollføring av en rekke finansielle tjenester og tilbud i Norge. Det er ikke uvanlig å lese om bokettersyn, bøter og lignende som utføres/utstedes av Finanstilsynet. De er tilstede for å holde långiverne i ørene, og for å sikre at du og andre låntakeres rettigheter blir ivaretatt.