Collectorlånet gir deg økonomisk frihet

collectorlånet-toppCollectorlånet er et forbrukslån som utstedes gjennom Collector Bank. Lånet passer for de som trenger ekstra penger på kort tid.

Lån fra Collector

Lån fra Collector


  • Aldersgrense: 20 år
  • Nedbetalingstid: inntil 10 år.
  • Eff. rente: 5,90 - 15,90%

Svar på få minutter!

Lån 20 000 kr til 100 000 kr
Søk her!
Annonse

Litt om lånet

collector-forbrukslan2Før man kan søke om Collectorlånet er det viktig å oppfylle de kravene som banken stiller. For det første må man ha fylt 20 år på søketidspunktet, og kan ikke ha noen betalingsanmerkninger eller inkassosaker utestående. I tillegg må du kunne dokumentere en årlig inntekt på minimum kr 100 000 samt være folkeregistrert i Norge. Disse vilkårene ligger omtrent på lik linje med det man finner hos andre banker, enda aldersgrensen er satt litt høyere.

Den maksimale summen tilgjengelig med forbrukslånet er kr 100 000, og du må minst låne kr 20 000. Disse summene er ikke særlig gunstige sammenlignet med andre alternativer på markedet. En av nøklene med slike lån er muligheten for å tilpasse lånesummen etter sitt eget unike behov. Skal man kjøpe en feriereise for kr 10 000 trenger man tross alt ikke å låne kr 20 000. Det samme gjelder med dyre produkter, hvor det kan være greit å ha tilgang på en høyere sum enn kr 100 000. Likevel gir dette en relativt god fleksibilitet, og lånet burde derfor ikke avskrives av den grunn.

Rentenivået hos Collector Bank varierer i henhold til kundens betalingsevne. Ganske enkelt vil banken gjøre en undersøkelse og kredittsjekk av kunden. Her vil de hente inn informasjon om inntekt, gjeld, bosituasjon og mye annet. Alle disse faktorene hjelper banken bestemme hvilken risiko de løper ved å utstede et lån til søkeren. I prinsippet vil økt risiko ved utlån medføre høyere renter, da dette er ment å dekke inn det mulige tapet banken kan risikere. Dette betyr heldigvis at kunder med utmerket betalingsevne og stabil inntekt har muligheten til å oppnå svært gode rentenivåer på sine lån.

Når du skal søke er det vanlig at Collector Bank vil kreve dokumentasjon som beviser inntekt og gjeld. Førstnevnte skjer vanligvis ved at man sender inn to kopier av de siste lønnsslippene sine. I tillegg må man sende inn en kopi av siste års selvangivelse. Sistnevnte dokument inneholder en rekke viktige opplysninger om kundens private økonomi. Her står det detaljerte opplysninger om forrige års inntekt, samlet gjeld, rentefradrag og mye annet. På bakgrunn av dette er det enklere for banken å kontrollere at kundens opplysninger stemmer. Det vil også gjennomføres en såkalt kredittsjekk av søkeren. Dette er en metode hvor et tredjepartselskap søker gjennom landets registre for å lete etter betalingsanmerkninger og potensielle inkassosaker.

Vi forsetter neste avsnitt med å snakke om hvordan du søker om et forbrukslån hos Collector Bank.

Slik søker du om Collectorlånet

Skjermbilde fra Collectorlånet

Skjermbilde fra Collectorlånet

Å søke om et forbrukslån kan være en strevsom prosess som det tar lang tid å gjennomføre i visse tilfeller. Heldigvis har Collector Bank et oppsett som forenkler denne prosessen, og det er enkelt å legge inn den nødvendige informasjonen. Man burde begynne med å benytte den elektroniske lånekalkulatoren på selskapets hjemmeside. Her legger man inn ønsket lånesum og nedbetalingstid, og får et månedlig anslag i retur. Det er svært enkelt å benytte, og det månedlige anslaget gjør det enklere å planlegge det framtidige budsjettet.

CollectorLånet har renter som ligger midt på treet sammenlignet med andre konkurrerende forbrukslån. Som sagt vil den endelige effektive renten avhenge av søkerens betalingsevne, men det finnes billigere lån tilgjengelig i dagens marked. Som et eksempel på kostnaden relatert til lånet har vi satt inn det regnestykket som banken selv opererer med. Her velger kunden å låne kr 65 000 over en periode på 5 år. Det tilkommer et gebyr for etablering på kr 750 og en månedlig terminkostnad på kr 50. Sammen med en nominell rente på 16,25% sørger dette for at den effektive renten stiger til 19,82%.

Dette medfører at man betaler totalt kr 99 458, og denne summen inkluderer det opprinnelige lånebeløpet. Isolerer vi disse numrene kan man lese hvor mye man betaler månedlig og årlig for å låne kr 65 000 over en periode på 5 år. Selve rentekostnaden tilsvarer kr 34 458 (99 458 – 65 000), og det resulterer i en årlig kostnad på kr 6 891. Deler du igjen dette på 12 får du den månedlige rentekostnaden som beløper seg til kr 574,3. Med andre ord betaler du knapt kr 600 hver måned for å låne kr 65 000 over en 5 års periode. Husk at du også må nedbetale selve lånet, og at dette vil føre til en høyere månedlig sum. Basert på det tidligere nevnte regnestykket vil du ende opp med å betale totalt kr 1 658 i månedlige termingebyr.

