En guide til å låne penger

Når du skal låne penger har du flere alternativer å velge mellom. Vi viser deg hvilke valg du burde ta og hvordan du sparer penger.

Tilbud på lån fra nova finansEff. rente 15,8%, 65.000 kr. over 5 år, etablering 950,-, Totalt: 92.354 kr.

Lån fra Nova Finans


  • Uforpliktende og gratis
  • Lånebeløp: 5 000 – 500 000
  • Få tilbud om lån av flere banker

Enkelt skjema!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr Søk her!
Annonse

Velg riktig type lån

Lånetilbydere

Låne penger

Du har bestemt deg for å låne penger, men vet ikke hvilket valg som er best. Hvis dette høres kjent ut står du i samme posisjon som et stort antall andre Nordmenn. Hvilket lån som passer deg best handler i stor grad om hva du ønsker å kjøpe eller finansiere. Noen ønsker penger til oppussing av hjemmet mens andre skal ha et lån for kjøp av spesifikke varer slik som bil, båt og hus. Det finnes i hovedsak to typer lån i Norge, og disse skiller seg ved å være enten sikret eller usikret.

Med et sikret lån kreves det sikkerhet(eller pant) i et spesifikt formuesobjekt. Dette objektet kan selges dersom låntaker ikke innfrir sine forpliktelser ovenfor banken ved at betalingen forfaller. Typiske eksempler på dette er billån, hvor bilen kan inndras dersom betalingene uteblir. Et sikret lån kommer med en lav effektiv rente ettersom banken kan inndra eiendelen. Det kan nok ikke regnes som en ulempe at inndragning lar seg muliggjøre med et sikret lån, men det finnes fortsatt et stort problem med denne løsningen.

Ettersom et sikret lån krever pant i et spesifikt objekt vil det ikke være mulig å låne penger til formål utenfor dette. Litt enklere forklart vil du ikke kunne ta opp et sikret lån på kjøp av feriereiser eller oppussing av huset. Alternativet ville da vært at banken inndro ferieminnene dine eller brøt opp flisene på det nye badet ditt. Det henger tross alt ikke på grei, og er derfor hovedgrunnen til at usikrede lån har blitt såpass populære i Norge.

Når du skal låne penger er det viktig at du først bestemmer hva pengene skal gå til. Ønsker du å bruke pengene på kjøp av varer og tjenester som ikke har fysisk verdi burde du vurdere et usikret lån fra en av landets banker. Fordelene med dette er nettopp at du kan bruke pengene på hva enn du selv ønsker, og vi viser deg hvilke alternativer du har å velge mellom i et slikt tilfelle.

Usikrede forbrukslån

I Norge er usikrede lån best kjent som et forbrukslån, og de utbetales uten noen krav til sikkerhet i eksisterende eiendeler. For de som ønsker å låne penger er dette et av de desidert mest populære alternativene, og det åpner opp for muligheter man ikke tidligere hadde. Her kan du låne penger til å kjøpe feriereise for deg og hele familien, nye klær, kjøp av sofa eller hva enn du selv ønsker.

Å låne penger med et usikret lån er også relativt enkelt. I dag finnes det banker som gir deg effektive renter under 10% dersom du oppfyller visse vilkår på forhånd. Et eksempel på dette er OPP Finans, som utbetaler inntil kr 500 000 med en nedbetaling på 15 år. Hos banken blir man belønnet dersom man kan vise til en stabil inntekt og lav gjeldsgrad. Gjeldsgraden refererer til forholdet mellom inntekt og de fordringene du sitter med til enhver tid. Her er det også et intrikat forhold mellom usikrede og sikrede lån, ettersom boliglån kan føre til en elendig gjeldsgrad i de aller fleste tilfller. Disse lånene vil vanligvis utelukkes i beregningen ettersom de er sikret i en fysisk eiendel. Dette ville vært upraktisk å inkludere lån på en eiendel som allerede har en verdi. I realiteten skylder man jo ikke et netto beløp på boligen ettersom de kan selges for å innfri lånet. Bankene er mest opptatt av hvor mye man sitter med i usikrede lån, og hvorvidt dette vil medføre problemer med å tilbakebetale det nye lånet.

OPP Finans Eff. 18,35%, 65 000,- o/5 år.Kost 32 784,- Totalt 97 784 kr.

