Vurdering av EkspressLånet

EkspressLån er et forbrukslån med maksgrense på kr 50 000. Det er enkelt å søke og lånet utstedes av EkspressBank Norge A/S.

pengiEff.rente 17,12% 15 000 o/1 år. tot.16 323

Pengi.no


  • Skreddersydde lån
  • Opptil 500 000 kr over 15 år
  • Velg det billigste lånet!

Høy lånesum!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr
Søk her!
Annonse

Litt om forbrukslånet

ekspresbankDet første man burde merke seg med dette produktet er de kravene som stilles til søkeren. Låntaker må ha fylt minst 18 år på søketidspunktet og denne aldersgrensen ligger lavere enn det som er vanlig på markedet. For det andre må man kunne vise til en årlig inntekt på minst kr 250 000 samt ikke ha noen betalingsanmerkninger registrert på navnet sitt. Den årlige inntekten baserer seg på siste års selvangivelse og det kan derfor være vanskelig for en 18 åring å oppfylle dette kravet. De fleste 17 åringer går i dag på skolen og har ikke tid og mulighet for å jobbe inn slike inntekter ved siden av utdannelsen sin. Likevel er det absolutt mulig for unge mennesker å dra nytte av produktet så fremt de oppfyller vilkårene.

Forbrukslånet har en maks lånegrense på kr 50 000, og dette er 1/10 av det maksimale beløpet visse andre banker i Norge kan tilby. Lånebeløpet holder likevel til å dekke de fleste hverdagslige kostnader, og kan derfor ikke regnes som et dårlig produkt. Til gjengjeld kan du også velge å låne så lite som kr 5 000, og det gir deg som kunde økt fleksibilitet i hverdagen. Har du en utgift som beløper seg til kr 5 000 er det nemlig sløsing av penger å låne mer penger enn det er behov for.

EkspressBank skiller seg ut i mengden på bakgrunn av én spesifikk ting. Rentenivået de tilbyr sine kunder er konstant og varierer ikke i henhold til søkerens betalingsevne. Skal man tro informasjonen listet på nettsiden er hvertfall dette inntrykket man sitter igjen med. Her kan man lese at «alle behandles likt- ingen får bedre rentevilkår enn deg». Vi tolker dette i retning at alle kunder som får en søknad godkjent ender opp med å betale det samme rentenivået på sitt forbrukslån.

Vi lyktes ikke å finne noen informasjon om de rentene selskapet tilbyr på forbrukslån utenom de eksemplene som står listet på siden. Det er velkjent at rentene kan variere i henhold til betalingsevne hos de fleste banker, men dette gjelder tilsynelatende ikke hos Ekspress Bank. Her velger man som kunde å låne kr 50 000 med en nedbetaling på 2 år. I lånekalkulatoren opererer banken kun med antall måneder, og det kan virke litt forvirrende på kunden. I et slikt tilfelle er den effektive renten fastsatt til 18,29% over lånets levetid, og du ender opp med å betale totalt kr 60 000, hvor dette også inkluderer grunnsummen på lånet. I den effektive renten er det inkludert utgifter til etablering av lånet og et månedlig termingebyr.

Les videre for å lære mer om selve søkeprosessen og hvordan du kan benytte forbrukslånet på en effektiv måte.

pengiEff.rente 17,12% 15 000 o/1 år. tot.16 323

Pengi.no


  • Skreddersydde lån
  • Opptil 500 000 kr over 15 år
  • Velg det billigste lånet!

Høy lånesum!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr
Søk her!
Annonse

Slik skaffer du Ekspress Kreditt

Søknadssiden til Ekspress Bank

Søknadssiden til Ekspress Bank

Før vi går i detalj om selve søkeprosessen er det viktig å skaffe seg et klarere bilde av hvilke krav som stilles. EkspressBank er som sagt opptatt av risiko ved inngåelse av avtale om forbrukslån, og de vil derfor kreve en del dokumentasjon på forhånd. Er du ordinær lønnsmottaker vil du måtte fremskaffe kopier av dine to siste lønnsslipper samt siste års selvangivelse. Lønnsslippene benyttes for å bekrefte at du som kunde har en fast og stabil inntekt som strekker seg over tid. Selvangivelsen benyttes derimot til å sjekke siste års inntekt og sammenligne denne mot den lønnen du mottar på gjeldende tidspunkt. I tillegg gir selvangivelsen et klarere bilde av søkerens generelle økonomiske livssituasjon da den inkluderer gjeld, renter og skatteligning.

Når du skal søke om lånet må du først fylle inn ønsket lånesum på forsiden. Her legger du også inn hvor mange måneder du ønsker at lånet skal strekke seg over. Den maksimale tilgjengelige tidsperioden er satt til 72 måneder, som er lik 6 år. Når du er ferdig med dette klikker du deg videre og ender opp på en side hvor du blir bedt om å fylle inn mer personinformasjon. Her må du oppgi personnummer, navn, epost, mobilnummer, adresse og hvor mange år du har bodd på samme sted. Etter dette sendes du videre til steg 3.