Dette lånet kan også benyttes til refinansiering av den eksisterende gjelden du måtte sitte med. Et forbrukslån er mer enn det øyet kan se, og stadig flere Nordmenn velger å slette dyr gammel gjeld til fordel for et større forbrukslån. Sitter du med dyr gjeld relatert til kredittkort, varefinansiering og andre utgifter burde du vurdere refinansiering. Her er det mulig å spare mye penger dersom forholdene ligger til rette. For eksempel vil banken ikke nødvendigvis avslå søknaden din dersom du har havnet i et økonomisk uføre grunnet disse regningene. Det viktigste for banken er å kunne verifisere at du er i stand til å betale regningene dine dersom du blir tilbud et lavere og mer realistisk rentenivå.

Lån fra Collector

Lån fra Collector


  • Aldersgrense: 20 år
  • Nedbetalingstid: inntil 10 år.
  • Eff. rente: 5,90 - 15,90%

Svar på få minutter!

Lån 20 000 kr til 100 000 kr
Søk her!
Annonse

Litt om Collector Bank

Navnet Collector betyr på Engelsk «innsamler», og er ment å referere til innkreving av penger og utestående fordringer. Banken har sitt hovedsete I Gøteborg, Sverige og ble grunnlagt av de to svenskene Lena Apler og Johan Möller. Selskapets overordnede mål har vært å tilby finansrelaterte tjenester til både forbrukere og bedrifter i Sverige. Som en naturlig del av dette har de også mye virksomhet relatert til inkassodrift, varefinansiering og utlån av penger.

CollectorLånet er et forbrukslån som ble lansert i Norge for noen få år siden. Som en svensk bank var Collector nødt til å søke tillatelse fra det norske Finanstilsynet før de kunne begynne å tilby sine tjenester i landet. Som kunde hos Collector Bank kan du være forsikret at dine rettigheter blir ivaretatt, samt at spørsmål besvares innen rimelig tid. Mange Nordmenn kvier seg for å låne penger fra utenlandskregistrerte banker, men det er i prinsippet ingen grunn til å la være å gjøre dette. Det eneste man burde huske på som norsk kunde er at innskuddsgarantien i Sverige ligger en del lavere enn den norske. I skrivende stund vil det svenske sikringsfondet dekke inntil kr 600 000 svenske kroner av ditt innskudd dersom banken skulle få likviditetsproblemer.

Collector sin hjemmeside er relativt enkel å benytte, men det kan være forvirrende at nettadressen er svenskregistrert. Informasjonen tilbys likevel på norsk, som er viktig for landets kunder. De tilbyr også en spennende betalingsforsikring, som gjør det tryggere å ta opp lån hos banken. Her betaler du en liten månedlig sum i bytte mot økt sikkerhet i hverdagen. Denne forsikringen er ment å dekke plutselige uhell eller sykdom som gjør deg ute av stand til å betale lånet innen fastsatte frister. Blir du arbeidsledig vil forsikringen også være gyldig, så fremt du ikke visste om noen potensielle nedbemanninger på forhånd.

Å søke om et forbrukslån hos Collector Bank er relativt enkelt. Du må legge inn personnummer, navn, adresse og annen kontaktinformasjon. Dette står i samsvar med praksis man finner hos alle andre banker i Norge. Utenom dette vil de også stille noen spørsmål relatert til din månedlige inntekt, arbeidsgiver og hvorvidt du er norsk statsborger. Uheldigvis fant vi ikke noe informasjon om Bank-ID og hvorvidt du kan signere lånepapirene på denne måten. Dette er en elektronisk løsning som lar deg identifisere deg selv på nett slik at papirene ikke må sendes gjennom posten. Med en Bank-ID sparer man mye ekstra tid, og dette er ofte en fordel med forbrukslån. De fleste har et ønske om at pengene skal utbetales så raskt som mulig, og derfor savner vi litt en slik løsning hos Collector Bank.

Ellers har siden listet opp en del nyttig informasjon relatert til inngåelse av et forbrukslån. For eksempel kan du lese om dine rettigheter relatert til tidlig nedbetaling av utestående lånesum. I Norge har du nemlig rett til å betale tilbake lånet før forfall uten å bli belastet for ekstrakostnader. I tillegg burde du merke deg muligheten for å inkludere en medsøker på forbrukslånet. Dette er en løsning som støttes av Collector Bank og du kan ende opp med å betale en betydelig lavere rentesum hver måned. Her vil nemlig banken føle seg tryggere på at lånet betales tilbake som følge av at flere personer står oppført som garantist. Les mer om Collector Bank her.

Lån fra Collector

Lån fra Collector


  • Aldersgrense: 20 år
  • Nedbetalingstid: inntil 10 år.
  • Eff. rente: 5,90 - 15,90%

Svar på få minutter!

Lån 20 000 kr til 100 000 kr
Søk her!
Annonse