Kredittvurdering

Når du søker om forbrukslån vil banken gjennomføre en kredittvurdering. Lær mer om dette her og hva det innebærer.

Kredittvurdering og forbrukslån

sjekkliste-kredittvurdering

Banken sjekker alltid din betalingsevne

En kredittvurdering er en kompleks prosedyre banken gjennomfører for å vurdere din betalingsevne. Derfor er det smart og først forklare hvorfor en slik vurdering gjøres. Alle typer lån som innvilges i Norge handler i bunn og grunn om én enkelt ting, og det er tillit. Långivere ønsker å vite om de får pengene tilbake, og om du er et individ de kan stole på. Av den grunn velger de å gardere seg mot tap ved å gjøre grundige vurderinger på forhånd. En kredittvurdering er i grunn samlebetegnelsen for alt det arbeidet de gjør på forhånd. En hovedregel er at desto mer man ønsker å låne, desto grundigere blir vurderingen.

For det første handler kredittvurderingen om din betalingsevne, men tidligere historikk er også en viktig del av dette. Långiver vil sende en forespørsel til et av landets mange selskaper som utfører kredittsjekker. Disse vil pløye gjennom offentlige registre for å lete etter tidligere informasjon ved hjelp av ditt personnummer. Det er strenge regler for hvilken informasjon som kan lagres på navnet ditt, men det er likevel fullt mulig å spore en del informasjon. Dette inkluderer ting som inntekt, betalingsanmerkninger og eventuell kriminell bakgrunn.

Detaljer om hva som vurderes

Det første de vil ta en titt på er din gjeldsgrad. Dette er totale eiendeler delt på gjeld, og gir en prosentandel. Dersom du eier en bolig med nettoverdi på kr 1 000 000 og sitter med kr 500 000 i gjeld vil din gjeldsgrad være 50%. Deretter tar de en titt på tidligere historikk og hvorvidt du har en betalingsanmerkning. Når man ikke betaler regninger i tide og ignorerer de påfølgende kravene vil kreditor til slutt regne beløpet som tapt. De velger deretter å registrere en anmerkning på personen i et register som er tilgjengelig for landets långivere. På grunn av personvernregler må man selv gi långiver skriftlig tillatelse til å gjennomføre en slik vurdering før den kan gjennomføres. Dersom ingen anmerkninger er registrert går man videre til inntekten.

Långivere verdsetter de kundene som er i fast arbeid, og som har en stabil inntektshistorie. Som regel blir man bedt om å fremvise kopier av siste års selvangivelse i tillegg til de siste to måneders lønsslipper. Dette gjøres for at banken skal kunne danne seg et bilde av ditt inntektsmønster. Som hovedregel vil man aldri få innvilget forbrukslån dersom man ikke er i fast arbeid eller mottar sosialstønad uten egen inntekt. Alt handler om hvorvidt banken kan stole på individet og det er en ren forretningsmessig vurdering.

Andre aspekter ved forbrukslån

Har man fast inntekt og bolig er det mye høyere sjanse for å få lånet innvilget. Husk at banken ikke alltid vil kunne fatte den riktige beslutningen. Hva som menes med dette er følgende: Banken kan velge å akseptere et forbrukslån enda man i realiteten ikke greier å betjene lånet. Det er derfor svært viktig at man selv gjør en vurdering av sin egen økonomi på forhånd og er ærlig med seg selv.

Så hvordan får du en god kreditthistorie?

Det beste eksempelet på dette er de som betaler med kort på kreditt. Man betaler for utgiftene og betaler alt tilbake én gang i måneden. Dette vil bidra til å danne en kreditthistorie og gjør det mye lettere å få lån innvilget i ettertid. Her er det viktig å være smart med tanke på fremtidige lånesøknader. Skaffer du det et slikt betalingskort burde du derfor vurdere å ha det hos den samme banken du vanligvis benytter.

De kan på bakgrunn av dette danne seg et bedre bilde av deg og din kredittverdighet. En kredittvurdering dannes også på bakgrunn av det som kalles en kredittscore. Dette er et fastsatt tall som inkluderer flere variabler. I USA blir dette brukt i større grad enn Norge, men de siste årene har man sett en utvikling hvor norske långivere også velger å benytte dette. Desto høyere dette tallet er, desto bedre mulighet har man for å få et lån innvilget.