Nordea er et fornuftig sted å låne penger

Nordea er Skandinavias største bankkonsern målt i antall kunder og kapitalbase. De tilbyr varierte låneprodukter med gode betingelser.

Lån fra ZmartaEks. 65000 o/5år 16,6%, etabl.geb.950, Totalt 93730

Zmarta lånemegler


  • Aldersgrense: 18 år
  • Trygg og god oppfølging
  • Låneagent som innhenter tilbud

Lån på anbud!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr
Søk her!
Annonse

Forbrukslån fra Nordea

nordeaDe fleste av oss har havnet i en situasjon hvor det kan være greit å få tilgang til litt ekstra penger. Enten om det er til oppussing hjemme, kjøp av bil eller finansiering av varekjøp kan det være greit å få noen ekstra tusenlapper inn på konto. I et slikt tilfelle finnes det en hel skog av selskaper i Norge som tilbyr sine kunder et forbrukslån, men de færreste har vilkår som kan måle seg opp mot Nordea. Selskapet er det desidert største bankkonsernet i Norden og kan vise til en utmerket kapitaldekning. I Norge har de filialer i de fleste byer, og en kundeservice som det er enkelt å nå frem til. Som kunde i Nordea kan du søke gjennom din egen nettbank og få svaret innen kun et par dager. Dersom du ikke er kunde i Nordea er det fortsatt mulig å benytte selskapets hjemmeside til å sende inn en søknad.

Den øvre grensen for forbrukslån er satt til kr 200 000, og maksimal nedbetalingstid er 5 år. Dette ligger omtrent midt på treet sammenlignet med andre selskaper i Norge, og er ikke noe som utmerker seg. Det som trekker opp vurderingen av forbrukslån fra Nordea er den gunstige effektive renten, diverse alternativer og en utmerket kundeservice som det er lett å komme i kontakt med. Den nominelle renten på forbrukslån er satt til 14,50% per annum, men kan variere i henhold til din finansielle situasjon og betalingsevne. Det er mulig å oppnå bedre vilkår dersom du har en høy inntekt og lav gjeldsgrad. Nordea opererer kun med veiledende priser på sine hjemmesider nettopp på grunn av variasjonen på søkeres kredittverdighet. Det vil uansett tilkomme et etableringsgebyr på kr 600 og et termingebyr på kr 50. Dette ligger vel innenfor de normale kostnadene man ser hos andre konkurrende banker og finansinstitusjoner. Disse gebyrene er ment å dekke inn bankens kostnader for administrasjon av lånet.

For å illustrere kostnaden ved et forbrukslån fra Nordea velger vi å benytte et lovpålagt eksempel som de har listet på sin egen hjemmeside. Her har man valgt å låne kr 65 000 over en periode på 5 år, og det tilkommer et etableringsgebyr på kr 600. I tillegg må man regne med et termingebyr på kr 50, og dette resulterer i en effektiv rente på 17,67%. Det betyr at man ved lånets utløpstid vil ha betalt totalt kr 95 357, hvor kr 30 357 er den rene kostnaden for lånet. Det er naturligvis fullt mulig å betale disse pengene tilbake tidligere, og man kan oppnå vilkår som skiller seg fra vår tidligere eksempel.

Det er viktig å merke seg at banken stiller en del vilkår for å utbetale penger til lånekunder. For eksempel kan du ikke ha betalingsanmerkninger registrert på navnet ditt og du må fremvise en kopi av de to siste lønnsslippene dine. Vanligvis vil de også kreve en kopi av siste års selvangivelse for å kunne danne seg et mer nøyaktig bilde av din betalingsevne. Nordea tilbyr også en rekke andre lån, som vi skal snakke mer om nedenfor.

Andre typer lån fra Nordea

I noen tilfeller kan det være greit å ha ekstra penger stående tilgjengelig på konto enda man ikke trenger det der og da. I et slikt tilfelle kan det være lurt å vurdere en kontokreditt fra Nordea, som ligner et forbrukslån på mange områder. Den eneste forskjellen er at rentene ikke regnes på lånet med mindre pengene tas ut fra kontoen. Dermed har du full kontroll på pengene og behøver ikke søke før de betales ut. Dette gir deg økt fleksibilitet og muligheten til å planlegge økonomien i større detalj. For å skaffe en kontokreditt stilles det et par vilkår du burde være klar over. For eksempel må alle søkere ha fylt 18 år og du må ha en brukskonto hos banken. I tillegg er det viktig at du ikke har noen betalingsanmerkninger registrert på navnet ditt, og du får kun innvilget kreditten for 1 år av gangen. I tillegg vil banken som regel begrense den tilgjengelige kreditten til 2 netto månedslønner. Tjener du kr 20 000 netto hver måned vil du altså som regel kun tilbys kr 40 000 i kontokreditt. Nordea har også en rekke spesielle låneprodukter skreddersydd for diverse aldersgrupper. For eksempel kan ungdom og studenter skaffe seg en egen type lån med litt lavere kostnader.

Utenom dette kan banken også tilby lån til kjøp av både bil og båt. Vilkårene for disse lånene er noe forskjellig fra vanlige forbrukslån, hvor kravet til sikkerhet burde utheves. Når du kjøper bil ved hjelp av lån fra banken vil de kreve sikkerhet i denne eiendelen dersom lånet forfaller. Det betyr at bilen kan inndras og selges med det mål å dekke den utestående lånesummen. Det samme prinsippet gjelder for lån til båt, hvor det opprettes et eget pantedokument. Ellers er kostnadene for disse lånene mye enklere å håndtere, ved at den effektive renten er en tredjedel sammenlignet med kostnadene for et forbrukslån. Vi har tatt et regneeksempel for et billån for å kunne sammenligne dette med lån til forbruk.

