Trenger du penger raskt? Lån penger hos Credento

Credento har spesialisert seg på tilbud av små lån til norske forbrukere. Lån inntil kr 40 000 med en nedbetaling over maks 5 år.

Lån fra ZmartaEks. 65000 o/5år 16,6%, etabl.geb.950, Totalt 93730

Zmarta lånemegler


  • Aldersgrense: 18 år
  • Trygg og god oppfølging
  • Låneagent som innhenter tilbud

Lån på anbud!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr
Søk her!
Annonse

Forbrukslån hos Credento

credentoCredento er et datterselskap av svenske TF Bank. Morselskapet ble grunnlagt i 1987, men Credento har kun vært på det norske markedet i en kortere periode. De tilbyr kun forbrukslån i skrivende stund, men det antas at virksomheten utvides de neste årene. Selskapet markedsfører seg med slagordet «små lån, store muligheter» og har et fokus på finansiering av mindre kostbare produkter. Små lån stemmer godt med virkeligheten da man kun har mulighet til å låne mellom kr 1 000 og kr 40 000 med en maksimal nedbetalingstid på 5 år. Disse vilkårene er ikke mye å juble for sett i sammenheng med konkurrerende tilbud på markedet. For å forstå hvorfor Credento har en lav lånesum og nedbetalingstid må man ta en titt på forholdet mellom risiko og utlånsmengde.

Når selskaper låner ut penger vil det alltid være svinn, og tilfeller hvor de ikke får pengene sine tilbake. Som et lite og ungt selskap er de avhengig av å holde denne prosentandelen så lav som mulig. Når man snakker om tap på forbrukslån refereres dette ofte til som mislighold, og betyr ganske enkelt at låntaker ikke gjør opp for seg. Ved å låne ut mindre summer penger med en kortere tilbakebetaling blir selskapet skjermet fra mye av risikoen med mislighold. Enda de to vilkårene er mye dårligere enn hva man finner andre steder har selskapets lånetilbud én spesiell fordel som burde fremheves.

Hos Credento har de en filosofi om å kunne tilby kundene sine et lettfattelig låneprodukt uten store ekstrakostnader. Enklere forklart krever de ingen ekstra avgifter i form av etablerings og termingebyr som er vanlig hos de fleste banker. Når kunden låner penger kan det ofte være forvirrende å skille mellom den nominelle og effektive renten. Dette skyldes at det tilkommer ekstrakostnader underveis som endrer lånekostnaden. Hos Credento trenger du ikke uroe deg for dette, og du får kun én kostnad å forholde det til, som er selve rentenivået på lånet. Det finnes likevel noen unntak for dette, og du må for eksempel betale en avgift på kr 65 dersom innbetalingen av utestående beløp er forsinket.

Vi har valgt å sette opp et kort eksempel for låneopptak hos Credento, og hvor mye du må forvente å betale som kunde. Låner man kr 10 000 med en løpetid på 5 år vil man måtte betale en nominell rente på 26,40%. Da det ikke tilkommer gebyr per termin og for etablering vil kostnaden være tilnærmet den samme. Her ender du opp med å betale et månedlig avdrag på kr 303, og den effektive renten er 29,84%. Det er viktig å merke seg at selskapet benytter en nominell rente for sine lån. Det betyr at du betaler en fast sum med penger hver måned over lånets løpetid. Her vil summen som går til renter være større i begynnelsen, men dreie over til en nedbetaling av selve lånet etter en viss tid. For å lære mer om kostnadene burde du benytte kalkulatoren på selskapets hjemmeside. Her kan du legge inn ønsket lånebeløp og nedbetalingstid og deretter lese av den estimerte månedlige nedbetalingen. Dette gjør det enklere for deg som kunde å planlegge hvilke kostnader du får ved låneopptak.

Når du søker om lån vil du motta et rekommandert brev fra selskapet. Dette gjøres ettersom du må vise legitimasjon i det du henter ut lånesøknaden på postkontoret. Etter å ha fylt ut søknaden sender du den tilbake til selskapets hovedkontor i Halden. Denne prosessen tar typisk 5-6 dager å gjennomføre, og er ikke like gunstig som en elektronisk signatur. Credento tilbyr ikke andre typer lån, men vi skal snakke litt mer om vilkårene du gis som kunde.

