Folkia tilbyr forbrukslån på dagen

Folkia tilbyr mikrolån på rask tid. Rentene er høye men du får til gjengjeld ofte lånet innvilget og utbetalt samme dag. Lær mer her.

Lån fra ZmartaEks. 65000 o/5år 16,6%, etabl.geb.950, Totalt 93730

Zmarta lånemegler


  • Aldersgrense: 18 år
  • Trygg og god oppfølging
  • Låneagent som innhenter tilbud

Lån på anbud!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr
Søk her!
Annonse

Forbrukslån fra Folkia

FolkiaFolkia tilbyr en type forbrukslån som er relativt unik på det norske markedet. Selskapet markedsfører seg med umiddelbare forbrukslån ved hjelp av en enkel søkeprosess og rask saksbehandling. Folkia tar til gjengjeld svært høye renter på lånet, som overstiger andre tilbud med mange hundre prosent. De er til gjengjeld villig til å ta høyere risiko, og dermed tilby lån til søkere som ellers ville fått avslag på sin søknad hos andre banker. For å søke om lån hos Folkia har du to muligheter å velge mellom. Den første er en såkalt SMS-søknad, hvor du sender de en tekstmelding med ønsket lånebeløp og nedbetalingstid. Den andre muligheten er å søke gjennom hjemmesiden deres, og signere med bank-ID slik at de kan verifisere identiteten din. Å benytte bank ID-er noe du også må gjøre med SMS-lån, men dette gjør det enklere å søke dersom du ikke har en datamaskin i umiddelbar nærhet.

Som med andre lån krever ikke Folkia sikkerhet i noen av dine eiendeler for å utbetale pengene. Det betyr at de ikke krever pant i verken bil, hus eller andre eiendeler du måtte sitte med. De tilbyr det som kalles mikrolån, hvor man låner en liten sum over en kortere periode. I dag er det få banker som tilbyr lånesummer under kr 5 000 og av den grunn kan dette kalles en fordel. Likevel vil det være lurt og heller vurdere et kredittkort på grunn av den høye effektive renten på lånet. Vi skal fortsette med å ta en titt på noen av de vilkårene du treffer på i det du låner penger fra selskapet, og hvilke kostnader som påløper før lånet utbetales.

I samsvar med norsk lov plikter selskapet å legge fram informasjon om alle kostnader og gebyrer som inkluderes i lånet. Vi har hentet informasjon fra selskapets hjemmeside for å kunne gi deg et innblikk i hva et typisk lån hos Folkia vil koste. I vårt eksempel velger vi å låne kr 10 000 med en løpetid på 6 måneder som er den maksimale tilgjengelige tidsperioden. Her vil du måtte betale et etableringsgebyr på kr 350 og et fakturagebyr på kr 90. Den nominelle renten er satt til 64% og den effektive renten er 116%. Det betyr at dine rentekostnader alene vil tilsvare kr 1 968, og den totale summen for tilbakebetaling beløper seg til kr 12 408. Dette er skyhøyt sammenlignet med de fleste andre alternativer på markedet. I skrivende stund har vi ikke lyktes i å finne et annet selskap som krever en effektiv rente over 100%. Merk deg også at den tilgjengelige nedbetalingsperioden varierer i henhold til lånesummen. Ved lån at kr 20 000 vil du kunne betale tilbake pengene over en periode på 12 måneder. Derimot vil lavere summer i området kr 1 000 – 5 000 ha krav om tilbakebetaling innen noen få måneder.

For å forstå hvorfor Folkia krever renter på dette nivået er det viktig å danne seg et bilde av deres forretningsstrategi. Ved å tilby små lån med kort nedbetaling til kunder som har dårlig kredittverdighet pådrar de seg også en svært høy risiko for mislighold. Dette fører til større tap på utlånsporteføljen, og den effektive renten er med på å dekke inn dette tapet. Folkia er en nisjevirksomhet som opererer i et marked med høy risiko, hvor avkastningen gjennom høye renter er ment å dekke inn de tapene som vanligvis oppstår. Videre vil vi snakke om noen av de generelle vilkårene du tilbys og hvordan du søker om lån hos selskapet.

Vilkår og søknadsprosess hos Folkia

Det er særdeles enkelt å søke om lån hos Folkia. Går du inn på nettsiden har de en lånekalkulator hvor du kan skrive inn all nødvendig informasjon på forhånd. Selskapet har en filosofi om å gi kunden all informasjon på forhånd slik at man unngår misforståelser. Etter å ha lagt inn ønsket lånesum og nedbetalingstid mottar du et resultat i den høyre kolonnen som viser hvilke kostnader som påløper. Deretter trykker du på knappen «Søk nå», og du videreføres til en side hvor de ber om personopplysninger.

Folkia markedsfører seg som et raskt alternativ og dette stemmer svært godt med virkeligheten. På siden for personopplysninger behøver du kun å skrive inn ditt personnummer, mobilnummer og epost. Deretter må du verifisere identiteten din ved hjelp av Bank-ID og alt dette gjøres på kun noen få minutter. Selskapet vil deretter gjennomføre en rask kredittsjekk og du mottar omtrent umiddelbart et tilbud. I noen tilfeller vil de avslå søknaden din men gi deg et mottilbud. Hvis dette ikke skjer vil du få innvilget søknaden og pengene utbetales omtrent umiddelbart.