Her velger vi å låne kr 150 000 til kjøp av ny bil med en løpetid over 5 år. I dette tilfellet vil lånet bære en nominell rente på 4,70%. Dette forutsetter at vi selv legger inn 20% av kjøpesummen som egenkapital. Her må vi betale et etableringsgebyr på kr 1 600, og den effektive renten blir satt til 6,55%, eller omtrent dobbelt så mye som de beste boliglånene på markedet. Den totale kostnaden for lånet ender opp med å være kr 175 500, og det betyr at vi betaler kr 25 500 i renter og gebyr for å låne pengene til bilkjøpet. Deler man dette opp i antall år for lånets løpetid resulterer det i at vi betaler kr 5 100 per år kun i renter og gebyrer. Dette er et svært gunstig lån, og anbefales derfor på det sterkeste.

Utenom lån til bil, båt og forbruk burde du også vurdere et boliglån fra Nordea. Først av alt er det viktig å huske på kravet til 15% egenandel ved kjøp av bolig. Ønsker du å kjøpe en bolig til kr 2 000 000 må du derfor klare å dekke inn kr 300 000 av dette på egenhånd før kjøpet kan gjennomføres. Videre har Nordea flere alternativer å velge mellom for de som ønsker finansiering av sitt boligkjøp. For eksempel kan unge mennesker søke om det som kalles Boliglån UNG. Dette alternativet har et av landets beste effektive renter, og den ligger i skrivende stund på 3,005%. Det er små forskjeller som skiller bankene som konkurrerer om nye boliglånskunder i Norge. Det er viktig å huske på at man som kunde også burde ha god tilgjengelighet og muligheten til å kontakte kundeservice. Nordea kan med sitt brede nettverk av filialer tilby en utmerket service til sine norske kunder. Nå skal vi snakke litt mer om selskapets opprinnelse, forretningsstrategi og ledelse.

Kort om Nordea

Banken er som tidligere nevnt den største finansielle aktøren i Skandinavia. Selskapet stammer fra flere individuelle banker som på et tidspunkt ble slått sammen for å danne dagens morselskap. Navnet stammer i seg selv fra år 2000 da tre store finansielle institusjoner slo seg sammen. Den gang var det Unibank, Kredittkassen og Merita Nordbanken som valgte å slå kreftene sammen. I dag opererer selskapet i åtte store markeder hvor disse er følgende: Norge, Sverige, Danmark, Finland Russland, Litauen, Estland og Latvia. Den desidert største eieren er det finske pensjonsselskapet Sampo som i skrivende stund eier 21,4% av alle aksjene i morselskapet. Ettersom Nordea opererer i en lang rekke land har de valgt en horisontal selskapsstruktur. For eksempel betyr dette at det finske grenen ikke har noen spesiell tilknytning til den norske og vice versa. De samkjører ikke sine datasystemer på grunn av kravene til personvern.

I 2015 kan selskapet vise til mer enn 11 millioner kunder fra virksomheter hos privatkunder, det offentlige og bedrifter. Selskapet har mer enn 1 400 kontorer spredt omkring og håndterer omkring 260 millioner transaksjoner hvert år. For å sette bankens størrelse i perspektiv kan man referere til en undersøkelse gjennomført av det Amerikanske tidsskriftet Forbes. Blant verdens 500 største virksomheter havnet Nordea den gang på plass 114. De siste årene har banken ekspandert aggressivt i flere markeder, blant annet gjennom oppkjøp av banker i både Russland og Danmark. Selskapet ledes i dag av danske Christian Clausen, og styrelederen er Björn Walroos (tidligere ansatt i Sampo). Herr Walroos var i sin tid en av hjernene bak Sampo som vokste til å bli en av Finlands største investorselskap. Nordea er kjent for å tiltrekke seg noen av de skarpeste og flinkeste medarbeiderne som finnes innen finans og utlånsvirksomhet i Skandinavia.

Selskapet har i dag over 33 000 ansatte fordelt på en lang rekke land. Finansielt sett står de også klare til å møte morgendagens utfordringer. Selskapet kunne i 2014 vise til en netto inntekt på 902 Millioner Euro. Dette tilsvarer omtrentlig 8,3 Milliarder NOK med dagens kurs. Resultatet er imponerende og bidrar til å styrke selskapets kjernekapital ytterligere. Selskapet tilbyr sine tjenester både til privatpersoner og bedrifter og kan tilby en lang rekke forskjellige produkter. På bakgrunn av dette har de blitt et av landets mest populære banker, og kan vise til en fortsatt vekst både i Skandinavia og alle land utenfor. Som kunde får man tilgang på en egen nettbank som administreres ved hjelp av Bank-ID. Skal man søke om lån er dette svært enkelt og gjøres gjennom nettbanken. På samme måte er det mulig å handle i aksjer ved hjelp av deres trading plattform. For å handle aksjer gjennom Nordea er du nødt til å registrere en VPS konto hos Verdipapirsentralen.

Lån fra ZmartaEks. 65000 o/5år 16,6%, etabl.geb.950, Totalt 93730

Zmarta lånemegler


  • Aldersgrense: 18 år
  • Trygg og god oppfølging
  • Låneagent som innhenter tilbud

Lån på anbud!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr
Søk her!
Annonse