Vilkår ved lån hos Credento

Det er viktig å merke seg at renten hos Credento er flytende og at den følger sentralbankens rentesetting. Det betyr at lånets renter kan enten stige eller falle i takt med sentralbankens foliorente. De siste årene har rentene vært kunstig lave i Norge, og det er sannsynlig at vi vil oppleve en renteøkning i nær framtid. Hvis renten stiger på lånet vil ikke den månedlige betaling øke, men nedbetalingstiden kan bli oppjustert. Når du søker om lån vil selskapet gjennomføre en kredittsjekk for å danne seg et bilde av din betalingsevne. Det er viktig at du har en fast inntekt og ingen betalingsanmerkninger registrert på navnet ditt. Vanlig prosedyre ved søknad om slike lån er å kreve kopi av de to siste måneders lønnsslipper, samt forrige års selvangivelse.

I tillegg tilbyr selskapet en gunstig betalingsutsettelse for de som ønsker det. Har du betalt tilbake det du skylder fire måneder på rad kan du få utsette betalingen med én måned. Ettersom et år har 12 måneder betyr dette at du kan utsette betalingen to ganger hvert år. Dette alternativet er gunstig da man lett kan havne i en situasjon hvor det er greit å stå over betalingen. Når du får en betalingsutsettelse innvilget vil renten for denne perioden legges til lånet samtidig som løpetiden justeres opp.

Rentenivået hos Credento ligger en del høyere enn hva man finner hos de fleste andre aktører på markedet. I praksis ligger rentene omtrent på samme nivå som vanlige kredittkort, enda vilkårene for tilbakebetaling er bedre. I dag opererer mange selskaper med effektive renter under 15% på sine forbrukslån. Hos Credento vil du til gjengjeld måtte betale inntil dobbelt så mye på lånet, og dette trekker ned noe av verdien av lånet. Det er også viktig å merke seg at rentene kan justeres ned dersom du har en solid privatøkonomi og fast inntekt. Selskapet er villig til å lempe på sine vilkår dersom du ansees som en sikker betaler med lav risiko. Det er et forhold mellom renter og risiko, hvor disse stiger i takt med hverandre.

Informasjon om Credento

Selskapet er registrert i Norge og underlagt Finanstilsynet grunnet sin utlånsvirksomhet. Credento er kun et merkenavn og selskapet som står bak er TF Bank med hovedkontor i Halden. Organisasjonsnummeret er 5561581041 og banken bedriver samme type utlånsvirksomhet i Sverige. TF Bank ble grunnlagt i 1987 og startet opprinnelig med varefinansiering og generelle utlånstjenester. I 1999 valgte de å utvide sin virksomhet til Finland hvor de tilbød sine kunder finansiering på postordresalg og private lån.

TF Bank valgte å gå inn i både det norske og danske markedet i 2004, og gjennom denne virksomheten oppstod Credento. TF Bank deler sin virksomhet opp i tre deler gjennom alle sine datterselskaper. Den første er varefinansiering ved handel på internett, hvor de gir kundene utsatt betaling på sine kjøp. Her påtar selskapet seg risikoen ved utlån i bytte mot en prosentandel av salget hos selskapet. Den neste kategorien er tilbud av private sparekontoer. Med virksomhet i Polen, Estland, Norge, Finland, Sverige og Danmark har selskapet en sterk tilstedeværelse i Nord Europa. Av den grunn har de i skrivende stund innskudd og utlån som overstiger 1,4 Milliarder Svenske Kroner. Den siste typen virksomhet er utlån av penger til privatpersoner, hvor Credento spiller en rolle i dette.

TF Bank kan også vise til en solid finansiell posisjon ved begynnelsen av år 2015. I selskapets regnskaper kan man lese at inntekter fra utlånsvirksomheten har steget jevnt de siste årene, og i 2014 hadde selskapet alene et årsresultat på 127 MSEK (Millioner Svenske Kroner). Her er det også viktig å merke seg kapitaldekningen som ligger på 13,3%. Dette er andelen kontanter selskapet sitter på for å møte sine umiddelbare finansielle forpliktelser. For å forstå kapitaldekning burde man først vite hvordan banker tjener sine penger. Når man setter inn penger i TF Bank vil det som regel bli stående på konto over lenger tid. Selskapet velger å låne ut deler av disse pengene til andre kunder i bytte mot renteinntekter på lånene. Utlånene blir bokført som verdier, men står ikke tilgjengelige for umiddelbar tilbakebetaling. Dersom alle kundene hadde krevd innskuddene tilbake umiddelbart ville banken derfor ikke ha klart å møte forpliktelsene sine. Det er nettopp i slike tilfeller det er viktig å ha en god kapitaldekning, da dette gjør det mulig å tilbakebetale større andeler av de utestående lånene.

Lån fra ZmartaEks. 65000 o/5år 16,6%, etabl.geb.950, Totalt 93730

Zmarta lånemegler


  • Aldersgrense: 18 år
  • Trygg og god oppfølging
  • Låneagent som innhenter tilbud

Lån på anbud!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr
Søk her!
Annonse