Det koster forøvrig ingenting å søke om lån, og du har mulighet til å betale pengene tilbake innen kortere tid dersom det er ønskelig. Det stilles krav om at du har fylt minst 20 år, og du kan få innvilget flere lån fra Folkia samtidig. Når du søker om lån hos selskapet vil den effektive renten justeres i henhold til lånesummen. Å låne mindre beløp kan ha en skyhøy rente som det er vanskelig å akseptere. For eksempel vil et lån på kr 1 000 med en nedbetaling på kr 2 000 medføre en effektiv rente på 1 243% ved tilbakebetaling over 1 måned. Dette skyldes følgende: Når du beregner den effektive renten på et lån må du bruke 12 måneder som utgangspunkt. Låner du kr 10 000 med en rentekostnad på 12% vil dette medføre en rentebetaling på kr 100 hver måned i tillegg til at lånet tilbakebetales. Når du låner penger hos Folkia betaler du et etableringsgebyr, og du får en rentekostnad så fremt lånets løpetid overstiger 30 dager. I vårt tilfelle blir vi belastet med kr 350 i etableringsgebyr og en rentekostnad på kr 81. Ettersom lånet strekker seg over én måned må vi altså multiplisere rentekostnaden med 12 for å få det reelle resultatet.

Folkia opererer med såkalte mikrolån, og de har lave krav til inntekt og formue. Produktet er ment som en mellomfinansiering for de som mangler et par tusenlapper på budsjettet. Av den grunn er løsningen spesielt populær hos de som trenger et lite ekstrabeløp å rutte med. Det er enkelt å komme i kontakt med selskapet enten per epost eller telefon. Kundeservice har åpent alle hverdager fra 08.00-17.00. Dersom du søker og får avslag på et lån er det mulig å sende de en henvendelse om dette. Mener du at avslaget er basert på feilaktig informasjon kan det være lurt å snakke med en kundebehandler og be om en ny vurdering. Videre skal vi snakke litt om historien til Folkia, hvem som startet selskapet samt hvilken vei selskapet utvikler seg.

Kort om Folkia

Selskapet spesialiserer seg utelukkende på tilbud av mikro forbrukslån med en svært kort løpetid. Folkia er en del av et større finansieringsselskap ved navn FolkeFinans AS. Som en norsk kredittyter er de underlagt strenge regler gjennom Finanstilsynet, og de plikter å følge god forretningsskikk. Deres registrerte adresse er Kronprinsensgate 1, 0251 Oslo og virksomheten strekker seg over hele landet. Morselskapet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Estland og Finland og kan vise til en voksende kundemasse.

Selskapet er en pioner innen markedet for mikrolån, og har opplevd en sterk etterspørsel etter sine produkter siden de gikk inn i det norske markedet. De har et sterkt fokus på å tilby innovative løsninger til sine kunder, og dette gir utslag i en svært forenklet søknadsprosess. Når du søker trenger du kun å benytte Bank-ID ved signering. Med andre ord slipper du unna langdrektig postgang og krav til signering av låneavtaler. De som søker om forbrukslån ønsker vanligvis å få pengene utbetalt så fort som mulig, og her scorer Folkia svært høyt på kundetilfredshet.

Det er som hos andre selskaper mulig å fremforhandle bedre rentevilkår i de tilfeller hvor man kan skilte med en solid privatøkonomi. For å gjøre dette burde man ta kontakt med Folkia på forhånd og legge fram argumenter for hvorfor du fortjener bedre rentevilkår. I dag er det en sterk konkurranse mellom norske banker og finansinstitusjoner om å kunne kapre nye kunder, og de fleste er villige til å strekke seg langt for å skaffe nye kunder.

Hördur Bender er daglig leder i Folkefinans AS og har vært et velkjent ansikt i norske medier de siste årene. Selskapet var i avisenes søkelys i 2014 som følge av at de måtte gjøre store nedskrivinger på låneporteføljen. Her kunne man lese at selskapet forventet å tape inntil kr 50 millioner som følge av utestående betaling fra sine kunder. Selskapet valgte deretter å gjennomføre en snuoperasjon hvor de endret på noen av vilkårene for innvilgelse av lån. Mikrolån med kort løpetid viste seg å være et lite profitabelt forretningsområde, og Folkia tok grep for å stoppe tapene. Så fort en kunde lar være å betale har de få valgt utenom å kreve tilbake pengene ved inkasso.

Problemet er at en del låntakere hos Folkia har dårlig kredittscore, og i mange tilfeller ikke evner å gjøre opp for seg. Da har de få metoder for å kreve pengene tilbake, og tapene må nedskrives i årsresultatet. For å snu skuta vurderer selskapet derfor å tilby lån med lenger tilbakebetaling og høyere summer. Dette koster derimot mer penger, og vil kreve en ekstra kapitalinnsprøyting. Folkia har sin hovedvirksomhet i Sverige, hvor de kan vise til det høyeste antallet kunder. Norge har blitt et viktig satsningsområde de siste årene som følge av mer liberale krav til rentesetting og nedbetaling.

Lån fra ZmartaEks. 65000 o/5år 16,6%, etabl.geb.950, Totalt 93730

Zmarta lånemegler


  • Aldersgrense: 18 år
  • Trygg og god oppfølging
  • Låneagent som innhenter tilbud

Lån på anbud!

Lån 5 000 kr til 500 000 kr
Søk her!
Annonse