Hvordan setter bankene renten på forbrukslånet?

Bankene benytter en egen kalkyle for å sette renten på forbrukslånet. Lær mer om hvordan dette fungerer og hva du burde passe på.

Hvor lenge varer forbrukslånet?

finans-spørsmålstegnDette er en viktig del av vurderingen som gjøres av banken før renten bestemmes. Å låne penger over en lang tidsperiode er som oftest forbundet med en høyere rente, enn lån med kort løpetid. Dette skyldes at banken føler seg mer sikker på å få pengene tilbake. Låner man for eksempel penger over en 15 års periode er det mye som kan skje i mellomtiden, ved at man mister jobben eller havner i et økonomisk uføre. Dermed kan du si at kort nedbetaling vil premiere deg som kunde når du søker i form av lavere renter.

Det neste banken vurder for å fastsette renten er din inntekt og gjeldsgrad. Er du i fast arbeid og har jevn månedlig inntekt? Hvis svaret er ja kan dette gjøre det mye enklere å få innvilget et forbrukslån. Banken er opptatt av forutsigbarhet, og dette inkluderer alt fra lønn til tidligere lånehistorikk. Når du har en fast strøm av inntekter over lengre perioder vil dette vitne om at du har en solid privatøkonomi.

Videre vil de gjøre en vurdering av dine finansielle forpliktelser, ved å måle eiendeler opp mot gjeld. Sistnevnte inkluderer alt fra studielån til heftelser på biler og annen eiendom. Det er viktig å huske på at mange av disse opplysningene er offentlig tilgjengelige i Norge. Forbrukslån kommer samtidig uten sikkerhet, og det er nettopp derfor banken ønsker å sikre seg. Det er fullt mulig å inndrive krav uten sikkerhet, men det er likevel en god del vanskeligere.

En vurdering som benytter skjønn

Når du søker sitter ikke flere av bankens medlemmer sammen for å ta en beslutning på hvor renten burde ligge. I dag ligger den endelige beslutningen hos de man kaller finansielle rådgivere. Disse er vanlige ansatte som gjør vurderinger av alle typer lånesøknader. Rådgiverne bruker det som kalles «skjønn», og fastsetter renten basert på en individuell vurdering. Derfor er det mulig å ende opp med forskjellige renter dersom man søker to ganger. Rådgiveren vil vurdere en lang rekke andre faktorer før renten bestemmes, og disse skal vi snakke om her.

For det første vil de granske din betalingshistorikk. Har du hatt et betalingskort med kredittmuligheter vil dette kunne hjelpe deg. Bruker man et slikt kort vil man ha gjennomført et stort antall transaksjoner over en lang tidsperiode som kan spores. Banken bryr seg ikke om hva du kjøper og foretrekker av varer og tjenester. De fokuserer utelukkende på hvorvidt du har betalt regningene dine i tide, og om de kan stole på deg. Har du trukket et kort 10-15 ganger og betalt alle regninger i tide vil det kunne tale til din fordel og gi deg en lavere rente. Alt handler om risiko, og sikrere betalere vil dermed alltid oppnå en lavere rente. Dette er blant annet grunnen til at du ser forskjellen i rentene på Europeiske statsobligasjoner. Tyskland regnes som en av de aller sikreste betalerne og har derfor mye lavere renter enn andre land som Portugal, Hellas, Spania og Italia.

Andre faktorer

Banken vil legge inn alderen din i vurderingen. Undersøkelser vise at menn under 30 år i gjennomsnitt er dårligere betalere enn andre, og dermed kan dette ha litt å si for vurderingen. Videre vil de ta en titt på adressen din og sammenligne denne opp mot den gjennomsnittlige inntekten i området du bor. I tillegg vil de også i noen tilfeller kunne spørre deg om hvilken utdannelse du har og hvorvidt du har registrerte betalingsanmerkninger.

Det er mange faktorer i en slik vurdering som er ukjent for utenforstående. Alle bankene gjør sin egen individuelle vurdering og er dermed ikke bundet opp mot et fast avtaleverk. De siste årene har man sett en økning i bruken av kredittscore, som er et tall basert på kredittverdighet. Dette tallet øker desto bedre personlig økonomi man sitter med. Et tall i området 700 – 800 er å regne som svært godt, og noe som oftest gir deg muligheten til å ta opp et forbrukslån med lav rente.