Kan jeg få refinansiering med betalingsanmerkning?

Mange spør seg om de kan få refinansiering av gjeld med betalingsanmerkning(er) stående i navnet sitt. Vi gir deg svaret.

Refinansiering med betalingsanmerkning

betalingsanmerkningI dag er det mange Nordmenn som har vansker med å holde oversikt over privatøkonomien. Et stort antall regninger må betales hver måned og man kan fort overse en av disse underveis. Før en betalingsanmerkning oppstår må kravet først ha vært sendt til inkasso med to purringer for manglende betaling. En betalingsanmerkning er i praksis en kreditors måte å opplyse andre kredittytere om manglende betaling. Kravet blir stående i 4 år, og på denne tiden er man utelukket fra omtrent alle typer lån og kredittinngåelse i Norge. Det finnes likevel et par unntak, og et av disse er refinansiering som vi skal snakke nærmere om i denne guiden.

Refinansiering brukes hyppig av de som befinner seg i et økonomisk uføre hvor månedlige betalinger overstiger inntekten. Målet er å senke den økonomiske belastningen ved å oppnå et lavere rentenivå hos den nye långiveren. Spørsmålet mange stiller seg er om de kan søke om refinansiering dersom de sitter med en betalingsanmerkning? Svaret er ja, men det er vanskelig å oppnå en slik løsning med mindre du oppfyller visse vilkår på forhånd.

Banker har en streng praksis for ikke å tilby lån til de som sitter med betalingsanmerkninger, og det gjelder i omtrent alle tilfeller. Refinansiering er derimot litt annerledes ettersom det innebærer nedbetaling av eksisterende gjeld og en mulig besparelse over tid. Banken tar i praksis over de økonomiske forpliktelsene dine, og du må deretter sørge for å betale de tilbake i tide. Grunnen til at bankene kan gi deg refinansiering med betalingsanmerkning har vi skrevet mer om nedenfor.

Husk også at du vil måtte legge frem en lang rekke dokumenter som redegjør for den situasjonen du har havnet i. Dette inkluderer kopier av alle fakturaer og krav du måtte sitte med på det tidspunktet du søker om refinansiering. For banken er det svært viktig at de mottar en komplett oversikt over din personlige økonomi, og en egen kundebehandler vil gå gjennom disse papirene på en detaljert måte.

Slik tenker bankene

I det månedlige budsjettet ditt sitter du med både inntekter og utgifter, og en betalingsanmerkning vil som regel oppstå dersom forholdet mellom disse er negativt over lang tid. La oss si at du betaler skyhøye renter på den eksisterende gjelden og dette er akkurat nok til å gjøre deg insolvent. Dersom bankene ser at en lavere rente gjør deg solvent i henhold til inntekten vil de kunne gi en refinansiering enda du sitter med betalingsanmerkning.

Hvilke banker som tilbyr dette varierer, og etter vår erfaring er det kun snakk om et mindre antall. Forholdet mellom gjeld og inntekt er det som spiller mest rolle i bankenes vurdering, men de vil også ta en titt på din kreditthistorie. La oss si at du har benyttet den samme banken i flere år, og har en sporbar betalingshistorie på kontoen. Banken vil da kunne ta en titt på denne historikken for å se om du har gjort opp tidligere regninger og lån i tide. Er svaret på dette ja, vil det tale til fordel for deg og den søknaden du har sendt inn.

Antallet betalingsanmerkninger vil også ha mye å si for hvorvidt søknaden innvilges. Har du mer enn én betalingsanmerkning vil du mest sannsynlig få refinansieringen innvilget da det vil skremme bort de aktuelle bankene. I et slikt tilfelle burde du nok heller vurdere å slå deg selv personlig konkurs som følge av den høye gjeldsbelastningen. Dette er siste utvei, og noe som absolutt ikke anbefales. Personlig konkurs kan sperre deg ute fra alle lånemarkeder i årevis, og det inkluderer alt fra forbrukslån til inngåelse av mobil abonnementer. Det er også en del typer lån som ikke slettes ved personlig konkurs, og blant disse finner man studiegjeld og utestående skatt til staten.

Disse vilkårene må du oppfylle

Det første vilkåret som må oppfylles handler om din privatøkonomi. Du må fremlegge bevis på at du er i fast arbeid, og har en stabil inntekt som strekker seg over tid. Vanligvis krever bankene kopier av dine to siste lønnsslipper, men du kan forvente at banken vil kreve mer informasjon dersom du har betalingsanmerkninger. Det andre handler om gjeldsgraden din og hvorvidt du disponerer eiendeler som kan omgjøres til kontanter.

La oss si at du har en bil med markedsverdi på kr 40 000, og at den er gjeldfri. Med andre ord er det ingen andre banker som sitter med en heftelse på kjøretøyet når du søker om refinansieringen. Ettersom bankene er ytterst varsomme med søkere som har betalingsanmerkning kan de komme til å kreve sikkerhet i bilen din før lånet utbetales. Dette kan skje på én av to måter hvor det første er et krav om at du selger bilen. Her vil banken be deg selge bilen på det åpne markedet og at du betaler hele summen tilbake på den gjelden du skylder.

Det andre alternativet er at banken oppretter et pantedokument på kjøretøyet som sikkerhet mot mislighold av gjelden. Overholder du ikke forpliktelsene dine ovenfor banken vil de derfor kunne selge kjøretøyet for å få tilbake noen av de pengene du skylder. Denne løsningen vil typisk benyttes i et tilfelle hvor du trenger bilen for å pendle til jobb slik at du kan opprettholde inntekten din.

Du burde også vurdere å skaffe en medlåntaker dersom du sitter med betalingsanmerkninger og søker refinansiering. Med denne løsningen vil én eller flere andre personer signere som ansvarlige på gjeldsdokumentet, og det gir banken bedre sikkerhet for at lånet innfris. Medlåntaker er faktisk et av de siste alternativene du har for å få lånet innvilget og det er viktig at du fører en åpen og ærlig dialog med banken omkring din personlige økonomi.

Dersom flere personer garanterer for lånet vil banken ha større sikkerhet for at pengene betales tilbake i tide samtidig som at rentenivået faller til akseptable nivåer. Desto lavere risiko banken tillegger søknaden din, jo lavere kostnad vil lånet bære gjennom løpetiden.