Her blir du bedt om å oppgi en rekke detaljer om din personlige økonomi. Dette inkluderer informasjon om inntekt, arbeidsgiveren din og hvor lenge du har stått i arbeid. Gjeldssituasjonen er også en viktig del av denne vurderingen. Du må liste opp alle de økonomiske forpliktelser du sitter med for øyeblikket, og hvilke selskaper/personer du skylder penger. Det er viktig at du er så ærlig og nøyaktig som mulig da selskapet har egne metoder for å verifisere den informasjonen som oppgis.

Du kan også vurdere å benytte dette forbrukslånet til refinansiering av eksisterende gjeldsposter. Dersom du sliter med å betale dyr smågjeld kan det være en lur idé å søke om denne typen refinansiering gjennom EkspressBank. For eksempel vil du kunne spare store summer dersom du senker den effektive renten med 5-10%, og spesielt i de tilfeller hvor du har en betydelig lånesum utestående.

Les videre for å lære mer om EkspressBank og hvordan vi vurderer denne tjenesten totalt sett.

Oppsummering av EkspressBank

Med et lavt tilgjengelig lånebeløp er ikke Ekspress Kreditt et forbrukslån man burde benytte dersom man har behov for høye lånesummer. Derimot er det et produkt som passer for kjøp av mindre kostbare varer og tjenester og det kan fungere som en gunstig mellomfinansiering i den økonomiske hverdagen. Den første ulempen er den lave lånesummen, og den andre gjelder hvordan nedbetalingsperioden er listet. Ved å benytte måneder framfor år kan det til tider være vanskelig for kunden å skaffe seg et bilde av tiden man har tilgjengelig for tilbakebetaling. Vi mener derfor at kundene ville se seg fortjent med å benytte en løsning hvor nedbetalingsperioden står listet i antall år.

Ellers har vi merket oss to spesifikke fordeler med lånet som burde fremheves. For det første har du muligheten til å låne et beløp så lavt som kr 5 000, og det gir kunden økt fleksibilitet med tanke på de utgiftene som lånet skal dekke. Det er som sagt lite hensiktsmessig å låne kr 20 000 dersom man kun behøver kr 5 000, og dette er en fordel som burde fremheves med Ekspress Lånet. Den siste fordelen er at ingen kunder blir forskjellsbehandlet med tanke på rentenivå. Som kunde er det derfor enklere å gjøre beregninger på forhånd i henhold til hvilke månedlige utgifter man må betale. Det hjelper trekke opp vurderingen av finansieringsproduktet. Du har også muligheten til å tegne en egen betalingsforsikring. Her blir det lagt inn en ekstra kostnad hver måned i bytte mot en forsikring som dekker sykdom, tap av arbeid og uførhet.

EkspressBank henter sin inspirasjon fra Danmark hvor banken ble grunnlagt i 1987. Banken er et resultat av samarbeidet mellom Handelsbanken og Dansk Supermarked. Filosofien til selskapet bygger på tilbud av nye ideer og løsninger, og å være en bank i stadig utvikling. Sett fra et forbrukerperspektiv er dette også en svært sikker bank å benytte. Banken står registrert hos det norske Finanstilsynet, og må derfor oppfylle de samme strenge krav til forretningsdrift som andre norske banker. På hjemmesiden kan man også lese at banken årlig mottar mer enn 400 000 søknader fra kunder bosatt i Danmark og Norge. Dette er et betydelig antall søknader sett i norsk målestokk.

Det er forøvrig enkelt å komme i kontakt med kundeservice hvor du kan benytte deg av tre valg. Det første er å ringe selskapet på telefon 815 45 300 alle hverdager mellom 09.00 og 18.00. Utenom dette kan du velge å sende inn en forespørsel ved hjelp av en egen epost klient på hjemmesiden. Her fyller du ut din egen kontaktadresse sammen med informasjon om hva henvendelsen gjelder. En kundebehandler hos banken vil deretter ta kontakt så fort som mulig, og du kan velge mellom å bli kontaktet enten per epost eller telefon.

Kanskje mest spennende er muligheten for å chatte med en kundebehandler i nåtid. Dette er en løsning som svært få banker i Norden kan vise til, og det gir deg som kunde muligheten til å ta kontakt på en enkel og forståelig måte. Har du spørsmål relatert til et eksisterende forbrukslån eller andre produkter som banken tilbyr kan du åpne chattevinduet og snakke direkte med bankens ansatte.

pengiEff.rente 17,12% 15 000 o/1 år. tot.16 323

Pengi.no


  • Skreddersydde lån
  • Opptil 500 000 kr over 15 år
  • Velg det billigste lånet!

Høy lånesum!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr
Søk her!
Annonse