OPP Finans


  • God minimumsrente
  • Tilbyr refinansiering
  • Mulighet for lang nedbetalingstid

Lav nominell rente

Lån 10 000 kr til 350 000 kr
Søk her!
Annonse

Et forbrukslån uten sikkerhet er en gunstig måte å låne penger på, ettersom det gir deg økt handlekraft og frihet i hverdagen. Bankene legger seg ikke opp i hva du benytter pengene til og du har også en del rettigheter det er verdt å legge merke til. For eksempel har du som lånekunde i Norge rett til å betale tilbake lånet før forfallsdatoen. Hva betyr det i praksis? Si at du får utbetalt et forbrukslån på kr 50 000 fra Opp Finans med en nedbetalingsperiode på 5 år, og påfølgende rentekostnader. Desto lenger tid lånet strekker seg over, jo dyrere blir det.

La oss da si at du plutselig får utbetalt en større sum med penger og ønsker å innfri lånet før det forfaller. Da kan du gjøre dette uten at banken har lov til å legge på ekstra kostnader underveis. Si at du gjør dette tre år etter at lånet innvilges og at det fortsatt gjenstår 2 år før lånet skal innfris. Da vil du i prinsippet ha kunnet spart inn renter for de siste to årene. Du har også en egen angrerett du burde gjøre deg kjent med.

Inntil 2 uker etter at forbrukslån har blitt innvilget har du rett til å sende inn et angrerettskjema. Banken plikter da å slette lånet fra sine registre såfremt du betaler tilbake pengene i tide. Det er mulig at du blir belastet med de nominelle rentene som banken tapte på det tidspunktet pengene stod på din konto. Dette beløpet vil likevel være minimalt sett i en større sammenheng. Her har banken også plikt til å betale tilbake både etableringsgebyret samt eventuelle termingebyr.

Andre aspekter å tenke på

Når du skal låne penger kan det også være smart å bruke en lånemegler. En megler er et selskap som videreformidler søknaden din til en lang rekke banker med mål om å oppnå best mulig renter. Det kan sammenlignes med en auksjon hvor bankene kriger om å skaffe deg som ny kunde. Det er naturligvis en større mulighet for å oppnå bedre vilkår dersom du søker hos 15 banker sammenlignet med én.

Tilbud på lån fra nova finansEff. rente 15,8%, 65.000 kr. over 5 år, etablering 950,-, Totalt: 92.354 kr.

Lån fra Nova Finans


  • Uforpliktende og gratis
  • Lånebeløp: 5 000 – 500 000
  • Få tilbud om lån av flere banker

Enkelt skjema!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr Søk her!
Annonse

En populær lånemegler i dagens marked heter Finansiering24, og de tilbyr et gratis, trygt og uforpliktende tilbud på forbrukslån. Du kan også velge å benytte selskapet Finanshjelpen Pluss, hvor du kan få et lån på inntil kr 400 000. Dette gir deg økonomisk handlerom til å oppfylle de drømmer og ønsker du måtte sitte med. Fordelen med disse løsningene er også den tiden du sparer på søknaden. Å sende inn en søknad om forbrukslån tar ofte lang tid, og det er mye informasjon som må fylles inn. Ved å benytte en slik megler trenger du kun å gjøre ferdig én søknad som deretter sendes inn til en lang rekke banker.

Du burde også vurdere muligheten for å benytte en medsøker underveis. Dette er en løsning hvor du og en annen person søker om lånet samtidig med den fordelen at rentenivået faller nedover. Med en slik løsning er det mulig å oppnå lavere renter på lånet samtidig som du sprer risikoen. En løsning med et en medlånsøker passer best i de tilfeller hvor du søker om et lån til å betale for noe som flere skal benytte seg av. Grunnen til at rentene faller er bankens minskede risiko som følge av at flere personer står ansvarlig for nedbetalingen.

Et eksempel på dette er en feriereise for deg og familien, hvor både du og partneren din kan ta den risikoen som medfølger. Et annet eksempel er oppussing av hjemmet hvor alle de som har glede av det blir med og signerer på lånepapirene. Dette passer bra i et tilfelle hvor man bor i en generasjonsbolig og deler huset med andre familiemedlemmer. Barn kan naturligvis ikke signere på disse papirene og det er heller ikke vær hensikt å promotere dette.