Kriterier for å innvilget forbrukslån

For å få et forbrukslån innvilget er du nødt til å oppfylle visse kriterier. Disse vil vi her forklare i detalj. Les videre for lære mer om disse.

Krav til inntekt ved innvilget forbrukslån

definisjonDet første kriteriet som stilles er at man er i arbeid og har en inntekt man kan basere seg på. Dersom man får en fast sum utbetalt og har vært i arbeid over lengre tid vil dette tale til søkerens fordel. Långiver er opptatt av forutsigbarhet og ønsker låntakere med god betalingsevne. Derfor kan man si at dette kriterier handler om sikkerhet ved at man klarer å betale for seg. Som regel får man ikke innvilget et slikt lån dersom man er arbeidsledig og går på trygd. Dette handler ganske enkelt om mangelen på forutsigbarhet for långiveren.

Videre hjelper det å ha eiendeler tilgjengelig. Et lån til forbruk gis uten sikkerhet, og långiver tar derfor ikke pant i det man eier. Likevel hjelper det dersom man sitter på fast eiendom eller andre verdigjenstander. Dette viser långiver at søker er villig til å spare og at man har en solid økonomi. Selvfølgelig forutsetter dette at man selv eier gjenstanden, så det hjelper ikke å bo hjemme hos foreldrene sine. Utenom inntekt er det en del praktiske vilkår man burde være klar over, og den første handler om alder.

Krav til de som utsteder forbrukslån

sjekklisteAlle som søker om et slikt lån i Norge må ha fylt 18 år og være i myndig alder. Det finnes tilfeller hvor individer blir umyndiggjort og dette kan skyldes alt fra omsorgsforhold til psykiske problemer. Det er derfor viktig at de som søker er myndige og ikke omfattes av den norske vergeloven. Utenom dette er det viktig at søker ikke har noen registrerte betalingsanmerkninger. Dette oppstår i de tilfeller hvor søker ikke betaler tidlige lån og fordringer, og hvor kreditor ikke klarer å inndrive kravet. Den registreres av inkassoselskapet, og blir stående i 4 år før den slettes automatisk. I noen tilfeller kan den også bli stående lenger, eller medføre fengselsstraff dersom man skylder staten penger.

Långivere vil ikke akseptere søknader fra de som sitter med slike anmerkninger, og de kan i noen tilfeller kreve politiattest. Dette gjelder spesielt de tilfeller hvor det er snakk om store lånesummer. Utenom dette stilles det krav til långivere om at de følger det norske lovverket med tanke på inndriving og tilbørlig utlånspraksis. Långiver plikter å være varsom og ta hensyn til låntakeren. Hvis de burde ha forstått at låntaker ikke ville klare å betale tilbake, kan de i teorien bli stilt ansvarlig for dette. De plikter også å opplyse om en rekke forhold, og presentere produktet på en lettfattelig måte. Da det gjelder inndriving av krav stilles det en del krav. For eksempel er det strengt ulovlig å drive torpedovirksomhet. Det samme gjelder å ringe låntaker midt på natten eller å trakassere den som har lånt penger. Videre skal vi snakke om tilbakebetaling og krav til kontrakt.

Signering av forbrukslån

promo-customer-041214For at et forbrukslån skal være gyldig er man nødt til å signere en kontrakt med långiver. Begge parter må skrive under, og avtalen er å regne som juridisk bindende så fort dette har blitt gjort. I denne avtalen må det fremkomme lånesum, nedbetalingsperiode og informasjon om låntaker og långiver. Begge parter plikter å overholde denne avtalen. Långiver kan ikke endre rentene eller tilbakebetalingstiden, mens låntaker må betale tilbake pengene i tide og innen den fastsatte fristen.

For at et lån til forbrukslån skal innvilges er det også viktig at man oppretter en egen konto for tilbakebetaling. Til forskjell fra andre kredittinstrumenter får du ikke pengene tilgjengelig på et kort. Du får i stedet pengene utbetalt på en egen konto, og når lånet er ferdig tilbakebetalt vil denne som regel slettes. Man kan likevel ta ut pengene på et debetkort, eller velge å overføre de til en annen konto etter eget ønske.

Husk også at det ikke stilles noen vilkår om hva du benytter pengene til. Dette er forskjellig fra andre typer lån hvor du bindes til et fast formål, som for eksempel kjøp av bil eller bolig. Du får pengene utbetalt og har full råderett over hvordan de benyttes.